تعلیم و تربیت معلولین ذهنی

تعلیم و تربیت معلولین ذهنی
معرفی کتاب مدخل الی تربیة و تعلیم المعاقین عقلیا

محمد نوری
مدخل الی تربیة و تعلیم المعاقین عقلیا، احمد محمد جاد الرب ابوزید، الریاض، جامعة الامام محمد بن مسعود الاسلامیة، 1432ق/2012م، 301ص.
دکتر احمدجاد الرب، مکنی به ابوزید از استادان دانشگاه طائف، دانشکده تربیت است و رشته تحصیلی او آموزش و پرورش معلولین عقب‌افتاده ذهنی است و سال‏ها در این زمینه مطالعه و تحقیق داشته و تا کنون چند اثر منتشر کرده است.
عقب‌ماندگی ذهنی و معلولیت ذهنی و عقلی، در فرهنگ فقهاي مسلمان به سفه و جنون تعبیر شده است. فقیهان در کتاب حجر چند گروه را محجور می‏دانند: کودکان، مجانین، سفهاء و مفلسین.
قرن‏ها، مسائل حقوقی جوامع اسلامی با همین ذهنیت مرتفع و سامان‌دهی شده است، اما در رشته‏های روانشناسی و «آموزش و پرورش رشد» در سده اخیر، تحقیقات مفصلي درباره عقب‌ماندگی ذهنی و معلولیت ذهنی انجام شد و معلوم شد بسیاری از افراد را می‏توان با آموزش و مهارت‌افزایی، سلامت بخشید. روان‏شناسان، کسانی که قدیم با یک عنوان، سفیه یا مجنون می‏نامیدند و برای همه آنان حکم واحد داشتند، به دسته‏ها و انواع گوناگون دسته‏بندی می‏کنند. برخی از آنان در حد بیماری ساده‏ای است که در زمان کوتاه درمان می‏شوند، ولی برخی بیماری‏های اساسی و پیچیده است و تا کنون درمانی برای آنان تشخیص داده نشده است. مهم اینست که هنوز فقهاء برای همه معلولین ذهنی، همان احکام سابق را اطلاق می‏نمایند.
به هر حال از بین چهار نوع معلول بینایی، شنوایی، حرکتی و ذهنی، تقریباً یک چهارم را معلولین ذهنی تشکیل می‏دهند و نیازمند کارشناسی‏های دقیق جامعه‏شناسی، روان‏شناسی، تربیتی و غیره هستند.
در سال‏های اخیر، کشورهای عربی به تحقیقات مرتبط با معلولیت ذهنی بسیار گرایش داشته و آثار فراوانی را منتشر کرده‏اند. نسبت به آن کشورها در ایران کمتر کار شده است، از اینرو لازم است تحقیقات مسلمانان در کشورهای اسلامی به فارسی ترجمه و در اختیار پژوهشگران و مدیران قرار گیرد. کتاب حاضر که جدیداً منتشر شده و مشتمل بر آخرین دستاورد‏های روان‏شناسان و کارشناسان است، به همین منظور معرفی می‏گردد.
این کتاب شامل نه فصل است: مفهوم تعریف معلولیت ذهنی؛ برنامه‏های تربیتی برای معلولین ذهنی؛ روش‏های آموزش و پرورش استعدادهای آنان؛ مهارت‌آموزی (آموزش مهارت‏های اصلی)؛ مهارت‏های آکادمی؛ فعالیت‏های ورزشی و هنری؛ مهارت‏های اجتماعی؛ تمرین بازی دو عامل برای بازسازی ذهن؛ نقش والدین در تربیت معلولین. ذیل هر یک از این فصول، آخرین نظریات و تجارب تجزیه و تحلیل شده است.
نویسنده از ده‌ها منبع استفاده کرده است. برای آشنایی با تحقیقات و آثار در زمینه عقب ماندگی ذهنی فهرست منابع مؤلف اینجا معرفی می‏شوند. اين فهرست نشانگر اينست كه در جهان اسلام تحقيقات مفصلي درباره معلوليت ذهني وجود دارد. نيز نشان دهنده اين نكته است كه معلوليت ذهني از مسائل جدي در جهان اسلام مي‌باشد.
