مقررات فنی عمومی – المپیک تابستانی ناشنوایان

مقررات فنی عمومی – المپیک تابستانی ناشنوایان سال 1390/ سازمان تربیت بدنی/ فدراسیون ورزش های ناشنوایان(کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایانICSD)

1- -1زمان و طول مدت 
المپیک تابستانی ناشنوایان ………………………… از تاریخ …………….. تا تاریخ  …………….. در …………………….. برگزار خواهد گردید.
2- -2برنامه 
برنامه المپیک تابستانی ناشنوایان …………………… شامل مواد ذیل است :
1-2- ورزش های انفرادی : دو و میدانی ، بدمینتون ، والیبال ساحلی ، بولینگ ، دوچرخه سواری جاده ای ، جودو، کاراته ، ارینتیرینگ ، تیراندازی ، شنا ، تنیس روی میز، تکواندو، تنیس ، کشتی آزاد و کشتی فرنگی .
2-2- ورزشهای گروهی : بستکبال ، فوتبال، هندبال، والیبال و واترپلو .
3-2- مسابقات ورزشی انفرادی در قالب قوانین و مقررات ویژه برای هر ورزش اختصاص می یابند .
4-2- فقط ورزشهای مسابقاتی که ثبت نام مقدماتی و نهایی حداقل از پنج (5) کشور دو (2) منطقه برای مردان و زنان را دریافت نموده اند در برنامه رسمی باقی خواهند ماند .
5-2- در موارد لغو یک ورزش یا سابقه مطابق با DG75 ، دبیرخانه کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان (ICSD) حداقل چهارده (14) روز پس از انقضای مهلت ثبت نام مقدماتی و در صورت لزوم بلافاصله پس از انقضای مهلت ثبت نام نهایی فدراسیون های ملی ذی ربط را مطلع خواهد نمود .

3- 3-شرایط انتخاب 
1-3- المپیک تابستانی ناشنوایان ، ورزشکاران ناشنوای همه اعضای رسمی را به رقابت صادقانه و بی طرفانه دعوت می نماید .
2-3- هیچ نوع سوءنگری از نظر نژاد، مذهب یا سیاسی نسبت به فدراسیون یا افراد جایز نمی باشد.
3-3- مشارکت در المپیک تابستانی ناشنوایان محدود به افراد ذیل است :
1-1-ناشنوا، طبق تعریف آسیب های شنوایی حداقل 55 دسیبل در گوش بهتر ( معدل سه دانگ صدا در فرکانس های500، 100 و 2000 هرتز ، استاندارد 1964 ISO) .
2-اعضای ملی فدراسیون رسمی .
4-3- هیچ محدودیت سنی به صورت قانون برای رقبا وجود ندارد. به هر روی، ممکن است در برخی ورزشها یا مسابقات خاص ، بر مبنای مقررات ورزشی محدودیت های سنی وجود داشته باشد.
5-3- فرم های ثبت نام شامل شرایط صلاحیت که باید توسط دو مقام رسمی ( معمولاً ، رئیس و دبیر ) فدراسیون امضا شود، می باشد : « ما، امضا کنندگان ذیل ، اعلام می نمائیم که شرایط انتخاب برای المپیک تابستانی ناشنوایان را مطالعه نموده و ورزشکارانمان و ما با آن موافق می باشیم . ما موافقت می نماییم تا طبق شرایط و با مجوز کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان در خلال المپیک تابستانی ورزشهای ناشنوایان از ما فیلم برداری یا عکس برداری شود » .
6-3- هیچ نوع ثبت نامی معتبر نخواهد بود مگر آنکه قوانین بالا رعایت شده باشد .
7-3- همه شرکت کنندگان باید دارای ملیت کشور فدراسیون های ملی ذی ربط باشند . در موارد اعتراض ، فدراسیون ذی ربط باید با ارائه تصویر گذرنامه ملیت را اثبات نماید.
4- 4-نظارت و مصوبات
1-4- فهرستی از ورزشکارانی را که قبلاً فرم های شنوایی سنجی خود را ارائه نموده اند به هر فدراسیون ارسال می گردد. ورزشکارانی که نام آن ها در فهرست مربوطه وجود دارد نیازی به ارسال فرم شنوایی سنجی مجدد نمی باشند . سایر ورزشکارانی که (اسامی آنها در فهرست وجود ندارد)، باید قبل از شرکت ، فرم شنوایی سنجی خود را مطابق فرم های ارائه شده ICSD که در شبکه جهانی موجود می باشد به دبیرخانه ارسال نمایند .
2-4- همه ورزشکارانی که برای المپیک تابستانی ناشنوایان ثبت نام نموده اند ممکن است ملزم به انجام معاینات شنوایی تکمیلی در خلال المپیک تابستانی ناشنوایان باشند.
3-4- همه ورزشکاران ممکن است ملزم به انجام آزمایشات دوپینگ باشند .
4-4- همه ورزشکارانی که در انجام آزمایشات بالا نا موفق باشند ، بلافاصله از مسابقه اخراج خواهند گردید. اگر ورزشکار در مسابقات متفاوت ورزشی شرکت نماید ، فقط از مسابقه ای که مرتکب خلاف شده است محروم خواهد گردید.
5-4- در موارد مذبور چناچه ورزشکار عضو یک گروه باشد بلافاصله از مسابقه گروهی اخراج خواهد گردید. ورزشکار ذی ربط در آن مسابقه و مسابقه بعدی محروم خواهد گردید. بازیکن ذخیره می تواند جایگزین وی گردد.
6-4- در موارد تقلب ، فدراسیون ملی ملزم به پرداخت همه هزینه های جزایی و جرایم اعمال شده توسط کمیته اجرایی ICSD می باشد.
7-4- سایر هزینه های انجام شده در خلال المپیک تابستانی ناشنوایان به عهده کمیته برگزار کننده می باشد .
8-4- ورزشکاری که به علت بیماری مستمر (حساسیت، تنگی تنفس، صرع) از داروها یا مواد غیر مجاز استفاده می نماید باید برای فرم TUE درخواست کند. اطلاعات بیشتر می تواند در قوانین ضد دوپینگ ICSD جستجو گردد.
5- 5-الزامات ثبت نام
1-5- فقط فدراسیون های ملی رسمی مجاز به ثبت نام رقابت کنندگان در المپیک تابستانی ناشنوایان می باشند .
2-5- تعداد بیشینه الزامات هر ورزش و مسابقه در قوانین و مقررات ویژه آن ورزش تشریح گردیده است .
3-5- برای هر سه ورزشکار ثبت نام شده ، فدراسیون ملی مجاز به تعیین یک نماینده علاوه بر یک نفر نماینده آن ورزش می باشد.  (باستثنای نمایندگان کنگره ).
4-5- فرم ثبت نام برای المپیک تابستانی ناشنوایان توسط دبیرخانه ارائه خواهد گردید .
6- 6-ورزشهای گروهی 
1-6- مهلت ثبت نام مقدماتی برای ورزشهای گروهی ……………………………… است.
2-6- مهلت ثبت نهایی برای ورزشهای گروهی  …………………………  است.
3-6- ثبت نام نهایی اسامی ورزشکاران شامل مسابقه و شماره پیراهن ورزشی ثبت شده باید تا  …………………… به دبیرخانه ارسال گردد. ارسال از طریق فرم ثبت نام رسمی online  یا از طریق دورنگار فرم ثبت نام رسمی  انجام خواهد شد .
4-6- هیچ نوع ثبت نام اضافی بعد از ………………………….. پذیرفته نخواهد شد .
5-6- جریمه کناره گیری بین …………………………. و………………………. 2500 دلار آمریکا می باشد که باید بلافاصله پس از کناره گیری پرداخت گردد.
6-6- جریمه کناره گیری بعد از ………………………. 5000 دلار آمریکا می باشد که باید بلافاصله بعد از کناره گیری پرداخت گردد.
7- 7-ورزشهای انفرادی
1-7- ثبت نام مقدماتی با اشاره به تعداد احتمالی ورزشکاران در هر ورزش و مسابقه باید تا ………………………… به دبیرخانه ارسال گردد.
2-7- ثبت نام نهایی اسامی هر ورزشکار شامل ورزش و مسابقه ثبت نام شده باید تا …………………… به دبیرخانه ارسال گردد. ارسال از طریق فرم ثبت نام رسمی online یا از طریق دورنگار فرم ثبت نام رسمی انجام خواهد شد .
3-7- هیچ نوع ثبت نام اضافی بعد از …………………………. پذیرفته نخواهد شد.
4-7- جریمه 20 دلار آمریکا به ورزشکاری که در مسابقه شرکت نکند باستثنای افرادی که گواهی پزشکی بر ممنوعیت شرکت ارائه نمایند اعمال خواهد گردید.
8-مقررات مالی
1-8- هیات های نمایندگان مسئول تنظیم والزامات اعزام و تغذیه ، اسکان و سایر هزینه های خود می باشد.
2-8- هر ورزشکار و نمایندگان ( شامل همه هیات اعزامی ) باید حق مشارکت به مبلغ 20 دلار آمریکا را پیش از گشایش المپیک تابستانی ناشنوایان بپردازد.
3-8- بدهی های قابل توجه قبلی باید پیش از گشایش المپیک تابستانی ناشنوایان پرداخت گردید در غیر این صورت تمام گروه از شرکت در مسابقات محروم خواهد گردید.
8- 9-جوایز و پاداش ها
1-9- در همه ورزشها مسابقات اولین جوایز شامل مدال طلا و دیپلم ، جوایز دوم شامل مدال نقره و دیپلم و  جوایز سوم شامل مدال برنز و دیپلم خواهد بود.
2-9- در همه ورزشهای گروهی و مسابقات گروهی برگزار شده ، باستثنایی آنهایی که دارای ماهیت « نمایشی » می باشد ( 3/9 ملاحظه گردد ) به هر یک از اعضای تیم برنده که حداقل در یک مسابقه یا رقابت برگزار شده در خلال المپیک تابستانی ناشنوایان شرکت نموده است جایزه اول ، و به اعضای تیم دوم جایزه دوم و به اعضای تیم سوم جایزه سوم (1/9 ملاحظه گردد) اعطا خواهد گردید.
به سایر اعضای این تیم ها فقط دیپلم اعطا خواهد گردید نه مدال.
3-9- در مسابقات انفرادی به افراد رتبه چهارم تا هشتم دیپلم اعطا خواهد گردید.
10-جلسات فنی و قرعه کشی
برای همه ورزشها حداقل یک جلسه فنی پیش از اولین مسابقه در آن ورزش برگزار خواهد گردید. تاریخ ، زمان و مکان اعلام خواهد گردید.
2-10- جلسات فنی می تواند با حضور کمیته مسابقات ، هیات داوران ، مدیر فنی ICSD و دو نماینده الزاماً یک نفر ناشنوا برای هر کشور شرکت کننده تشکیل گردد. اگر فرد شنوا همراه با نماینده ناشنوا در جلسه شرکت نماید ، حضور رابط ناشنوا مجاز خواهد بود.
3-10- قرعه کشی برای ورزش های گروهی که کشورهایشان برای ورزش های تیمی ثبت نام نموده اند در ……………………. به عمل خواهد آمد.
4-10- قرعه کشی برای مسابقات حذفی درتنیس روی میز ، تنیس و بدمینتون در ……………… پیش از یا در خلال جلسات فنی این ورزش ها برگزار خواهد گردید. انتخاب سرگروه ها پیش از قرعه کشی انجام خواهد شد.
11-مقامات و اختیارات
1-11- کمیته اجرایی ICSD به عنوان آخرین مرجع ، همه ی اختلاف های مرتبط با کمیته ی تابستانی ورزشهای ناشنوایان ، بنا به درخواست کمیته برگزاری یا فدراسیون های ملی شرکت کننده ، عالی ترین مقام تصمیم گیری خواهد بود.
2-11- اعتراض های ارائه شده در مورد داوران زمین در زمینه مسابقات بدون ارائه درخواست رسمی توسط آنها قضاوت خواهد شد. مگر آن که اعتراض به صورت کتبی در فرم اعتراض رسمی المپیک تابستانی ناشنوایان ( به زبان انگلیسی ) ارائه شده باشد. اعتراض باید در زمان تعیین شده در هر ورزش ارائه گردد. ( مقررات فنی برای هر ورزش ملاحظه گردد.)
3-11- اعتراض ها بر علیه تصمیم یک نماینده باید همراه با سپرده ای به مبلغ 50 دلار آمریکا به هر یک از اعضای کمیته اعتراض مرتبط با آن ورزش ارائه گردد.
4-11- کمیته ی اعتراض باید در محدودیت زمانی خاص هر ورزش درمورد اعتراض مربوطه تصمیم گیری نماید ، و فدراسیون ذیربط باید بلافاصله از تصمیم گیری انجام شده مطلع گردد.
5-11- درخواست  استیناف بر علیه رای کمیته اعتراض می تواند چهار ساعت پس از اعلام رای توسط کمیته اعتراض توسط نماینده فدراسیون معترض به هیات استیناف ارائه گردد.
6-11- اگر اعتراض پذیرفته شود ، سپرده به فدراسیون معترض مسترد خواهد گردید.
7-11- درخواست استیناف مرتبط با توانایی شنوایی ، آزمایشات دوپینگ و ملیت ورزشکار مؤکداً در حیطه اختیارات کمیته اجرایی ICSD قرار دارد.
12-کارت شناسایی
به همه ورزشکاران و نمایندگان کارت شناسایی داده می شود که باید هنگام ورود به اماکن و ورزشگاهها همراه داشته باشند. هیچ ورزشکاری بدون کارت شناسایی نمی تواند در مسابقات شرکت نماید .
13-تبلیغات
1-13- علائم اختصاصی و سایر تبلیغات روی پوشاک و تجهیزات به ابعاد بیشینه 400 سانتی متر مربع در جلو و عقب چه به صورت طرح های سنتی متمایز یا به صورت طرح های سنتی مستقل پذیرفته می شود (به بخش DG15/2 مقررات المپیک ناشنوایان مراجعه گردد).
2-13- هر نوع تظاهرات یا تبلیغات سیاسی، مذهبی یا نژادی در محوطه المپیک تابستانی ناشنوایان یا خارج از آن ممنوع می باشد (به منشور المپیک IOC ، ماده 51 – چاپ ژوئیه 2007 مراجعه گردد).

14-وسایل کمک شنوایی 
استفاده از هر نوع سمعک / تقویت کننده یا قطعات کاشت حلزون خارجی در خلال مسابقات المپیک تابستانی ناشنوایان اکیداً ممنوع می باشد.
15-موارد متفرقه 
برای موارد پیش بینی نشده در قوانین و مقررات کنونی المپیک ناشنوایان یا در قوانین ICSD ، المپیک تابستانی ناشنوایان به قوانین و مقررات IOC و فدراسیون های بین المللی رجوع خواهد نمود . موارد مزبور فاقد حق استیناف بوده و بر همه قوانین و مقررات فدراسیون ملی کشور برگزار کننده اولویت مطلق دارد.

(برگرفته از وب سایت سازمان بهزیستی کشور)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.