سید احسن احمدی

ahsanahmadiسیداحسن احمدی ساکن استان کرمانشاه شهرستان پاوه روستای خانقاه هستم وقتی متولدشدم فلج مادرزادبودم باداداش کوچکم توی خانه چهارکلاس درس خوانده ام ازسال هشتادوسه شعرمی نویسم سال هشتادوشش باانجمن باورآشناشدم وفعالیتم رادراین انجمن آغازکردم سال هشتادوهشت توانستم مصاحبه ای باشبکه استانی کرمانشاه داشته باشم ودرهمان سال چندی ازاشعارم درشبکه های ماهواره ایMI TV وPDF دربرنامه شعرشماصدای شماپخش شدسال هشتادونه بادوتاروزنامه استان مصاحبه داشتم واواخره سال هشتادونه بامجله پیک توانافعالیت خودراآغازکردم باورم براین است معلولیت نمیتواندباعث محدودیت شودوانسان اگربخواهددرهرشرایطی به موفقیت های بزرگ خواهدرسیدوهمچنان درحال نوشتن شعرهستم و تمامی اشعاری که در وبلاگ هستندنوشته خودم هستند.

.

اگه آب نباشه چی به سرمون میاد
بوی گنددنیارومی گیره خیلی زیاد
اگه آب نباشه زندگی میشه جهنم
تلف میشن آدماآروم وکم کم
اگه آب نباشه گل هامیشن پژمرده
زندگی رنگ غم می گیره میشه آزرده

*****

یک باغبونی بودبایک دل صاف وساده
توی باغچش هردرختی کاشت درختش میوه داده
دوتانهال کاشته بودیکی سیب ویکی انار
به نهالاش می رسیدعاشقونه وسرمی کرد روزوروزگار
چندسالی گذشت باغبون عشقش وپای نهالاش گذاشت
آخه اون جزیک باغچه کوچیک ودوتانهال هیچی نداشت
یک روز به حکم الهی درختاش شدن خشک وبی ثمر
مثل یک بیابون شده بوداون باغ قشنگ وقتی ازش می کردی گذر
فقط موندواسه باغبون همون نهال سیب وانار
چه دردی به سرش آوردروزگار
هرکسی باغبون ومیدیددلش می سوخت به حالش
اماباغبون آروم بودوراحت خیالش
می نشت روسجاده می گفت به رضایت خدایاهستم راضی
فقطم به درگاه تومی کنم دعابرای هرخواسته ونیازی
باغبون گریه کنان روی سجاده خدارومیزدصدا
می گفت هیچی نمونده براش جزنهال اناروسیب ها
باغبون فقط صبروکردچراغ راهش
تاعاقبت رسیدبه خداناله وآهش
دیگه شده بوددرخت نهال انار
درخت سیب اونقدقشنگ بودباغ به خودش گرفته بودرنگ بهار
کم کم باغ ودرختای خشکیده که دل روبه غم می انداخت
باغ بون اونقدپاشون زحمت کشیدتاباغوبهترازقبل ساخت
نشست به سجاده شکرخداروجاآورد
روزای تلخ وپرازحسرت وازیادبرد
درخت سیب شهرتش دنیاروگرفت
قصه باغبون واسه هرکسی شنیدنی بودوشگفت
هرکسی شده بودخریدارانار
زندگی پاییزی باغبون گرفت رنگ بهار
ازقصه باغبون کاش همین وبه خاطربسپاریم
توهردردوغمی صبرکنیم وبگیم ماخداروداریم

منبع: وبلاگ معلولیت محدودیت نیست (ahsan-ahmadi.blogfa.com)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *