حرف دل

معلولین هر جامعه چشم بینای آنها میباشند بدین تعبیر که حکمت و مصلحت الهی در ظرفیت وجودی آنها به عنوان موجودی باعزت و با ظرفیت تحمل مصائب متجلی گشته است.
معلولین جسمی و حرکتی قشری از جامعه معلولین می باشند که اکثرا ذهن سالم و پویایی دارند خصوصا اینکه ضایعات جسمی نیز در اینها به عنوان انگیزه عمل می نماید و موتور شتابان ذهنی اینها را خوب آب دیده می کند فلذا قدرت استدلال و استنباط فکری و تفکر صوری در این عزیزان خیلی بالاست و اکثرا هم به مراحل عالی پیشرفت تحصیلی دست پیدا می کنند و اگر هم ناکامی باشد مطمئنا موانع محیطی بوده است که نگذاشته استعداد آنها شکوفا شود.
ولی شاید یکسری مشکلاتی نیز جامعه ویا خودشان سر راهشان بوجود آورده اند که نیاز به حمایت جدی وبیشتری دارند و این حق را تا حدودی باید برایشان قائل بود .
خیلی کوتاه به تعدادی از آنها بصورت تیتر وار وگذزا اشاره میکنم:
1- جامعه با دید مثبت وخوبی به این عزیزان نگاه نمیکند ودیدشان بیشتر دید ترحم ودلسوزی است که این ما را خیلی آزار میدهددر حالیکه معلولین زیادی به موفقیتهای بزرگ رسیدند.
2- قوانین خاصی در مورد معلولین نیست واگر هم هست راکد وغیر قابل استفاده است ومسئولین خیلی توجه نمیکنند وشاید مسئولین وبرنامه ریزان وقانون نویسان قانون نابلد معلولین وتواناییهای آنها را نادیده میگیرند. در صورتیکه قرآن ما وبزرگان وائمه ی ما سخنان گرانبهایی در مورد معلول ومعلولییت دارند ولازم است مسئولان وکارشناسان ومجریان خوب توجه کنند . به نظر من معلولین ما خصوصا نخبگان و تحصیل کرده های آنها خیلی ظرفیت کارهای ابتکاری دارند و اگر فرصت به اینها داده شود مفید عمل می کنند.
3- نهاد یا موسسه ی خاصی نیست که از معلول حمایت کند وبه نظر بنده مسئولین سازمانهای بهزیستی بیشتر دنبال گذراندن امور روزمره ی خود هستند وکمتر دنبال حل مشکلات معلولین هستند وچرا؟چون این مسئولین اکثرا سیاسی هستند واز جنس معلول وزجر کشیده نیستند واگر معلولین هراستان بتوانند با هماهنگی دیگر استانها نشستهای تخصصی داشته باشند شاید به این امر کمک میکند ومن خود آمادگی هرگونه سفر را به در خواست دیگر عزیزان دارم
4- ادارات اونجوری که باید با کارمند معلول ودر خورشان برخوردکنند ،برخورد نمیکنند یا حداقل طریقه ی برخورد را نمیدونند خودبنده از طریقه ی برخورد دستگاه اموزش وپرورش خیلی نگرانم چون خود معلم وفرهنگی هستم .
در واقع معلولین شاغل به اسباب توجیه قصور مدیران نالایق بدل می شود یعنی اگر منصفانه قضاوت شود خود مدیر مشکل دارد ولی بنده خدا معلول زیر سوال می رود؟!!
سازمان بهزیستی خیلی به راحتی می تواند به وظیفه خود در مورد معلولین شاغل عمل نماید و با هماهنگی با اداراتی که معلولین در آنها خدمت می کند هم از لحاظ مناسب سازی اماکن و چگونگی این مسئله در ادارات طبق تبصره سوم ماده دوم قانون حمایت از معلولین عمل نماید و هم با تشویق ها و اقدامات ارزشی در مراسمات مختلف معلولین را حمایت کند.

malolمنبع: بهرام پارسا، وبلاگ معلولیت الطاف خداوندی، سوم مهر 1391

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.