مأخذشناسی آیت الله سيد هبة الدین شهرستانی

به کوشش: اباذر نصر اصفهانی

سلسله جنبان خاندان شهرستانی در دوره جدید سید محمد علی معروف به هبة‏الدین شهرستانی (۱۳۰۱ـ۱۳۸۶ق) است که کارنامه خدماتی، فرهنگی و علمی پربرگ و باری به جای نهاده است.
حدود چهل‏ سال از عمرش گذشته بود (یعنی در ۱۳۴۲ق) که به اختلالات چشمی و کم شدن دید مبتلا شد. جراحی سال ۱۳۴۵ق و بستری شدن در بیمارستان دمشق نتیجه نداد و تا پایان عمر (۱۳۸۶ق) در نابینایی به سر برد. یعنی حدود نیم‏قرن با عوارض کم‏بینایی و نابینایی زندگی را می‏گذراند. مهم این است که نابینایی مانع تداوم کارهایش حتی تألیف کتاب و اداره نشریه نشد؛ بلکه فعالیت‏هایش در این دوره گسترش هم داشت. زندگانی و روش او در برخورد با مشکلات قابل تأسی توسط روشندلان است. از ابتکارات و بسیاری از شیوه‏های نوگرایانه ایشان می‏توان درس آموخت.
آثار سیّد هبة ‏الدین شهرستانی نه تنها از نظر کمیت و تعداد اهمیت دارد، بلکه جنبه‏های دیگر آثارش هم قابل توجه است. بطوری ‏که جزء سلسله جنبانان اصلاح اجتماعی و دینی در حوزه علمیه به حساب می‏آید. پژوهشگرانی مانند صابرینا مروین (Sabrina Mervin) که چند دهه درباره‏ حوزه‏های شیعه تحقیق نموده و آثار ارزنده‏ای عرضه کرده است، سیّد هبة‏الدین را به عنوان اندیشمند نوگرای حوزوی مطرح کرده و به بررسی آثار و افکارش پرداخته است.
بهرحال مهم‏ترین جنبه‏های آثار آن مرحوم عبارت است از: تنوع و پرداختن به موضوعات مختلف مورد نیاز جامعه و حوزه‏های علمیه؛ نوگرایی و اهتمام به موضوعات نوین و مستحدث؛ اهتمام به روزنامه‏نگاری و انتشار نشریه‏های تأثیرگذار، به عبارت دیگر استفاده از رسانه‏ها و نشریات به عنوان پایگاه و نهادی برای تبلیغ مسائل مذهبی؛ ایجاد و بنیان‏گذاری جریان روزنامه‏نگاری مذهبی متعهد در حوزه علمیه نجف اشرف؛ پرداختن به مناسبات موضوعات دینی با دستاوردهای علمی و نقادی تعارض علم و دین.
این کتابشناسی شامل دو بخش اصلی آثار و درباره است. بخش نخست به تألیفات مرحوم هبة‏الدین و بخش دوم به کتب و مقالات درباره‏ او می‏پردازد.