ـ ابراهیم أمین القریوتی، ناصر عثمان. دلیل تدریب و تعلیم الأطفال المتخلفین عقلیا، عمان: دار یافا العلمیة، 2006م.
ـ ابراهیم توفیق محمود غازی، العصف الذهنی الجماعی فی تدریس المهارات الجیاتیة و البیئیة لتنمیة مهارات طرح الأسئلة، القاهرة، المؤتمر العلمی السادس للجمعة المصریة للتربیة العلمیة، 2002م، 381-411.
ـ إبراهیم عباس الزهیری، فلسفة تربیة ذوی الحاجات الخاصة و نظم تعلیمهم. القاهرة: مکتبة زهراء الشرق، 2003م.
ـ أحلام رجب عبدالغفار، تربیة المتخلفین عقلیاً، القاهرة: دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، 2003م.
ـ أحمد محمد جاد الرب أبوزید، المهارات الاجتماعیة و علاقتها باضطراب الانتباه لدی تلامیذ الحلقة الأولی من التعلیم الأساسی، رسالة ماجستیر، کلیة التربیة، جامعة حلوان، 2003م.
ـ أحمد محمد جاد الرب أبوزيد، «مدي فعالية برنامج إرشادي (للأمهات) لخفض قلق الانفصال عن الأم لدي أطفالهن»، مجلة‌ دراسات تربوية و اجتماعية (تصدر عن كلية التربية، جامعة حلوان)، 15، 2، 79- 106، 2009م.
– أحمد محمد جاد الرب أبوزيد، الصحة النفسية (العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة)، جدة: مكتبة خوارزم، 2012م.
– أحمد محمد جاد الرب أبوزيد وعبير أحمد أبوالوفا، فاعلية العلاج الجماعي باللعب في خفض بعض الاضطرابات النفسية لدي الأطفال المتخلفين عقلياً، القاهرة، المؤتمر السنوي السابع و العشرون لعلم النفس في مصر التاسع عشر العربي الذي تنظمه الجمعية المصرية‌ للدراسات النفسية تحت رعاية شيوخ علم النفس في مصر والوطن العربي في الفترة من 7- 8 مايو، 2011م، 21، 71، 73- 122.
– أحمد محمد جاد الرب أبوزيد و ياسر عبدالله حفني، «مدي فاعلية التدريب علي المهارات الاجتماعية في خفض بعض الاضطرابات السلوكية و الوجدانية لدي الأطفال الصم»، مجلة دراسات تربوية و اجتماعية (تصدر عن كلية‌ التربية، جامعة حلوان)، 15، 4، 2009م، 87- 141.
– إسراء رأفت محمد علي شهاب، فاعلية برنامج مقترح قائم علي الألهاب التعليمية في تنمية‌ مهارات حل المشكلة و بعض المهارات الاجتماعية لدي الأطفال المعاقين عقلياً، رسالة ما جستير، كلية التربية، جامعة المنوفية، 2005م.
– أمل معوض الهجرسي، تربية الأطفال المعاقين عقلياً. القاهرة:‌ دار الفكر العربي، 2002م.
– أميرة طه بخش، «فاعلية برنامج تدريبي مقترح لأدارء‌بعض الأنشطة‌ المتنوعة‌ علي تنمية المهارات الاجتماعية لدي الأطفال المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم»، مجلة مركز البحوث التربوية (تصدر عن جامعة قطر)، 19، 10، 2001م، 217- 241.
– إيرل ي. بالثازار،  تدريب المتخلفين عقلياً في المنزل أو المدرسة دليل الوالدين و المدرسين و مدربي الأطفال بالمنزل، ترجمة:‌ عبدالرقيب أحمد البحيري، القاهرة، دار الكتاب الحديث، 1999م.
– بطرس حافظ بطرس، تكييف المناهج للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، عمان: دار المسيرة للنشر و التوزيع، 2010م.
– جمال الخطيب، تعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدرسة العادية، مدخل مدرسة المجتمع. عمان- الأردن:‌ وائل للنشر و التوزيع، 2004م.
– جمال الخطيب، مقدمة في الإعاقة العقلية، عمان: دار وائل للنشر و التوزيع، 2010م.
– جمال الخطيب، مني الحديدي، مناهج و أساليب التدريس في التربية الخاصة (دليل عملي في تربية و تدريب الأطفال المعوقين)، الشارقه:‌ مطبعة المعارف، 1994م.
– جمال الخطيب، و مني الحديدي، المدخل إلي التربية الخاصة، العين (دولة الإمارات العربية المتحدة): مكتبة الفلاح للنشر و التوزيع، 1997م.
– جيتس. ي ج.، ريتشارد ل. ك.، كروسن. ج. ك.، التدريس الابتكاري لذوي التخلف العقلي. ترجمة: كمال سالم سيسالم. القاهرة: النهضة المصرية، 1994م.
– حسني عبدالباري عصر، الاتجاهات الحديثة لتدريس اللغة‌ العربية في المرحلة الإعدادية و الثانوية، الإسكندرية: المكتب العربي الحديث، 2000م.
– حمدي محمد المليجي، مدي فعالية بعض استراتيجيات إكساب المفاهيم للمتخلفين عقليا، رسالة دكتوراه كلية‌ التربية جامعة طنطا، 1986م.
– خالد عبدالرازق السيد، سيكولوجية‌ اللعب لدي الأطفال العاديين و المعاقين، الأردن: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، 2003م.
– خالد عبدالرازق السيد (2001). « فاعلية استخدام اللعب في الكشف عن الاضطراب الناجم عن الإعاقة العقلية 50- 70 و متعددي الإعاقة إعاقة عقلية- صمم دراسة تشخيصية»، مجلة معوقات الطفولة، جامعة الأزهر، 9، 2001م، 73- 157.
– خوله أحمد يحي،  البرامج التربوية للأفراد ذوي الحاجات الخاصة، عمان: دار المسيرة، 2006م.
– خوله أحمد يحيي، المهارات الحسابية الأساسية‌ للأطفال المعوقين عقلياً إعاقة بسيطة. مركز نازك الحريري للتربية‌ الخاصة، 1999م.
– خوله أحمد يحيي، و ماجدة السيد عبيد، الإعاقة العقلية، عمان (الأردن): دار وائل للنشر و التوزيع، 2005م.
– خير شواهين، و سحر غريفات،‌ و محمد خالد الزعبي، خبرات علمية و مهارات عملية في تربية ذوي الاحتياجات الخاصة، الأردن: عالم الكتب الحديث، 2008م.
– رمضان محمد القذافي، سيكولوجية الإعاقة، الإسكندرية: منشورات الجامعة المفتوحة، 1993م.
– زينب محمود شقير، سيكولوجية الفئات الخاصة و المعوقين (الخصائص- صعوبات التعلم- التعليم- التأهيل- الدمج)، القاهره: مكتبة الأنجلو المصرية، 2000م.
– زينب محمود شقير، سيكولوجية‌ الفئات الخاصة و المعوقين (الخصائص- صعوبات التعلم- التعليم- التأهيل- الدمج)، القاهره: مكتبة النهضة المصرية، 1999م.
– زينب محمود شقير، خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة: الدمج الشامل- التدخل المبكر- التأهيل المتكامل، القاهره: مكتبة النهضة المصرية، 2002م.
– سعيد حسني العزة، التربية الخاصة لذوي الإعقات العقليه و البصرية و السمعية و الحركية، عمان: الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع، 2001م.
– سلمان الريحاني، التخلف العقلي، عمان: المطبعة الأردنية، 1981م.
– سهام علي عبدالحمي، «أثر التدريب علي مهارات التفاعل الاجتماعي علي علاج السلوك الانطوائي لدي الأطفال المحرومين من الرعاية الوادية». المجلة‌ المصرية للتقويم التربوي (تصدر عن المركز القومي للامتحانات و التقويم التربوي)، 4، 1، 1996م، 33- 75.
– سهي أحمد الأمين، «المتخلفون عقليا بين الإسادة و الإهمال»، رسالة ما جستير منشورة. القاهرة:‌ دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع، 1999م.
– سهي أحمد أمين، «دي فاعلية برنامج لتعديل السلوك الاجتماعي للأطفال المتخلفين عقلياً المساء معاملتهم و علاقته بالتوافق الاجتماعي لديهم». رسالة ماجستير، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس، 1998م.
– سهير إبراهيم عيد، تنمية بعض المهارات الاجتماعية لدي عينة من الأطفال المتأخرين عقليا، رسالة ما جستير. معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس، 1996م.
– سهير كامل أحمد، سيكولوجية الأطفال ذوي الحتياجات الخاصة. القاهرة:‌ مركز الأسكندرية للكتاب، 2002م.
– سهير محمد سلامة شاش، التربية الخاصة للمعاقين عقلياً بين العزل و الدمج، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق، 2002م.
– سهير محمد سلامة شاش، اللعب و تنمية اللغة لدي الأطفال ذوي الإعاقات العقلية، القاهرة: دار القاهرة للكتاب، 2001م.
– السيد عبدالنبي السيد، الأنشطة التربوية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 2004م.
– السيد علي سيد أحمد وفائقة بدر محمد، اضطراب الانتباه لدي الأطفال أسبابه و تشخصه و علاجه، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1999م.
– السيد كامل الشرييني، التخلف العقلي التصنيف- الأسباب- التشخيص- الخصائص، المملكة العربية السعودية: خوارزم العلمية للنشر و التوزيع، 2008م.
– سيلجمان، دار لينج، إعداد الأسرة و الطفل لمواجهة الإعاقة، ترجمة:‌ إيمان فؤاد كاشف. القاهرة:‌ دار قباء للطباعة و النشر، 2001م.
– صالح عبدالله هارون، منهج المهارات الحسابية للتلاميذ المتخلفين عقليا و استراتيجيات تدريسها، الرياض: مكتبة الصفحات الذهبية، 2001م.
– صالح عبدالله هارون، البرنامج التربوي الفردي في مجال التربية الخاصة (دليل المعلمين)، الرياض: سلسة إصدرات أكاديمية التربية الخاصة المشمولة رعاية صاحب السمو المليك الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، 2004م.
– صفوت فرج، التخلف العقلي: الوضع الراهن و أفاق المستقبل، دراسات نفسية: 2، 3، 1992م، 417- 436.
– صلاح الدين السرسي، المشاكل النفسية للطفل المعاق، سلسلة دراسات و بحوث عن الطفل المصري، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل التعامل معهم و رعايتهم، مركز دراسات الطفولة، جامعة عين شمس، نوفمبر، 1998م، 195- 168.
– طارق عبدالروؤف عامر، و ربيع عبدالروؤف محمد، الإعاقة العقلية، سلسة ذوي الاحتياجات الخاصة. القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع، 2008م.
– عادل عبدالله محمد، الإعاقات العقلية، القاهرة:‌ دار الرشاد، 2004م.
– عادل عبدالله محمد، والسيد فرحات، إرشاد الوالدين لتدريب أطفالهم المعاقين عقلياً علي استخدام جداول النشاط المصورة و فاعليته في تحسين مستوي تفاعلاتهم الاجتماعية، المؤتمر السنوي الثامن لمركز الإرشاد النفسي، جامعة عين شمس، 2002م.
– عادل عبدالله محمد و سليمان محمد سليمان، المهارات الاجتماعية لأطفال الروضة ذوي قصور المهارات قبل الأكاديمية كمؤشر لصعوبات التعلم. المؤتمر السنوي الثاني عشر لمركز الإرشاد النفسي (الإرشاد النفسي من أجل التنمية‌ في عصر المعلومات)، كلية التربية، جامعة عين شمس، 2005م، 25- 27 ديسمبر 405- 443.
– عايدة عباس أبو غريب، العقد العربي للمعاقين و حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أوراق عمل المؤتمر العلمي التاسع، تطوير التعليم في الوطن العربي الواقع و المأمول. كلية التربية، جامعة الفيوم، 2008م، 14- 15 أكتوبر، 47- 58.
– عايدة علي قاسم، مدي فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المهارات الاجتماعية لدي عينة من الأطفال المعاقين عقليا، رسالة دكتوراه، كلية‌ التربية، جامعة عين شمس، 1997م.
– عبدالرحمن سيد سليمان، سيكولوجيه ذوي الحاجات الخاصة، الجزء الثالث، الخصائص و السمات. القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، 2001م.
– عبدالرقيب أحمد إبراهيم البحيري، نموذج مقترح لدمج المتخلفين عقلياً ذوي الأضطرابات السلوكية و الانفعالية مع العاديين، المؤتمر السنوي الحادي عشر، مركز الإرشاد النفسي- جامعة عين شمس، الشباب من أجل مستقبل أفضل الإرشاد النفسي و تحديات التنمية، 2004م، 25- 27 ديسمبر، 899- 917.
– 14 مارس التربية أفاق جديدة في تعليم و رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة- المعاقون و الموهوبون في الوطن العربي، كلية التربية، جامعة حلوان، 355- 384.
– عبدالعزيز السرطاوي، و عبدالعزيز حسن أيوب، الإعاقة العقلية. الإمارات العربية المتحدة، العين:‌ مكتبة الفلاح، 2000م.
– عبدالعزيز السيد الشخص، قاموس التربية الخاصة و التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 2006م.
– عبدالعزيز السيد الشخص، تعديل سلوك الأطفال العاديين و ذوي الاحتياجات الخاصة، القاهرة: مركز الفتح للطباعة، 2004م.
– عبدالعزيز السيد الشخص، اضطرابات النطق و الكلام (خلفيتها- تشخيصها، أنواعها، علاجها)، ط2، القاهرة: مطبعة العمرانية للأوفست، 2006م.
– عبدالعظيم شحاتة مرسي، التأهيل المهني للمتخلفين عقليا، القاهرة: مكتبة النهضة العربية، 1990م.
– عبدالمجيد عبدالرحيم، ولطفي بركات احمد، سيكولوجية الطفل المعاق و تربيته (دراسات نفسية تربوية للأطفال غير المعاقين)، القاهرة: مكتبة النهضة العربية، 1996م.
– عبدالمطلب أمين القريطي، سيكولوجية ذوي الاحتياجات الخاصة و تربيتهم، ط4، القاهرة:‌ دار الفكر العربي، 2005م.
– عبدالمنعم أحمد الدردير، و جابر محمد عبدالله، الشعور بالوحدة النفسية لدي الأطفال المعوقين و علاقتها ببعض العوامل النفسية. مجلة‌ كلية التربية (تصدر عن جامعة عين شمس)، 23، 3، 1999م، 9- 58.
– عبدالمنعم عبدالله حسيب، «المهارات الاجتماعية‌ و فعالية الذات لطلاب الجامعة المتفوقين و العاديين و المتأخرين دراسياً»، مجلة علم النفس (تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب)، 59، 15، 2001م، 124- 139.
– عبدالعزيز السرطاوي، و عبدالعزيز حسن أيوب، الإعاقة العقلية، العين: مكتبة الفلاح، 2000م.
– عبدالعزيز السيد الشخص، اضطرابات النطق و الكلام، الرياض: مكتبة الصفحات الذهبية، 1997م.
– عبدالعزيز السيد الشخص، اضطرابات النطق و الكلام، الرياض: مكتبة الصفحات الذهبية، 2007م.
– عبدالله محمد الوابلي، «طبيعة المشكلات الكلامية لذي التلاميذ ذوي التخلف العقلي و علاقتها ببعض المتغيرات الشخصية»، مجلة الإرشاد النفسي (تصدر عن مركز الإرشاد النفسي)، 16، 2003م، 53- 89.
– عبدالله محمد عبدالرحمن، سياسيات الرعاية الاجتماعية للمعاقين في البلاد النامية، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 1994م.
– عدنان ناصر الحازمي، التدريس لذوي الإعاقة الفكرية، عمان: دار المسيرة للنشر و التوزيع، 2010م.
– علا عبدالباقي إبراهيم، الإعاقة العقلية و التعرف عليها و علاجها باستخدام برامج التدريب اللأطفال المعاقين عقلياً، القاهرة: عالم الكتب، 2000م.
– علا عبدالباقي، التعرف علي الإعاقة العقلية و علاجها و إجراءات الوقاية منها، سلسة الإرشاد و التوجيه في مجالات إعاقة الطفولة. الكتيب الثاني، القاهرة: مطابع الطوبجي التجارية، 1993م.
– عمر عبدالرحيم نصر الله، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة و تأثيرهم علي الأسرة و المجتمع، عمان: دار وائل للنشر و التوزيع، 2002م.
– فاروق الروسان، سيكولوجية‌ الأطفال غير العاديين، ط5، عمان: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، 2001م.
– فاروق الروسان، دليل مقياس المهارات العددية للمعقوين عقليا، عمان: دار الفكر للطباعة و النشر، 1989م.
– فاروق الروسان، مقدمة في الإعاقة العقلية:‌ مقدمة في التربية الخاصة، ط5، عمان: دار الفكر للطباعة و النشر، 1999م.
– فاروق الروسان، أثر متغيري العمر العقلي و الزمني في الأداء علي مقياس مهارات الكتابة، دراسة علي طلبة عاديين و معوقين عقلياً في الأردن، في فاروق الروسان دراسات و بحوث في التربية الخاصة، عمان، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، 2000م.
– فاروق الروسان، الإعاقه العقلية في: تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة، جمال الخطيب و آخرون، عمان:‌ دار الفكر العربي، 2007م.
– فاروق الروسان و أرو العامري، تطوير صورة أردنية لمقياس مهارات القراءة للمعوقين عقلياً. في فاروق الروسان دراسات و بحوث في التربيه الخاصة. عمان، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، 2000م.
– فاروق الروسان و جلال جرار، دلالات الصدق والثبات لصورة أردنيه معدلة من مقياس جامعة متشجان للمهارات اللغوية للمعوقين عقلياً. في فاروق الروسان دراسات و بحوث في التربية الخاصة، عمان: دار الفكر للطباعة‌ و النشر و التوزيع، 2000م.
– فاروق محمد صادق، سيكولوجية التخلف العقلي، الرياض: جامعة الملك فيصل، 1979م.
– كرستين ماليز، التربية المختصة: دليل لتعليم الأطفال المعوقين عقليا، ترجمة: عفيف الرزاز و آخرون، تحرير: غانم بيبي، نيقوسيا: ورشة الموارد العربية، 1994م.
– كمال إبراهيم مرسي، التخلف العقلي و أثر الرعاية و التدريب فيه، القاهرة: دار النهضة العربية، 1970م.
– كمال إبراهيم مرسي، مرجع في علم التخلف العقلي، ط2، القاهرة: دار النشر للجامعات، 1999م.
– لطفي بركات أحمد، تربية المعاقين في الوطن العربي بمناسبة العام الدولي للمعاقين، الرياض: المريخ، 1981م.
– لطفي بركات أحمد، الفكر التربوي في رعاية الطفل الأصم، القاهرة: الشركة المتحدة للنشر و التوزيع، 1987م.
– لويس كامل مليكه، الإعاقات العقلية و الاضطرابات الارتقائية، القاهرة: دار النهضة العربية، 1998م.
– ما جدة بهاء الدين السيد عبيد، الإعاقة العقلية، عمان: دار صفاء للنشر و التوزيع، 2007م.
– محمد إبراهيم عبدالحميد، تعليم الأنشطة و المهارات لدي الأطفال المعاقين عقلياً، القاهرة: دار الفكر العربي، 1999م.
– محمد إبراهيم عبدالحميد إبراهيم، العلاقة بين ممارسة بعض الأنشطة و تنمية التوافق النفسي و الاجتماعي لدي الأطفال المتخلفون عقليا، رسالة دكتوراه، معهد دراسات الطفولة، جامعة عين شمس، 1996م.
