مقررات فنی جودو

1- کمیته فنی
کمیته فنی متشکل از مدیرفنی جودو ICSD واعضای منتخب توسط کمیته سازماندهی خواهد بود .
– مدیر فنی ICSD
– نماینده IJF
– نماینده IJF
– مدیر ارتباطات ورزشها
– نماینده ناشنوا
2- کمیته اعتراض
– مدیر فنی ICSD
– نماینده IJF
– نماینده IJF
– مأمور ارتباطات ورزشها
– نماینده ناشنوا
3- رویدادها
مسابقات جودو متشکل از رویدادهای ذیل خواهد بود:
مردان
زیر 60 کیلوگرم
60-66 کیلوگرم
66-73 کیلوگرم
73-81 کیلوگرم
81-90 کیلوگرم
90-100 کیلوگرم
بالای 100 کیلوگرم
زنان
زیر 48 کیلوگرم
48-52 کیلوگرم
52-57 کیلوگرم
57-63 کیلوگرم
63-70 کیلوگرم
70-78 کیلوگرم
بالای 78 کیلوگرم
4. شرکت کنندگان
1/4- صلاحیت سنی
همه رقابت کنندگان جودو باید حداقل 17 سال داشته باشند . رقابت کنندگان دارای 17 سال باید گواهی پزشکی و فدراسیون ملی باید رضایت والدین را کسب نمایند .
2/4- هر فدراسیون ملی می تواند یک (1) مسابقه دهنده در هر رده وزنی حداکثر 12 شرکت کننده برای هر دو جنس ثبت نام نماید .
3/4- مسابقه دهندگان باید دارای کمربند سبز یا بالاتر باشند .
4/4- به ورزشکاری که مسابقه را آغاز نکند باستثنای افرادی که گواهی پزشکی مبنی بر ممنوعیت آغاز را ارائه می نمایند جریمه 20 دلار آمریکا تعلق خواهد گرفت .
5- ثبت نام
1/5 – ثبت نام مقدماتی با اشاره به تعداد احتمالی ورزشکاران درهر رویداد باید تا تاریخ…………. به دبیرخانه ارائه گردد .
2/5- ثبت نام های نهایی با اسامی هر ورزشکار با اشاره به رویداد ثبت نام شده باید تا تاریخ ………… به دبیرخانه ارائه گردد . ارسال ها می تواند از طریق فرم ثبت نام رسمی online یا تلفکس همراه با فرم ثبت نام رسمی انجام شود.
3/5- هیچ نوع تغییر یا ثبت نام اضافی بعد از تاریخ ………… پذیرفته نخواهد شد .
6- محل برگزاری
1/6- محل مسابقه
مسابقات جودو در…………  برگزار خواهند گردید .
2/6- محل تمرین
محل تمرین همان محل مسابقه خواهد بود .
7- برنامه زمانبندی
1/7- برنامه زمانبندی مسابقه
به برنامه زمانبندی مسابقه در سایت بازیها رجوع نمائید .
2/7- برنامه زمانبندی تمرین
به برنامه زمانبندی تمرین در سایت بازیها رجوع نمائید .
8- قوانین و مقررات مسابقه
1/8- سازماندهی فنی
ICSD مسئول سازماندهی فنی مسابقات جودو خواهد بود .
2/8- قوانین مسابقه
مسابقات جودو طبق قوانین و مقررات IJF برگزار خواهند گردید . در صورت فقدان توافق در تفسیر قوانین  و مقررات ، متن انگلیسی نافذ خواهد بود. حوادث پیش بینی نشده که زیر پوشش قوانین و مقررات قرار نمی گیرند به ترتیب ذیل بررسی خواهند شد :
1/2/8- موارد دارای ماهیت عمومی طبق مقررات المپیک ناشنوایان ، قوانین فنی عمومی – المپیک تابستانی ناشنوایان ،ومقررات فنی جودو مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت .
2/2/8- مسائل فنی مرتبط با قوانین مسابقه طبق قوانین و مقررات IJF مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت .
فقط ورزشکارانی که از مقررات المپیک ناشنوایان پیروی می کنند مستحق شرکت در مسابقات جودو المپیک ناشنوایان می باشند:
3/8- تجهیزات نظیر پرچم ها ، تابلو امتیازات ، ساعت های زمان گیر ، علائم زمانی و پوشاک آبی و سفید جودو مورد استفاده در خلال مسابقات منطبق با قوانین و مقررات  IJF خواهند بود. جایگاه مسابقه جودو مجهز به تشک ها و معیارهای بین المللی به رنگ  عمومی سبز با پوشش TaTamis  یا مواد مشابه خواهد بود .
4/8- پوشاک مسابقه
پوشاک جودو (جودوجی )منطبق با قوانین و مقررات IJF خواهد بود . مسابقه دهندگان باید جودوجی کاملاً نخی (آبی و سفید) (بیش از 70 درصد نخ) یا مشابه آن با وضعیت مناسب بپوشند .
جنس پارچه نباید ضخیم ، زبر یا لغزنده و مانع از گرفتن حریف گردد . علائم شناسایی در قسمت پشت ورزشکار باید به رنگ سفید و در ابعاد 30×30 سانتی متر باشد .
1/4/8-علائم قابل پذیرش روی جودوجی :
• اختصار المپیک ملی (در پشت پیراهن ) ، اندازه حروف 11 سانتی متر.
• نشان ملی ( در قسمت چپ سینه  پیراهن ) ، حداکثر به اندازه 100 سانتی متر.
• یک علامت تجاری تولید کننده (در پائین سمت چپ پیراهن )، حداکثر به اندازه 20 سانتی متر.
• یک علامت تجاری تولید کننده(در قسمت پائین ، جلوی ساق چپ شلوار ) ، حداکثر 20 سانتی متر.
• یک علامت تجاری تولید کننده در یک انتهای کمربند ، حداکثر به اندازه 20 سانتی متر.
• نشان مقام (اول،دوم، سوم) در المپیک تابستانی ناشنوایان یا مسابقات قهرمانی ناشنوایان جهان ، حداکثر 10×6 سانتی متر در پائین سمت چپ جلوی پیراهن .
• اسم ورزشکار می تواند (چاپی یا نقشی ) در قسمت پشت پیراهن بالای اختصار المپیک ملی قرار گیرد ، اما به هیچ وجه نباید در جایی قرار گیرد که مانع از گرفتن حریف گردد . اندازه حروف حداکثر 7 سانتی متر ارتفاع ؛ حداکثر طول اسم 30 سانتی متر(حداکثر 12 حرف یا کمتر توصیه می گردد ).این سطح مستطیل 30×7سانتی متر باید 3 سانتی متر زیر گردن پیراهن ، وعلائم شناسایی در قسمت پشت باید 4 سانتی متر زیر آن قرار گیرد .
5/8- قرعه کشی
قرعه کشی برای تعیین موقعیت در فهرست سامانه مسابقه یک روز پیش از اولین مسابقه توسط کمیته فنی برگزار خواهد گردید .
قرعه کشی از طریق خواندن اسامی ورزشکاران از فهرست رسمی و سپس کشیدن یک شماره و پیوست کردن آن شماره به فهرست سامانه مسابقه انجام می شود . نتیجه قرعه کشی (دو مجموعه) توسط نمایندگان کمیته سازماندهی بین نمایندگان هر فدراسیون شرکت کننده بلافاصله بعد از خاتمه توزیع خواهد گردید.
6/8- مدت زمان مسابقه
مردها و زن ها پنج (5) دقیقه مسابقه خواهند داشت . در صورت تساوی در خاتمه مدت مزبور ، سه دقیقه وقت اضافی در نظر گرفته می شود و اولین امتیاز « امتیاز طلایی » نامیده می شود .
هر ورزشکار می تواند بین مسابقات ده(10) دقیقه استراحت کند .
7/8- نمایندگان
1/7/8- داور و سرداوران
مسابقه توسط یک(1) داور تشک و دو(2) سرداور و زیر نظر کمیته فنی برگزار خواهد گردید . داور و سرداوران توسط مسئول تابلوی امتیازات و گزارشگر وقت همراهی می شوند .
2/7/8/-نمایندگان مسابقه توسط کمیته فنی منصوب خواهند شد .
3/7/8- داور تشک و سرداوران نباید اعضای همان فدراسیون ملی باشند که ورزشکارانش در حال مسابقه می باشند و نباید دارای هیچ وظیفه اداری باشند ؛ به عنوان مثال مربی یا مدیر.
2/7/8-انتصاب
کمیته سازماندهی تعداد مناسبی از داوران تشک ، سر داوران و نیروی انسانی پشتیبان لازم را منصوب خواهد نمود (گزارشگر وقت ، دبیر صفحه مسابقه ، و مسئولین تابلوی امتیازات و سایر (دستیاران فنی ).
از بین آن افراد، نیروی پشتیبان باید حداقل دارای 21 سال ، حداقل سه (3) سال تجربه به عنوان داور ملی تشک و آگاهی کافی از قوانین داوری باشد .
8/8- وزن کشی
اتاق های مجزا برای وزن کشی رسمی و غیررسمی مردان و زنان وجود خواهند داشت . وزن کشی برای هر رده در همان روز مسابقه برای آن رده انجام خواهد شد . زمان بررسی وزن کشی یک ساعت خواهد بود و حداقل ، دو ساعت پیش از شروع مسابقات زمانبندی شده شروع خواهد شد . ورزشکاران اجازه خواهند داشت وزن خود را با ترازوی رسمی (ترازویی که برای وزن کشی رسمی استفاده می شود )یک ساعت پیش از شروع وزن کشی بررسی نمایند . هیچ محدودیتی  برای وزن کشی متعدد هر ورزشکار در خلال وزن کشی غیررسمی وجود نخواهد داشت . ورزشکار باید فقط با زیر پیراهن ورزشی یا برهنه زیر نظر مسئول وزن کشی وزن خود را اندازه گیری نماید؛ از ورزشکار ممکن است درخواست گردد به منظور تعیین حداقل محدودیت وزنی در رده بندی وزنی زیر پیراهن خود را در بیاورد .
9/8- بهداشت
• جودوجی باید تمیز ، به طور کل خشک و فاقد بوی ناخوشایند باشد .
• ناخن های دست ها و پاها کوتاه خواهند بود .
• بهداشت فردی ورزشکار باید از استاندارد عالی برخوردار باشد .
• موی بلند باید گره زده شود تا موجب ناراحتی حریف نشود .
هرورزشکاری که مقررات مزبور را رعایت ننماید از رقابت وی ممانعت به عمل آمده و چنانچه هنوز مسابقه شروع نشده باشد آنرا با اعلام Fusen-gachi به حریف خواهد باخت ، یا چنانچه مسابقه آغاز شده باشد طبق قانون «اکثریت سه » با اعلام Kiken –gachi خواهد باخت .
9- اعتراض ها
1/9- مراحل ارائه اعتراض
همه اعتراض های مرتبط با ورزش طبق قوانین و مقررات IJF و توسط کمیته اعتراض تیراندازی مورد بررسی قرار خواهند گرفت .
اعتراض باید به طور کتبی در فرم رسمی اعتراض المپیک ناشنوایان و به زبان انگلیسی  ارائه گردد . فرم مزبور باید 30 دقیقه پس از اعلام رسمی نتایج مدیر فنی ICSD درمورد اینکه از نوع ورزشی یا تعیین صلاحیت است تصمیم خواهد گرفت . کمیته اعتراض جودو همه اعتراض های مرتبط با ورزش را رسیدگی خواهد نمود و کمیته اجرایی همه اعتراض های مرتبط با تعیین صلاحیت را رسیدگی خواهد نمود. سپرده 50 دلار آمریکا فقط در صورت وارد بودن اعتراض به خواهان مسترد خواهد گردید .
2/9- مراحل رسیدگی به اعتراض
کمیته اعتراض جودوجلسه ای با رئیس کمیته در دفتر مدیران فنی تشکیل خواهد داد .
• مدیر فنی ICSD رئیس کمیته خواهد بود .
• مأمور ارتباطات ورزشها مسئول تامین محل برگزاری جلسه و رابطین زبان اشاره خواهد بود .
• مأمور ارتباطات ورزشها به منظور اطلاع رسانی در خصوص  زمان و مکان برگزاری جلسه با همه اعضای کمیته تماس خواهد گرفت .
• مدیر فنی ICSD مسئول برقراری ارتباط با مدیر مسابقات انجمن ورزشهای کشور مربوطه خواهد بود .
مأمور ارتباطات ورزشها مسئول اطلاع رسانی به ستاد مرکزی بازی    GHQ  و مدیر فنی ICSD در خصوص اعتراض ونیز نتیجه آن خواهد بود .
10- نظارت و مصوبات
1/10 – سمعک
استفاده از هر نوع سمعک یا قطعات کاشت حلزون خارج از گوش در محدوده معین مجاز نمی باشد .
1/1/10- محدوده معین
محدوده معین عملاً اززمان ورود ورزشکاران به محل مسابقه در خلال تمرین و مسابقه محسوب می گردد .
2/1/10- تخلف و جریمه
در صورت تخلف از این قانون ، به مقررات شنوایی سنجی ، ماده 6: تخلفات و جرائم رجوع نمائید .
2/10- نظارت پزشکی
به قوانین فنی عمومی – المپیک تابستانی ناشنوایان ، ماده 4- نظارت و مصوبات رجوع نمائید .
11- جلسه فنی
1/11- زمان و مکان
جلسه فنی جودو در تاریخ ………… و در ………… برگزار خواهد گردید .
2/11- همراهان
هر فدراسیون ملی شرکت کننده می تواند  همراه با دو نماینده که باید حداقل یک نفراز آن ها ناشنوا باشد، و در صورت لزوم ، یک نفر رابط زبان اشاره حضور یابد .

(برگرفته از وب سایت سازمان بهزیستی کشور)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.