دوماهنامه شنوایی شناسی

yekta_banner_right_faشنوايی شناسی
شاپای الکترونيکی: 2657-2008
مديرمسئول: مهين صدايی
سردبير: محمد اکبری
معاون سردبير: منصوره عادل قهرمان
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی تهران
مدير اجرايی و طراح: شيما سليمانی
شنوايی شناسی نشريه رسمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که مقالات بالينی و علوم پايه دستگاه شنوايی و تعادل و علوم وابسته را به زبان فارسی به چاپ مي‏رساند. هدف از انتشار آن بالابردن سطح دانش شنوايی ­شناسان، آسيب­ شناسان گفتار و زبان، متخصصان گوش، گلو و بينی، مغز و اعصاب، کودکان و زبانشناسان در زمينه شنوايی و تعادل، حفاظت شنوايی و توانبخشی مبتلايان به آسيب­ های شنوايی و تعادلی است.
ـ اين مجله حمايت انجمن علمی شنوايی شناسی ايران را دارد.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.