– محمد أحمد خطاب، و أحمد عبدالكريم حمزة، سيكولوجية العلاح باللعب مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، عمان: دار الثقافة، 2008م.
– محمد أحمد محمود خطاب، فاعلية البرنامج العلاجي باللعب لخفض درجة الاضطرابات السلوكية لدي عينة من الأطفال التوحديين، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات العليا للطفولة جامعي عين شمس، 2004م.
– محمد السيد عبدالرحمن، فاعلية برنامج إرشادي للتدريب علي المهارات الاجتماعية في علاج الخجل و الشعور بالذات (في دراسات في الصحة النفسية)، الجزء الثاني، القاهرة: دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع، 1998م.
– محمد السيد عبدالرحمن، المهارات الاجتماعية و علاقتها بالاكتئاب و اليأس لدي الأطفال، في دراسات في الصحة‌ النفسية. القاهرة: دار قباء للطباعة و النشر، 1998م.
– محمد السيد عبدالرحمن، و محمد الشبراوي الأنوار، «دراسة مسحية لأسباب الإعاقة بمحافظة الشرقية»، مجلة علم النفس (تصدر عن الهيئة‌ المصرية العامة للكتاب)، 69، 70، 18، 2004م، 24- 39.
– محمد السيد عبدالرحمن و مني خليفة علي، تدريب الأطفال ذوي الاضطرابات السلوكية علي المهارات النمائية، دليل الآباء و المعالجين، القاهرة، دار الفكر العربي، 2003م.
– محمد صالح عبدالرؤف، و محمد التجاني إبراهيم، المرجع في التربية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، المملكة العربية السعودية: مكتبة‌ الرشد ناشرون، 2008م.
– محمد عبدالله الصوفي، المشكلات السلوكية لدي المعاقين في معهد الشهيد فضل الحلالي بصنعاء، مجلة الباحث الجامعي، 2، 2000م، 122- 134.
– محمد عبدالمؤمن، سيكولوجية غير العاديين و تربيتهم، الإسكندرية:‌ دار الفكر الجامعي، 1986م.
– محمد عبود الحراحشة، و كوثر عبود الحراحشة، أثر استخدام الألعاب التعليمية الجماعيه في تدريس العلوم في التحصيل وفهم طبيعة العلم لدي طلاب الصف السادس الأساسي في محافظة المفرق، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانيه و الاجتماعية، 7، 2010م، 197- 226.
– محمد محروس الشناوي، التخلف العقلي: الأسباب، التشخيص، البرامج، القاهرة: مكتبة غريب للطباعة و النشر و التوزيع، 1997م.
– مصطفي فهمي، سيكولوجية الأطفال غير العاديين، القاهرة: دار مصر، 1965م.
– مصطفي نوري القمش، و خليل عبدالرحمن المعايطة، سيكولوجية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مقدمة في التربية الخاصة، عمان: دار المسيرة للنشر و التوزيع، 2010م.
– منير حسن جمال، و السيد كامل الشربيني، الفروق التجهيزية في الانتباه الانتقائي و الموزع و مكونات الذاكرة العاملة لدي الأطفال المتخلفين عقلياً و العاديين مدخل تشخيصي. مجلة المنهج العلمي و السلوك، 3، 2004م، 189- 273.
– مها دردير، أساليب و طرق في تدريس القراءة للمعقوقين عقلياً، الرياض: الأكاديمية العربية للتربية الخاصة، 2004م.
– نادر فهمي الزيود، تعليم الأطفال المتخلفين عقلياً، ط4، عمان: دار الفكر للطباعة و النشر، 2000م.
– نادية العربي محمد، فاعلية أنشطة الرسم لتنمية بعض المهارات الشخصية و الاجتماعية للمعاقين عقلياً، رسالة ما جستير، كليه التربية، جامعة عين شمس، 2003م.
– نايف بن عابد الزارع، مسيرة التربية الخاصة، عمان: دار الفكر العربي، 2008م.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.