الف) آثار چاپی سید هبة‏الدین

۱. کتاب

ادعیه القرآن، به خط طاهر خوشنویس، تبریز، بی نا، ۱۳۶۴ق، ۵۶ص.
ترجمه
دعاها و تهلیلات قرآن به ضمیمه شرح و ترجمه دعای صباح و ادعیه قرآن، تألیف محمدباقر شهیدی و هبةالدین شهرستانی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۷۶ص.
اضرار التدخین او شرب الدخان فی نظر الاطباء والدین، بغداد، مطبعة دارالسلام، ۱۳۴۳ق، ۳۶ص.
امت و امامت: ترجمه الامة والامامة، ترجمه علیرضا خسروانی، تهران، شركت سهامی مطبوعات اسلامی، ۱۳۶۷ق/۱۳۲۶ش، ۱۰۷ص.
اوائل المقالات فی المذاهب والمختارات، تألیف الشیخ العلامه المفید محمد بن النعمان، مقدمه و تعلیق هبة الدین الشهرستانی، تصحیح عباسعلی واعظ چرندابی، تبریز، بی نا، ۱۳۶۴، ۱۲۷ص.
تحريم نقل الجنايز: رسالة فقهية علمية اصلاحية حرة، بغداد، مطبعة الآداب، ۱۳۲۹ق، ۱۸ص؛ بغداد، مطبعة الشابندر، ۱۳۲۹ق، ۴۹ص.
التذکرة لآل المحمد الخیرة، بغداد، مطبعة دارالسلام، ۱۳۴۰ق.
ترجمه رساله غديريه، ترجمه علیرضا خسروانی، تهران، بی نا، ۱۳۲۶ق.
التفسیر الیسیر لسورة الفاتحة و جزأی تبارك و عم من كتاب العلی القدیر، بی جا، بی نا، ۱۴۲۳ق/۲۰۰۲م، ۳ جلد در یک مجلد.
تنزيه تنزيل مشتمل بر سه بخش و يك ترجمه تنزيه التنزيل از مؤلفات هبةالدين محمدعلي الحسيني الشهرستانى، ترجمه و نگارش علیرضا خسروانی، تهران، چاپخانه حیدری، ۱۳۷۱ق/ ۱۳۳۱ش، ۲۰۳ص؛ تبریز، كتابفروشی صابری، ۲۰۶ص.
توحید اهل التوحید، بغداد، المكتبه العصریه، ۱۳۴۲ق، ۵۶ص؛ بغداد، مطبعه الفلاح، ۱۳۴۱، ۵۸ص.
ترجمه
توحید اهل توحید، ترجمه صادقخان حسيني نشات، تهران، موسسه خاور، ۱۳۱۴، ۴۶ص.
الحج المخطر، جواب السائلین عن الحج فی سلطة الوهابیین، بغداد، المطبعة المصریة، ۱۳۴۱ق، ۱۶ص.
حلال مشكلات: سلسله ابحاث متنوه و اجوبه مسائل مشكل، بغداد، مطبعه النجاح، ۱۳۷۳ق، ۱۰۶ص؛ بغداد، مكتبه الجوادین العامة، ۱۳۷۳ق، ۱۰۶ص.
الدلائل و المسائل، بغداد، مطبعة النجاح، ۱۹۲۶م، ۱۱۲ص؛ کاظمین، مكتبه الجوادین العامة، ۱۳۷۷ق.
الدلائل والمسائل، سلسله سوالات مهمه متنوعه باجوبتها المشروحة المقنعه تحل مشكلات العلوم بلسان الدین و تسلك سبل الدین بضیاء العلوم، بغداد، مطبعه دارالسلام، ۱۳۷۷ق/ ۱۹۵۸م، ۵ جلد.
ذوالقرنین‏ـ سد یأجوج و مأجوج، مقدمه و تعلیقات عباسقلی واعظ چرندابی، تهران، اتحادیه مسلمین ایران، ۱۳۲۹، ۲۶ص.
راهنماي يهود و نصارا: يا بيبلها، تهران، انجمن تبلیغات اسلامی، ۱۳۲۳، ۱۲۱ص.
رساله تفتیش از مضرات ریش تراشیدن، نجف، مطبعه علویه، ۱۳۴۰ق، ۳۶ص.
رساله شریفه سر تشابه القرآن، یا، راز پیچیدگی آیات متشابه قرآن مجید، ترجمه احمد تدین، بی جا، بی نا، بی تا، ۲۷ص.
رواشح الفیوض فی علم العروض، تهران، ۱۳۳۴ق، ۷۴ص.
شرح العقائد الصدوق، او، تصحیح الاعتقاد، تألیف الشیخ المفید محمد بن النعمان، مقدمة و تعلیق السید هبةالدین الشهرستانی، تصحیح عباسقلی واعظ چرندابی، تبریز، مكتبة حقیقت، ۱۳۳۰، ۷۷ص؛ تبریز، مكتبه سروش، ۱۳۶۴ق، ۱۰۴ص.
فغان اسلام، هند، بی نا، ۱۳۳۰ق.
فیض الباری اواصلاح منظومة السبزواری و هی اصول الفلسفه العالیة، بغداد، المطبعة العصریة، ۱۳۴۳ق، ۳۲ص.
ما هو نهج البلاغه، نجف، اعتماد الكاظمى، ۱۴۰۰ق/ ۱۳۵۸ش؛ نجف، دارالثقافه؛ صیدا، مطبعة العرفان، بی تا، ۴۰ص؛ بغداد، مطبعه المعارف و العرفان، ۱۹۳۶م.
ترجمه
پیرامون نهج البلاغه، نگارش سید عباس اهری، قم، نشر علم و دین؛ بنیاد نهج البلاغه، ۱۳۶۰، ۱۶۰ص.
در پیرامون نهج البلاغه، ترجمه میرزاده اهری، مقدمه و تصحیح و تحشیه از علی دوانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته بجامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۶۴، ۱۲۰ص؛ تهران، بنیاد نهج البلاغه، ۱۳۵۹، ۷۴ص.
نهج البلاغه چیست؟ ترجمه كتاب گرانقدر ما هو نهج البلاغه، ترجمه سیدعباس اهری، مقدمه علی دوانی، قم، فراهانی، ۱۳۴۶، ۱۴۳ص.
مجله العلم، نجف، ۱۳۲۸-۱۳۲۹ق.
المعارف العاليه او علم الدين المدارس الراقيه، بغداد، المكتبه المركزيه، ۱۳۴۵ق/۱۹۳۵م؛ بغداد، موسی حسین الحسینی، ۱۳۵۴ق، ۹۴ص.
ترجمه
معارف عالیه اسلام، ترجمه غلامرضا خلیفی، قم، حکمت، ۱۳۳۷، ۱۱۲ص؛ تهران، مؤسسه مطبوعاتی دینی‏ـ كتابفروشی اسلامیه، ۱۳۳۷، ۱۱۲ص.
المعجزه الخالدة، کاظمین، مكتبه الجوادین العامة، ۱۹۵۱م، ۱۴۴ص؛ بغداد، مطبعة النجاح، ۱۹۵۰م، ۱۳۲ص.
ترجمه
قرآن يك معجزه دائم، ترجمه جعفرغصبان، یزد، بی نا، ۹۲ص.
مناسك حج آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، منسوب به زید شهید، تحشیه سید هبةالدین شهرستانی، ترجمه سیدمحمود طالقانی، بی¬جا، انجمن تبلیغات اسلامی، بی¬تا، ۲۵ص.
منتخب المسائل، كاتب محمدحسن گلپایگانی، تهران، بی نا، ۱۳۲۰ق، چاپ سنگی.
النکت الاعتقادیة، تصنيف المفيد محمدبن محمدبن النعمان البغدادى، مع تعاليق هبة الدين الحسيني الشهرستانى، بغداد، ۱۳۴۳ق؛ قم، مهر استوار، ۱۳۹۳ق/۱۳۵۱ش، ۴۵ص؛ قم، المجمع العالمي لاهل البيت عليهم السلام، ۱۴۱۳ق، ۶۲ص.
نهضة الحسین او سلسلة حوادث تاریخیة حول فاجعة الامام سیدنا الحسین ابن علی، کربلا، مقدمه علی خاقانی، رابط النشر اسلامی، ۱۳۸۹ق/۱۹۶۹م، ۱۷۶ص؛ بغداد، مطبعة الجزیرة، ۱۳۵۵ق، ۱۳۴ص؛ بیروت، موسسه البلاغ، ۱۴۲۴ق، ۱۴۱ص؛ بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۳۴۳ق؛ نجف، نعمان، ۱۳۳۶، ۱۴۳ص؛ بغداد، مكتبة الجوادین علیهماالسلام العامة، ۱۴۲۸ق/۲۰۰۷م، ۲۲۸ص.
تلخیص
مختصر نهضة الحسین، او، سلسلة حوادث تاریخیة حول فاجعة الامام سیدنا الحسین، بغداد، مطبعة دارالسلام، ۱۳۴۵ق، ۱۱۶ص؛ قم، محمدعلی انصاری، ۱۳۴۵ق/۱۳۵۰ش، ۱۲۰ص.
ترجمه
اسرار جانکاه یا نهضت حسینی، (ترجمه‌ نهضة الحسین) سید هبة الدین شهرستانی، ترجمه سید علی اکبر برقعی، قم، بی نا، ۱۳۴۶ ق.
عظمت حسینی، ترجمه علیرضا خسروانی، تهران،۱۳۱۸.
قيام مقدس يا انقلاب همايون، تبریز، شركت ثلاثه شهامت طبع، ۱۳۵۱ق/۱۳۱۱، ۴۳ص.
نهضت امام حسين (ع)، ترجمه محمدرضا عطایی، مشهد، ضریح آفتاب، ۱۳۸۶،۱۹۶ص.
نهضت حسيني يا عظمت حسينى، ترجمه علیرضا خسروانی، تهران، چاپخانه تابان، بی تا، ۲۰۶ص.
وجوب صلاة الجمعه؛ رسالة تبحث عن ادلة وجوب صلاة الجمعة، بغداد، مطبعة الکتاب، ۱۳۶۶ق، ۳۶ص.
ترجمه
وجوب صلواة جمعه و اهمیت آن در دنیای اسلام، ترجمه محمد جواد فردوسی فراهانی، اراک، فروهر، بی تا، ۴۷ص.
الهیئة والاسلام، نجف، مطبعة الآداب، ۱۳۸۴ق/۱۹۶۵م، ۴۰۰ص؛ بغداد، احمد الحسینی، ۱۲۸۸ق، ۲ جلد در یک مجلد؛ النجف، دارالثقافة، مكتبة الثقافه، ۱۳۸۱ق، ۳۹۹ص.
ترجمه
اسلام و هیئت، ترجمه و تكميل از هادي خسرو شاهى، تهران، انتشار، بی تا، ۵۰۴ص.
اسلام و هیئت، ترجمه و توضیحات هادی خسروشاهی، قم، بوستان كتاب، مركز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۷، ۱۳۸۷، ۵۷۱ص.
اسلام و هیئت، ترجمه اسماعیل فردوسی فراهانی، ترجمه اضافات چاپ دوم عربی و اصلاح ترجمه از سید هادی خسروشاهی، تبریز، کتابفروشی صابری، ۴۷۸ص.
اسلام و هیئت، ترجمه اسماعیل فردوسی فراهانی، نجف الاشرف، حاج سراج انصاری، ۱۳۵۶ق/۱۹۳۷م، ۴۱۶ص.
اسلام و هیئت پارسی، ترجمه و تكمیل از هادی خسروشاهی، با مقدمه‏هایی از سراج انصاری و دیگران، تهران، بعثت، ۱۳۸۹ق/ ۱۳۴۵ش، ۵۰۲ص.
اسلام و هیئت پارسی، الهیئة والاسلام، ترجمه اسماعیل فردوسی فراهانی، نجف، مطبعة الغری، ۱۳۵۶ق، ۲ جلد در یک مجلد.
الهیئة والاسلام اردو، ترجمه مسمی البدر التمام، ترجمه سید محمد هارون صاحب ممتاز الافاضل زنگی پوری، لاهور، البرهان، بی تا، ۲۸۰ص.

۲. مقاله ها

«أسرار الثورة أو خواطر ساعة»، المنار، ش۳۲۸، ص ۵۴۷.
«أشعار القرآن بتحرک الأرض»، العرفان، ش۵، جمادی الأولی ۱۳۲۷، ص۲۰۶-۲۱۱؛ ش۱۰، شوال ۱۳۲۷، ص۴۶۹-۴۷۱.
«إظهار الوصی تحرک الأرض»، العرفان، ش۴، ربیع الثانی ۱۳۲۸، ص ۱۸۴-۱۸۶.
«إلی من یرید الاشیاء محسوسة»، العرفان، ش۹، ذوالقعدة ۱۳۴۱، ص ۶۴۸-۶۵۰.
«البراهین علی تجرد النفس»، العرفان، ش۸، شوال ۱۳۴۱، ص ۵۷۲-۵۷۴.
«تصریح الدین بکثرة أقمار السماء»، المقتطف، سال ۳۶، ش۴، شوال ۱۳۲۹، ص ۳۵۸-۳۶۱.
«تفسیر القرآن الحکیم: تفسیر سوره الواقعة بقلم العلامة السید هبة الدین الشهرستانی دام ظله»، المرشد، سال ۲، ربیع الثانی ۱۳۴۶، ش۹، ص ۳۲۱-۳۲۴؛ سال ۲، ش۱۰، جمادی الأولی ۱۳۴۶، ص ۳۶۱-۳۶۵؛ سال ۳، ش۱، رمضان ۱۳۴۶، ص ۲-۶؛ سال ۳، ش۲، شوال ۱۳۴۶، ص ۴۱-۴۲؛ سال ۳، ش۳، ذوالقعدة ۱۳۴۶، ص ۸۵-۸۹؛ سال ۳، ش۴، صفر ۱۳۴۷، ص ۱۲۹-۱۳۱؛ سال ۳، ش۵، ربیع الأول ۱۳۴۷، ص ۱۷۳-۱۷۷؛ سال ۳، ش۶، ربیع الثانی ۱۳۴۷،ص ۲۱۷-۲۲۱؛ سال ۳، ش۹، رجب ۱۳۴۷، ص ۳۴۵-۳۴۷.
«تنازع الروحیة و المادیة»، العرفان، ش۷، رمضان ۱۳۴۱، ص ۴۹۴-۵۰۰.
«ثقات الرواة: السید هبة الحسینی الشهرستانی (۱۳۰۱-۱۳۸۶ه)»، تحقیق السید عبدالستار الحسنی، علوم الحدیث، ش۲۳، محرم و جمادی الآخرة ۱۴۲۹، ص ۲۴۱-۳۱۸.
«الحسین.. الوثبة الموقظة»، الموسم، ش۱۳، السنة ۱۴۱۳، ص ۲۱۸.
«الدلائل و المسائل»، المرشد، سال ۳، ش۱، رمضان ۱۳۴۶، ص ۲۹-۳۴؛ سال ۳، شماره ۳، ذوالقعدة ۱۳۴۶، ص ۱۱۲-۱۲۲؛ سال ۳، ش۵، ربیع الأول ۱۳۴۷، ص ۲۰۵-۲۱۲؛ سال ۳، ش۶، ربیع الثانی ۱۳۴۷، ص ۲۵۲-۲۵۴؛ سال ۳، ش۹، رجب ۱۳۴۷، ص ۳۷۷-۳۸۳.
«رمضان رمز تقریب القلوب و تألیف الشعوب»، رسالة الاسلام، ش۳، رمضان۱۳۶۸، ص ۲۵۰-۲۵۳.

ب) آثار درباره سید هبةالدین

۱- کتابها

اربعینیة السید جواد هبة¬الدین الحسینی الشهرستانی، محمد ایاد جواد حسینی، بی جا، بی نا، ۱۴۲۷ق، ۱۲۸ص.
رحلة الشهرستاني إلی الهند، تحقیق جواد کاظم البیضاني، دار مدارک للنشر، ۲۰۱۲م.
السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني حياته و نشاطه العلمي و الاجتماعي (۱۳۰۱-۱۳۸۶ق)، السید عبدالستار الحسنی، قم، مؤسسه تراث الشیعه، ۱۴۲۹ق، ۵۵۰ص؛ بغداد، شرکة الحسام، ۱۴۲۲ق، ۲۷۵ص.
السید هبة الدین الشهرستانی، آثاره الفكریة و مواقفه السیاسیة، محمدباقر احمد البهادلی، بیروت، مؤسسه الفكر الاسلامی، ۱۴۲۳ ق/ ۲۰۰۲م، ۳۳۶ص.
صفحات مضیئة من حیاة هبة الدین الحسینی الشهرستانی، جواد کاظم البیضائی، بغداد، مركز سومر للدراسات والبحوث التاريخية، ۲۰۱۰م، ۵۴ص.
هبة الدین الشهرستانی: منهجه فی الاصلاح و التجدید و كتابه التاریخ : دراسه تحلیلیه، اسماعیل طه جابری، بغداد، دارالشوون الثقافیة العامة، ۲۰۰۸م/۱۳۸۷ش، ۶۳۳ص.
هبة الدين الشهرستاني، سيدمحمد مهدي علوي سبزواری، نجف اشرف، مطبعة الاداب، ۱۳۴۸ق، ۸۰ص.
هبة‌الدين شهرستاني ستاره سامرا، عباس عبیری، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳، ۱۰۳ص.

۲- مقاله ها

«آشنایی با دانشوران: شرح حال آیت الله العظمی سید هبة الدین حسینی شهرستانی»، ناصر باقری بیدهندی، مشکوة، ش۳۱، تابستان ۱۳۷۰، ص ۱۰۵-۱۱۸.
«بقعه شهرستاني»، عبدالحسین شهیدی، دائرةالمعارف تشیع، ج۳، ص ۳۶۳.
«پیشگامان تقریب: ۱. سید هبة الدین شهرستانی ۲. شیخ محمد عرفه»، اندیشه تقریب، ش۹، زمستان ۱۳۸۵، ص ۱۲۳-۱۳۲.
«التقاء النجف بالأزهر رأی العلامة الشهرستانی»، عبدالمنعم خلاف، الرسالة، ش۲۱۰، جمادی الأولی ۱۳۵۶، ص ۱۱۳۶.
«ثقات الرواة: السید هبة الحسینی الشهرستانی (۱۳۰۱ـ۱۳۸۶ق)»، تحقیق السد عبدالستار الحسنی، علوم الحدیث، ش۲۳، محرم و جمادی الآخرة ۱۴۲۹، ص ۲۴۱-۳۱۸.
«در محضر علامه شهرستانی»، احمد ابطحی اصفهانی، آیین اسلام، ش۳۰، مهر ۱۳۲۳، ص ۵.
«رواد التقریب: العلامه هبةالدين الشهرستاني رايد التقريب و الجهاد و الفكر»، سید هادی خسروشاهی، رسالة التقریب، ش۷۹، جمادی الأولی و جمادی الأخرة ۱۴۳۱ق‏/ ۲۰۱۰م، ص ۲۰۹-۲۲۲.
«السید هبة الدین الشهرستانی و جهوده فی موضوع رؤیة الهلال»، رضا مختاری، جمع پریشان: دفتر سوم (رضا مختاری، قم، نشر دانش و حوزه، ۱۳۹۱)، قم، ص ۵۶۳-۵۶۸.
«الفقید فی سطور»، اجوبة المسائل الدینیة، ش۱۰، شوال، ص ۲۹۱-۲۹۶.
«سيد هبة الدين الشهرستاني طليعه التحديث الاسلامي»، عبدالكريم آل‌نجف، التوحید، ش۶۸، ص ۴۰-۵۱.
«سيد هبة الدين شهرستاني فقيه و روزنامه‏نگار مصلح و مجاهد»، ابراهیم عاتی، میثاق امین، ش۲، بهار ۱۳۸۶، ص ۱۵۳-۱۶۸.
«شهرستاني، هبة الدين، سيد محمد علي (۱۳۰۱ـ۱۳۸۶ق)»، دائرة المعارف تشیع، جلد ۱۰، ص ۱۲۹-۱۳۰.
«طلیعه آفتاب دانش در آغاز قرن چهاردهم یا شرح زندگانی آیة الله شهرستانی»، آیین اسلام، ش۲۸، مهر ۱۳۲۳، ص ۲-۵.
«علامه شهرستانی»، مسجد اعظم، ش۲۳، اسفند ۱۳۴۵.
«محاضرات علامه شهیر سید هبة الدین شهرستانی: محاضر داولی در اعجاز قرآن»، علیرضا میرزا خسروانی، آیین اسلام، ش۱۲۴،تیر ۱۳۲۵، مرداد ۱۳۲۵، ص ۲۸؛ ش۱۲۶، مرداد ۱۳۲۵، ص ۸؛ ش۱۲۷، شهریور ۱۳۲۵؛ ش۱۲۸، شهریور ۱۳۲۵، ص ۸؛ ش۱۲۹، شهریور ۱۳۲۵، ش۱۴۳، دی ۱۳۲۵، ص ۲۸.
«مرور عام علی وفاة (علم من أعلام الدین و العلم اللامعة السید هبة ¬الدین الشهرستانی)»، اجوبة المسائل الدینیة، ش۱۰، شوال ۱۳۸۷،ص ۲۹۰-۲۹۱.
«مکانة الادب عند السید هبة الدین الشهرستانی (مجلة العلم نموذجاً)»، حسین لفته حافظ، مجلة اللغة العربیة و آدابها، ش۱۲، ص ۳۳۱-۳۴۳.
«منهج التحديث لدي السيد هبة الدين الشهرستاني»، عبدالكريم آل‌نجف، قضایا اسلامیة، ش۵، ۱۴۱۸ق، ص ۴۵۴-۴۷۰.
«نامه یکی از علمای قم به آیت الله شهرستانی»، ع. دهی، آیین اسلام، ش۸۵، آبان ۱۳۲۴، ص ۲؛ ش۸۶، آبان ۱۳۲۴، ص ۱۲؛ ش۸۷، آذر ۱۳۲۴، ص ۸-۹.
«نظریه حضرت آیت الله آقای آقا سید هبة  الدین شهرستانی راجع به روزنامه آئین اسلام»، آیین اسلام، ش۲۱۸، آبان ۱۳۲۷، ص ۱۸-۱۹.
«هبة  الدین الشهرستانی رجل المواجهة الاول»، حسن السعید، التوحید، ش۹۶، شهریور ۱۳۷۷، ص ۱۴۷-۱۷۰.

دریافت کتاب آيت الله سيد هبة الدين شهرستانی سلسله جنبان خاندان

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *