برگزاری کارگاه آموزشی حقوق افراد توان خواه از منظر موازین بین المللی، اندیشه اسلامی و نظام حقوقی ایران

برگزاری کارگاه آموزشی حقوق افراد توان خواه (دارای معلولیت)
از منظر موازین بین المللی، اندیشه اسلامی و نظام حقوقی ایران توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

بهمن ماه 1392  متن فراخوان
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، در چارچوب برنامه های آموزشی ادواری کمیسیون در حیطه های مختلف حقوق انسانی و پیرو نیاز سنجی انجام شده مبنی بر ضرورت ارتقاء آگاهی های تخصصی در زمینه مباحث حقوق افراد توانخواه، کارگاه آموزشی «حقوق افراد توانخواه (دارای معلولیت) از منظر موازین بین المللی، اندیشه اسلامی و نظام حقوقی ایران» را با حضور استادان و صاحبنظران این حوزه برگزار نمود.
thumb2_653محورهای موضوعی:
۱. بررسی مبانی و ماهیت حقوق افراد توانخواه در موازین بین المللی حقوق بشر، سخنرانان: محمد کمالی، یحی سخنگوئی، کیوان دواتگران
۲. حقوق خاص افراد توانخواه و تعهدات دولت ها در موازین بین المللی، سخنرانان: نسرین مصفا، رضا اسلامی
۳. جمهوری اسلامی ایران و تعهدات مبتنی بر پیمان نامه حقوق افراد دارای معلولیت، سخنرانان: صابر نیاورانی، بهنام یوسفیان
۴. حقوق افراد توانخواه در اندیشه اسلامی، سخنرانان: محمد نوری، رحیم نوبهار
۵. حقوق افراد توانخواه در نظام حقوقی ایران (مقررات موضوعه و رویه قضایی)، سخنرانان: علی صابری، محمد تقی عابدی
۶. آشنایی با تجربیات مفید دیگر کشورها برای پیشبرد رعایت حقوق افراد توانخواه، سخنرانان: ناصر زجاجی، علی همت محمود نژاد، خیر الله شهبازی

مقدمه:
مطالعات حقوق بشر در سراسر جهان از گسترده گی بسیار برخوردار است آن گونه که در مورد تک تک حق های فردی یا گروهی حجم انبوهی از مطالعات را می توان مورد شناسائی قرار داد. برخی از زمینه های حقوق بشر به دلائل و عوامل سیاسی، اقتصادی اجتماعی و شرائط زمانی و مکانی مربوط به رعایت آن حق ها و آزادی ها یا موقعیت جسمی و روحی افراد ذیربط از اهمیت بیشتری در سطح جهانی برخوردار هستند فلذا تولید فکر بیشتری در آن موضوعات صورت می گیرد . حقوق افراد توانخواه یکی از همین عرصه های دارای اولویت مطالعه و برنامه ریزی کاربردی در اکثر کشورهای جهان است، چرا که افراد توانخواه در طول تاریخ در جوامع مختلف در معرض انواع نقض حق ها قرار گرفته اند یا این احتمال منطقی می رود که در هر زمان و مکانی، حقوق آنها در معرض تضییع قرار گیرد . از همین رو، در نظام های حقوقی پیشرفته از دیر باز تاکنون توجه ویژه به افراد توانخواه و ارائه حمایت های خاص از آنها به عنوان امری مثبت مورد توجه بوده است اگرچه این توجه از اوائل قرن بیستم به این سو رشد و عمق بسیار متفاوتی با گذشته ها پیدا کرده است. در نیم قرن اخیر توجهات به حقوق افراد توانخواه و رفع تبعیض های مختلف این حوزه یکی از محورهای جدی فعالیت مراکز نظری وعملی حقوق بشر و بسیاری از دیگر مراکز فرهنگی ، اجتماعی،سیاسی،حقوقی،پزشکی، جامعه شناسی و روانشناسی و برخی رشته های دیگر بوده است. دلیل این اولویت دهی به موضوع افراد توانخواه نیز کاملا ساده است چرا که حقوق این قشر در هر جامعه ای به شکلهای مختلف در حال نقض است و اگر موقعیت خاص جسمی یا روحی و روانی و فردی و اجتماعی آنها بخوبی درک نشود، هزاران شهروند دارای استعدادها وتوانائی های بی نظیر ولی برخوردار از برخی معلولیتها را می توان به شهروند درجه دوم یا سوم یک جامعه تبدیل کرد آن گونه که حتی حریم خانه و زندگی آنها نیز نا امن و بر خلاف کرامت انسانی اشان باشد . طبیعی است در قبال این بی عدالتی نمی توان بی توجه بود و مسئولیت انسانی و وجدانی و دینی خود را نشاخت.این موضوع در عرصه دانش حقوق اعم از حقوق داخلی یا حقوق بین الملل یا دانش فقه اسلامی و دیگر رشته های مرتبط تخصصی با ظرائف فنی متنوعی همراه است . برای اینکه بتوان وضعیت عملی زیست افراد توانخواه در هر کشور را بهبود بخشید و دستاوردهای حاصله را مورد صیانت قرار داد، لازم است که با ابعاد فنی حقوقی ذیربط به دقت آشنا شویم. اگر قواعد حقوقیِ عدالت گستر بدرستی مورد شناسائی قرار گیرند ودر عمل نیز با دقت و جامعیت اجرائی شوند، وضعیتی حاصل خواهد شد که دیگر شاهد انواع تبعیض ها علیه افراد توانخواه نخواهیم بود و همه در برابر قانون مساوی یا از حمایت برابر قانون برخوردار خواهند شد.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به عنوان نهادی مستقل که قریب به دو دهه از فعالیت های عام المنفعه آن با مشارکت طیف وسیعی از اساتید وفضلای حوزوی ودانشگاهی می گذرد، با اذعان به ضرورت تلاش جدی در عرصه های مختلف حقوق انسانی از جمله حقوق افراد توانخواه و با استعانت از درگاه ایزد متعال و البته با کمترین امکانات مادی، همواره خود را موظف دانسته که در قالب برنامه های متنوع نظری یا کاربردی، موجبات شکوفائی هر چه بیشتر ظرفیتهای موجود فکری در سراسر جهان اسلام خصوصا کشور عزیزمان و به ویژه مراکز مطالعاتی و فکری را فراهم آورد. یکی از خدمات مستمر کمیسیون از بدو شکل گیری تاکنون ، ارائه خدمات اطلاع رسانی پژوهشی و آموزشی و ترویجی بوده و می باشد. لوح فشرده حاضر در همین راستا و با هدف اولیه استفاده دانش پژوهان شرکت کننده در دوره آموزشی حقوق افراد توانخواه(بهمن ماه 1392) و سپس برای عموم علاقمندان به مطالعات ذیربط تهیه شده است. امیدواریم مورد استفاده مناسب مخاطبان ارجمند قرار گیرد.
ذکر هر اثر تحقیقی یا ترجمه منتشره، لزوما به معنای تائید مفاد آن یا ارزش گذاری در مورد کیفیّت علمی آن از سوی کمیسیون نیست بلکه صرفا در جهت تسهیل دسترسی راحت مخاطبان به اطلاعات تخصصی ذیربط ، معرفی شده است. امیدواریم به حول و قوه الهی وهمت اساتید بزرگوار و پژوهشگران جوان، در آینده شاهد ارتقاء جدی تولید فکر و اندیشه و عمل شایسته تر در کشور عزیزمان در موضوع لوح فشرده حاضر باشیم.
امور انفورماتیک کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران/بهمن ماه 1392

لوح فشرده ای حاوی متون حقوقی درباره توان خواهان در پایان کارگاه آموزشی تقدیم شرکت کنندگان شد. فهرست مقالات و کتابهایی که در این لوح فشرده گردآوری شده است:

فهرست منابع فارسی مربوط به حقوق افراد توان خواه
(متن های این مقالات و کتابها در لوح فشره پیوست موجود است)

•    اقدامات بین المللی در حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت دکتر نسرین مصفا
•    بررسی تاثیر اجرای برنامه توانبخشی جامعه مبتنی بر وضعیت زندگی معلولان در ایران  امیراشکان نصیری پور
•    بیرون از تاریکی و روشنایی؟ نگاهی به کنوانسیون حقوق معلولان آزاده جانقربان
•    پژوهشی درباره معلولین و عقب ماندگان ذهنی
•    پلان پذیرفتن معلولیت. آلن پندلتون
•    پبشبرد حقوق افراد معلول. آلن مور، سارا کرنبلت
•    تاملی بر حقوق معلولان از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و سایر اسناد بین المللی دکتر منوچهر توسلی نائینی
•    چگونگي تعامل با افراد معلول دکتر سید علی محمد یکتا مرام
•    حقوق بشر و حقوق كارگران معلول در مقررات داخلي و بين المللي مصطفی السان
•    حقوق فرهنگی معلولین سید احمد طباطبائی، سعید نوری نشاط
•    حمایت از حقوق انسانی معلولان در حقوق بین الملل آزاده جان قربان، حمید رضا ابوالحسنی زارع
•    حمایت از حقوق انسانی معلولان در حقوق بین الملل آزاده جان قربان، حمید رضا ابوالحسنی زارع
•    رفتار با معلولین در سیره معصومین علیهم السلام اباذر نصر اصفهانی
•    فعالیت های مجلس شورای اسلامی در عرصه معلولین قدرت الله عفتی
•    قانونگذاری برای معلولین اباذر نصر اصفهانی
•    کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان و قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دکتر سید مصطفی کرباسی دکتر کیوان دواتگران
•    مروری بر حقوق کودکان دارای ناتوانی و معلولیت دکتر محمد کمالی ، فریبا ایران
•    مناسب سازي شبكه معابر محيط شهري براي معلولين و جانبازان فائزه اعتماد شیخ الاسلامی
•    نگرشی بر وضعیت حقوقی معلولان در ایران در پرتو حمایت های رفاهی و مدنی دولت سید محمد حسین نصیب ، سید عبادالله جهان بین ، سید فخرالدین جهان بین
•    گزارش ماموریت آموزشی توانمند سازی اقتصادی افراد مبتلا به ناتوانی از طریق اشتغال حمایت شده مبتنی بر جامعه در کشور ژاپن (شماره 1)
•    گزارش ماموریت آموزشی توانمند سازی اقتصادی افراد مبتلا به ناتوانی از طریق اشتغال حمایت شده مبتنی بر جامعه در کشور ژاپن (شماره 2)
•    گزارش ماموریت آموزشی توانمند سازی اقتصادی افراد مبتلا به ناتوانی از طریق اشتغال حمایت شده مبتنی بر جامعه در کشور ژاپن (شماره 3)
•    راهنمای آموزش کودکان کم توان ذهنی  گروه مولفان فربد
•    قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و آئین نامه های اجرایی مصوب
•    استانداردهای دسترسی مصطفی سراج
•    فرآيند جاري توانبخشي در ايران کاظم نظم ده
•    آيين نامه و دستورالعمل هاي امور توانبخشي. (بخش 1)
•    آيين نامه و دستورالعمل های امور توانبخشی (بخش 2)
•    وسایل کمکی برای افراد با ناتوانی جسمی مصطفی سراج
•    توانبخشى مبتنى بر جامعه در ايران
•    گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و پروتکل اختیاری آن
•    اظهار نظر کارشناسی درباره لایحه تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
•    بهزیستی در قانون پنجم توسعه رضا اصفهانی زاده
•    راهنمای آموزش کودکان کم توان ذهنی (بخش 1)
•    راهنمای آموزش کودکان کم توان ذهنی (بخش 2)
•    راهنمای آموزش کودکان کم توان ذهنی (بخش 3)
•    تذکاري بر کنوانسيون جهاني حقوق معلولين رضا عبداللهی
•    معلوليت و شهروندي فرهنگي نیک استیونسون. مترجم نگین حسینی
•    دستورالعمل اجرایی حمل و نقل هوایی مسافران معلول و توانخواه
•    سازمانهاي غير دولتي افراد داراي معلوليت، توانمند سازي يا نيازمند سازي سید حسین علوی
•    آئین نامه و دستورالعمل های ماده 26 و 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
•    استانداردهای مناسب سازی در بناهاو محیط های شهری (بخش 1) مهندس منصور برجیان
•    استانداردهای مناسب سازی در بناهاو محیط های شهری (بخش 2) مهندس منصور برجیان
•    استانداردهای مناسب سازی در بناهاو محیط های شهری (بخش 3) مهندس منصور برجیان
•    بررسی نگرش مردم نسبت به معلولین دکتر علیرضا کلدی
•    فشار روانی و والدین کودکان معلول دکتر مریم سیف نراقی
•    مشکلات آمارگیری از معلولین محمد اسماعیل ناصحی
•    نظری اجمالی به کیفیت قوانین تعلیماتی و نحوه تحصیل کودکان و جوانان معلول در کشور ترجمه و تلخیص غلامرضا سمیعی
•    نگرش به معلول و معلولیت، واقعیت ها و ضرورت ها علیرضا یوسفی اصفهانی
•    توانبخشی بیماران جسمی حرکتی پارکینسون دکتر سید علی محمد یکتا مرام
•    مجموعه گفتارهایی درباره رسانه و معلولیت محمد امین زارعی
•    ویژه نامه روز جهانی معلول
•    راهنمای تطبیق و اجرای اثربخش میثاق جهانی حقوق افراد دارای معلولیت ترجمه ابوالحسن فقیه
•    رویکرد حمایتی به حقوق آموزشی معلولان صالح نقره کار
•    حقوق معلولان را محترم بشماریم اسماعیل برقی

فهرست منابع انگلیسی مربوط به حقوق توان خواه
(متن های این مقالات و کتابها در لوح فشره پیوست موجود است)

•    Convention on the Rights of Persons with Disabilities
•    A hand book for parents have children handicaps
•    Alternatives To Handicap
•    Americans with disabilities
•    Challenge of maps for the visually handicapped
•    A Guid To Disability Rights Laws
•    Developing Inteligent Wheechairs For the Hndicapped
•    DFID_Disability
•    Disability Etiquette People with Disabilities
•    Disability In Development
•    Disability inclusion human rights
•    Disability law booklet 2012 revision in Massachusetts
•    Facility to handicapped Persons for Train Reservation
•    Family Violence and People with a Mental Handicap – Fact Sheet
•    Guide For Handicap International Staff
•    Human Rights and Disability
•    Improving Transport for People with Mobility Handicaps
•    International Classification of Functioning, Disability and Health
•    Legal Rights of Persons with Disabilities
•    National Human Rights Institutions and Advocacy for People with Psychosocial Disabilities
•    National-Presentations-Poland-Handicapped
•    No otherwise qualified handicaped individual
•    Persons with Disabilities
•    Physical handicaps a selectives bibliography
•    Planning commission report on PwD Employment
•    Reproductive rights and women with disabilities
•    Rights of Persons with handicaps
•    Rights of the Disabled
•    Special education Underestanding your Rights
•    A bout childrens autism
•    Special Treatment Special Rights(2)
•    Underestanding The UN Convention On The Rights Of Persons With Disabilities
•    Thematic study on the right of persons with disabilities
•    Human Rights and Disability
•    The right of people with disabilities
•    Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
•    Forgotten Europeans , Forgotten Rights
•    Right to legal capacity for persons
•    Disabilitie in islamic law
•    Equal Before the Law
•    People with mental health disorders and cognitive impairment
•    Disability Discrimination
•    workers mental illness guiden
•    DLA .Piper Background Paper on Access to Justice for People with a Disability in the Criminal Justice System
•    The Rights of Disabled people
•    Analysis Of the Contents Of the Jordanian
•    Disability Manual 1
•    Disability Manual 2
•    Disabled Rights
•    For web FINAL Disability complaints booklet
•    Disabled People’s Rights
•    Definition of disability in the human rights ACT1993
•    The accessible journey
•    Disabled Children’s
•    disabilities

منابع فرانسوی مربوط به حقوق توان خواه
(متن های این مقالات و کتابها در لوح فشره پیوست موجود است)

•    Convention relative aux droits des personnes handicapees et Protocole Facultatif
•    Accords en faveur du handicap. Un levier pour l’emplois
•    Bibliotheques_et_handicap
•    Acces a l’emplois des personnes handicapees dans les secteur prive
•    Developer l’acces des enfants handicapes aux strucures d’accueil collectif
•    Discrimination Des Personnes Avec Un Handicap
•    Etude comparative des politiques du handicap dans plusieurs pays europeens
•    Etudes Superieures et Handicap
•    Guide du contrat d’apprentissage jeune handicape
•    Guide ecole et handicap
•    Guide Sport et Handicap
•    Guide Sports_Handicap Electronique lowdef 2
•    HIV AIDS Disability FR
•    La Scolarisation Des Enfants Handicapes
•    La Notion de Handicape
•    La prise en charge des personnes handicapees en Allemagne
•    La situation des personnes handicapées
•    Le droit des personnes handicapées au travail decent
•    Le Handicap Dans La Suciete
•    Le Handicap mental et les bibliothèques
•    Les enfants handicaps
•    L’integration des eleves handicapes a l’ecole
•    Livre Blanc Unapei_Pour Une sante accessible aux personnes handicapees mentales
•    Logements adaptes aux besoins des personnes en situation de handicap
•    Loi fédérale sus l’lelimination des inegalites frappant les personnes handicapees
•    Memoire Enfant handicape famille travail parentalite
•    Situation de Handicap complexe
•    Tourisme et Handicap
•    Vivre avec une maladie rare en France

فهرست منابع عربی مربوط به حقوق توان خواه
(متن های این مقالات و کتابها در لوح فشره پیوست موجود است)

•    اتفاقیة حقوق الاشخاص ذوی الاعاقة
•    التحلیل السوسیوالانثروبولوجی للاعاقة و رعایة المعوقین
•    الحساسیة الانفعالیة وعلاقتها بالمهارات الاجتماعیة لدی المعاقین سمعیا فی لدی المعاقین سمعیا
•    الصعوبات التی تواجه دمج الطلبة المعاقین من وجهة نظر العاملین فی المدارس الحکومیتة الاسلامیة
•    ثقافة الاعاقة دراسة سوسیو انثروبولوجیة علی اسر الاطفال المعاقین
•    حقوق الاطفال المعاق فی المواثیق الدولیة
•    حقوق المعوقین فی المجتمع
•    دور الجمعیات فی رعایة و تاهیل ذوی الاحتیاجات الخاصة
•    رعایة المعاقین فی الفکر التربوی الاسلامی فی ضوء المشکلات التی یواجهونها
•    زواج المعاقین ذهنیا فی المجتمع المقدسی الفلسطینی
•    فهم تجارب الدول الأخرى على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( فی الامارات العربیة المتحدة)
•    معاییر خدمات الاعاقة
•    من الاستثناء الی المساواة اعمال حقوق الاشخاص ذوی الاعاقة
•    موشرات تمکین المعوقین من الاندماج الاجتماعی
•    واقع حقوق المعاقین الفلسطینیین فی قطاع غزة

عناوین برخی آثار دیگر مربوط به حقوق افراد توان خواه
(فقط مأخذشناسی و متن های این مقالات و کتابها در لوح فشرده موجود نیست)

الف) فارسی
1- کتاب بررسی تطبیقی حقوق معلولین در حوزه اشتغال، محمد علی فرجی، انتشارات جنگل، 1389
2- کتاب حقوق معلولین در قوانین ایران، سید احمد باختر، انتشارات جنگل، 1388
3- کتاب حقوق کودکان معلول، مهدی رحمتی، نشر کدیور،1391
کتاب پیمان نامه بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت به زبان کودکانه،ترجمه پریسا افتخار،نشر مشترک کمیسیون حقوق بشر اسلامی و انجمن باور
5- کتاب حمایت از اشخاص دارای معلولیت در نظام بین المللی حقوق بشر،نگار نباتی،نشر موسسه شهر دانش،1389
6- کتاب حقوق وتکالیف اشخاص دارای معلولیت در نظام مسئولیت مدنی،حسن مرادزاده،نشر موسسه شهر دانش،1390
7- کتاب قوانین و استانداردهای اماکن ورزشی معلولین،مهدی رستگاری،عصر انتظار،1388
8- کتاب جامعه شناسی معلولیت(تبیین جامعه شناختی تبعیض علیه معلولین)،خدیجه جبلی،نشر علمی،1391
9- کتاب تربیت بدنی و ورزش معلولین،محمد رضا اسد ، دانشگاه پیام نور،1389
10- کتاب معلولیت از دیدگاه معصومین،عباس خاک،نشرخاکیان،1389 1381
11- کتاب ورزش ومعلولین،حسین حیدری نیک،علی نوشیر ومحمد مهدی رفیعی،نشر ورزش،1392
کتاب معلولیت ها و اصول توانبخشی،پریوش حلم سرشت،اسماعیل دل پیشه،نشر چهر،1386
13- کتاب برنامه اقدام جهاني براي معلولين (مصوب سي و هفتمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد)، سازمان ملل متحد، بخش اطلاعات اقتصادي و اجتماعي ؛ترجمه مهدي بابايي اهري ؛ويراسته عبدالحسين آذرنگ.- تهران: سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران، ‎۱۳۷۲.
14- کتاب توانبخشي گروه‌هاي خاص با تاکيد بر خدمات مددکاري اجتماعي، حميدرضا کريمي درمني.- تهران: گستره، ‎۱۳۸۲.
15- کتاب حمايت از محجورين، معلولين، زندانيان و خانواده آنان در دوران شاهنشاهي پهلوي/ خسرو گيتي، محمدرضا گيلدشتي.- [تهران]: مرکز تحقيقات، ‎۱۳۵۵.
16- گزارش یونیسف در باره وضعیت کودکان دارای معلولیت،1392
17- بولتن «کتوانسیون جهانی حقوق معلولین وجایگاه آن در ایران»، دفتر پژوهش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران،1389
18- تحول گفتمانی :حق ها و آزادی های معلولان در آئینه حقوق بشر معاصر،مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 13، 1387
19- تاملی بر قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در پرتو مقررات کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت، الهام یوسفیان، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 13، 1387
20- حقوق آموزشی کودکان معلول در ایران، ضرورت همگامی با تحولات بین المللی، علی رضائی ومصطفی السان، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 13، 1387
21- سازوکارهای حمایت از حق اشتغال اشخاص دارای معلولیت در حقوق ایران واسناد بین المللی حقوق بشر،شهرام زرنشان، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 13، 1387
22- حمایت از اشخاص دارای معلولیت در درگیریهای مسلحانه، پوریا عسگری، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 13، 1387
23- نگاهی به حمایت از اشخاص دارای معلولیت در جامعه اروپا، سید قاسم زمانی، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 13، 1387
24- بازداشتگاه مناسب برای معلولان زندانی از منظر دیوان اروپائی حقوق بشر،حسن مراد زاده، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 13، 1387
25- نقش انجمن ها در حمایت حقوقی از معلولان با نگاهی به قضیه «پروش»،حسن مرادزاده، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 15، 1388
26- خودکشي مساعدت شده به معلولين؛ چالشي پيرامون حق مرگ در حقوق کيفري، امير سماواتي پيروز.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۸۷، سال دوم، شماره ‎۴
27- مسووليت ناشي از صدمه به حق عقيم سازي و سقط جنين معلول، محسن ايزانلو، زهره افشار قوچاني.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۰، سال پنجم، شماره ‎۱۸
حقوق بيماران، مجروحان و معلولان از نظر اسلام، ابوالقاسم گرجي.- مجد. ‎۱۳۸۷، سال دوم، شماره ۵-‎6
29- به سوي يک حقوق بين الملل واقعي براي معلولين کنوانسيون ملل متحد راجع به اشخاص معلول، ‎۲۰۰۶، ترجمه و تحقيق: محمد کاظم لطفي، وحيد کوثري.- مجد. ‎۱۳۹۰، سال پنجم، شماره ‎۱۶
30- نشست علمي: خودکشي مساعدت شده‌ي پزشکي براي معلولان.- تعالي حقوق. ‎۱۳۸۷، سال سوم، شماره ‎۲۲
31- نقدي بر پروتکل گرونينگن در حمايت از اتانازي نوزادان معلول از منظر اخلاقي. اکرم پيمان، زينب عباسي.- اخلاق پزشکي. ‎۱۳۹۰، سال پنجم، شماره 18
32- سخني کوتاه در حقوق بيماران، مجروحان و معلولان از نظر اسلام. ابوالقاسم گرجي.- نشريه دانشکده حقوق و علوم سياسي [ دانشگاه تهران]. ‎۱۳۶۸، شماره ‎۲۴،
33- حقوق معلولين در قوانين داخلي با نگاهي به کنوانسيون بين المللي حقوق راجع به افراد معلول، نادر مرداني، آزيتا جليلي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۱، شماره ‎۴۷ و ‎۴۸
34- حق بنيادين معلولين در دسترسي به وسايل حمل و نقل هوايي. حسن مرادزاده.- حقوق اساسي. ‎۱۳۸۸، سال ششم، شماره ‎۱۱
35- حمايت از معلولان در نظام بين المللي حقوق بشر و حقوق ايران/ علي فرهي،رساله کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بشر) ؛ ‎۱۳۸۶.
36- حق بر آموزش کودکان داراي معلوليت ذهني از منظر حقوق بين الملل بشر و حقوق ايران/ فائزه امجديان،رساله کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بشر) ‎۱۳۹۱.
37- حمايت کيفري از معلولين جسمي و ذهني در نظام حقوقي ايران و اسناد بين‌المللي/ سجاد پناهي،رساله کارشناسي ارشد (دانشگاه بهشتي، دانشکده حقوق، رشته حقوق جزا وجرم‌شناسي) ؛ ‎۱۳۸۸.
ب) منابع انگلیسی
1. Disabilities lessons in higher education: accommodating learning –disabled student and student –athlets under the rehabilitation act and the Americans with disabilitie. – American Business Law Journal. 2003, September; Vol.41, No.1: 145- 203.
2. What Place for Hindsight in Deciding Whether a Claimant Was Disabled? Spence v Intype Libra Ltd/Frederic Reynold QC, Anya Palmer.- Industrial Law Journal. 2007, December; Vol.23, No.4: 486-490.
3. Reconciling risk and the employment of disabled persons in a reformed welfare state/J Davies, W Davies. – Industrial Law Journal. 2000, December; Vol.29, No.4: 347-377.
4. Human rights: imprisonment of physically disabled person/Andrew J. Ashworth, Clare Ovey. – Criminal Law Review. 2001, Nov; No.11: 916-917.
5. Empty Promises: Why Income Splitting for the Disabled Community Is Nothing to Get Excited About/Carolyn M. McCarney. – Canadian Journal of Women and the Law. 2010; Vol.22, No.1: 247-266.
6. Access to technology for the disabled: the forgotten legacy of innovation?/Catherine Russell.- Information and Communications Technology Law. 2013, October; Vol.12, No.3: 237-246.
7. Disabled children and the law: research and good practice/ Janet Read and Luke Clements. – London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2001
8. Emergency department treatment of the psychiatric patient: policy issues and legal requirements/ Susan Stefan. – Oxford; New York: Oxford University Press, 2006.
9. Disabled people and European human rights: a review of the implications of the 1998 Human Rights Act for disabled children and adults in the UK/ Luke Clements and Janet Read. – Bristol, UK: Policy Press, 2003.
10. Understanding disability: inclusion, access, diversity, and civil rights/ Paul T. Jaeger, Cynthia Ann Bowman. – Westport, Conn.: Praeger Publishers, 2005.
11. Rights of the disabled/ David M. Haugen, with Susan Musser and Andrea DeMott. – New York: Facts on File, c2008.

1 پاسخ
 1. نسيم بامدادفر
  نسيم بامدادفر گفته:

  باسلام
  امكانش وجود داره فايل اين منابع رو در اختيار داشته باشم
  با تشكر

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *