گردهم‌آیی رؤسا و مسئولان کانون‎های ناشنوایان سراسر کشور در شیراز

گردهم‌آیی رؤسا و مسئولان کانون‎های ناشنوایان سراسر کشور در شیراز

گردهم‌آیی رؤسا و مسئولان کانون‎های ناشنوایان سراسر کشور از 10 تا 13 بهمن 1391 در شهر شیراز با موفقیت برگزار شد. اطلاعات کلی دربارۀ گردهم‎آیی مذکور اجمالاً به شرح زیر است:

مشارکت کانون‎ها
50 کانون در گردهم‎آیی شیراز شرکت کردند که این تعداد شرکت‎کننده، گردهم‎آیی شیراز را از این حیث در مقام دوم بعد از هشتمین گردهم‎آیی در مشهد قرار می‏دهد. در گردهم‎آیی سال 1385 در مشهد 58 کانون شرکت داشتند.
121 نفر از رؤسا و مسئولان به عنوان نمایندگان 50 کانون شرکت کننده در گردهم‎آیی و 32 نفر از اعضای کانون‎ها هم به عنوان ناظر در گردهم‎آیی حضور داشتند.

موضوع گردهم‎آیی
توسعه و تحکیم دوستی و اتحاد در جامعۀ ناشنوا موضوع و هدف اصلی گردهم‎آیی بود و شعار انتخابی زیر توضیح مناسبی برای روشن کردن موضوع و هدف گردهم‌آیی بود:
«برای پیشرفت باید نیرومند شد
دوست و متحد شویم تا نیرومند شویم»

اسامی کانون‎های شرکت کننده در گردهم‌آیی شیراز
1. کانون ناشنوایان ایران
2. کانون ناشنوایان استان آذربایجان شرقی
3. کانون ناشنوایان استان اصفهان
4. انجمن ناشنوایان استان البرز
5. کانون ناشنوایان استان خراسان رضوی
6. کانون ناشنوایان استان خراسان شمالی
7. کانون ناشنوایان استان خوزستان
8. کانون ناشنوایان استان زنجان
9. کانون ناشنوایان استان سیستان و بلوچستان
10. کانون ناشنوایان استان فارس
11. کانون ناشنوایان استان قزوین
12. کانون ناشنوایان استان قم
13. کانون ناشنوایان استان کرمان
14. کانون ناشنوایان استان کهگیلویه و بویر احمد
15. کانون ناشنوایان استان گلستان
16. کانون ناشنوایان استان مازندران
17. کانون ناشنوایان استان هرمزگان
18. کانون ناشنوایان استان یزد
19. کانون ناشنوایان شهرستان اسفراین
20. کانون ناشنوایان شهرستان بابل
21. کانون ناشنوایان شهرستان بهشهر
22. کانون ناشنوایان شهرستان تنکابن
23. کانون ناشنوایان شهرستان جویبار
24. کانون ناشنوایان شهرستان جهرم
25. کانون ناشنوایان شهرستان خمینی‎شهر
26. کانون ناشنوایان شهرستان داراب
27. کانون ناشنوایان شهرستان ساوجبلاغ
28. کانون ناشنوایان شهرستان سبزوار
29. کانون ناشنوایان شهرستان سوادکوه
30. کانون ناشنوایان شهرستان شاپور
31. کانون ناشنوایان شهرستان شاهین‎شهر
32. کانون ناشنوایان شهرستان شهرضا
33. کانون ناشنوایان شهرستان صفاشهر
34. کانون ناشنوایان شهرستان عجب‎شیر
35. کانون ناشنوایان شهرستان فسا
36. کانون ناشنوایان شهرستان قائم‎شهر
37. کانون ناشنوایان شهرستان قاین
38. کانون ناشنوایان شهرستان قوچان
39. کانون ناشنوایان شهرستان گراش
40. کانون ناشنوایان شهرستان لارستان
41. کانون ناشنوایان شهرستان مرند
42. کانون ناشنوایان شهرستان مهاباد
43. کانون ناشنوایان شهرستان میناب
44. کانون ناشنوایان شهرستان نجف‎آباد
45. کانون ناشنوایان شهرستان نکا
46. کانون ناشنوایان شهرستان نور
47. کانون ناشنوایان شهرستان نوشهر و چالوس
48. کانون ناشنوایان شهرستان نطنز
49. کانون ناشنوایان شهرستان نیشابور
50. کانون ناشنوایان شهرستان یاسوج

قطعنامۀ گردهم‎آیی شیراز
قطعنامۀ گردهم‎آیی که هم به صورت نوشته بر روی پردۀ بزرگ نمایش داده شد و هم با زبان اشاره برای حاضران ترجمه شد، به اتفاق آراء حاضران در گردهم‎آیی به تصویب رسید.

گزیدۀ قسمت‎های مهم قطعنامۀ گردهم‎آیی شیراز در زیر نقل می‌شود:

سیزدهمین گردهم‎آیی رؤسا و مسئولان کانون‎های ناشنوایان سراسر کشور
10 تا 13 بهمن 1391 شیراز
توسعه و تحکیم دوستی و اتحاد
با توجه به اینکه اختلاف و نفاق مانع بزرگ پیشرفت و تحقق خواست‎های مشروع جامعۀ ناشنوا می‎باشد، امضاکنندگان برای رفع این مانع و تأمین و توسعه و تحکیم دوستی و اتحاد جامعۀ ناشنوا رعایت و پی‎گیری اجرای مواد زیر را به همۀ ناشنواها و همۀ مسئولان سازمان‎های غیردولتی ناشنوایان پیشنهاد و توصیه می‎نماید:
اجتناب از تأسیس سازمان جدید با وجود یک سازمان
تأسیس سازمان جدید غیر دولتی ناشنوایان در هرجا که یک سازمان غیردولتی ناشنوایان موجود باشد، عملی منافقانه است که با هیچ دلیل و جهتی قابل توجیه نیست. اگر در یک سازمان موجود نقص و عیبی باشد باید برای رفع نقص و عیب آن اقدام شود و نه تأسیس سازمان جدیدی که چون اصل تأسیس آن غیرضروری است عیب و نقص آن هم ناگزیر خواهد بود.
منع شکایت از سازمان‏های موجود
به‎طوری که تجربه نشان می‎دهد شکایت ناشنواها از سازمان‎های غیردولتی موجود به مقامات اداری و مراجع قضایی اقدامی سازنده نیست و باعث اتلاف وقت و انرژی هردو طرف اختلاف است.
مصلحت جامعۀ ناشنوا ایجاب می‎کند که برای حل اختلافات بین خود از طریق مذاکرۀ دوستانه و میانجی‌‎گری و سازش اقدام نمایند.
به جهت فوق شکایت از کانون ایران که در دادگاه تجدید نظر تهران مطرح است، مورد تأیید نمی‎باشد و اقدام برای ختم این دعوا به سازش از طریق مذاکره اکیداً توصیه می‎شود.
تنظیم رابطۀ کانون‎های استان و شهرستان
نظریات متفاوت مسئولان کانون‎های استان و شهرستان باید مورد بررسی قرار گیرد و ترتیبات مناسبی برای تنظیم همکاری و رابطۀ بین این کانون‎ها تدوین شود.
یکسان کردن اساسنامۀ کانون‎ها
اساسنامۀ کانون‎ها یکسان نیست. بعضی کانون‌ها از اساسنامۀ نمونۀ وزارت کشور و بعضی از اساسنامۀ نمونۀ سازمان بهزیستی تبعیت کرده‎اند. بعضاً اساسنامۀ ادارۀ فرهنگ و ارشاد (سازمان تبلیغات، سازمان تربیت بدنی و…). در مواردی اساسنامۀ نمونه بدون هیچ‎گونه دخل و تصرف لازم مورد قبول قرار گرفته در حالی که قسمت‎هایی از آن با وضع کانون ناشنوایان انطباق ندارد و کانون‎هایی هم هستند که دو اساسنامه دارند.
این آشفتگی که در فعالیت و کارآیی کانون‎ها تأثیر منفی دارد باید خاتمه یابد و برای تأمین این نظر تهیۀ طرح لازم که مورد قبول وزارت کشور و سازمان بهزیستی و سایر سازمان‏های ذیربط باشد، ضروری خواهد بود.
اساسنامۀ کانون ناشنوایان ایران
اساسنامۀ فعلی کانون ناشنوایان ایران مصوب مجمع عمومی فوق‌العاده 3/11/1382 مورد تأیید عموم اعضاء کانون و امضا کنندگان است و شکایت از آن موجه نمی‎باشد.
لزوم تدوین و آموزش قواعد رفتاری و انضباطی
لزوم تدوین و آموزش قواعد رفتاری و انضباطی مورد تأکید است. زیرا آموزش رفتار مناسب اجتماعی بر طبق این قواعد از لوازم توسعۀ دوستی و اتحاد در جامعۀ ناشنوا می‏باشد.
از هیئت مدیرۀ کانون ناشنوایان ایران انتظار دارد برای تهیه طرح مقدماتی این قواعد و نظرخواهی از کانون‎ها و نهایی کردن طرح اقدام نماید.
یکسان‎سازی علائم و سربرگ کانون‎ها
چون یکسانی علائم و سربرگ‏های کانون‎ها نشانی از اتحاد بین کانون‏ها می‎باشد، رفع اختلاف در علائم و سربرگ کانون‎ها اقدام لازمی است که بررسی آن و تهیۀ طرح مقدماتی لازم و نظرخواهی از کانون‏ها و نهایی کردن طرح بر طبق نظر اکثریت کانون‎ها به هیئت مدیرۀ کانون ناشنوایان ایران محول می‏گردد.
فدراسیون ورزشی ناشنوایان
چون تجمیع و عنوان فدراسیون ورزشی ناشنوایان و بیماری‏های خاص موجب تبلیغ و اشاعۀ این نظر و نگاه نادرست در جامعه می‏باشد که ناشنوایی نوعی بیماری است، لذا امضاکنندگان قطعنامه مصراً و مؤکداً از مقامات محترم و مسئول می‏خواهند که از تجمیع و عنوان صرف نظر نمایند تا فدراسیون ورزشی ناشنوایان احیا و فعال گردد.
تأمین محل مناسب برای کانون ناشنوایان استان فارس
چون محل فعلی کانون ناشنوایان استان فارس با لحاظ جمعیت ناشنوای شهر برای تأمین نیازها و انجام خدمات اجتماعی کانون کافی نیست، از جناب آقای استاندار عزیز و فرماندار محترم استان فارس و همۀ مقامات محترم و مسئول دولتی و شهرداری شیراز استدعا و انتظار دارد یا ساختمان بزرگ و مناسبی در اختیار کانون ناشنوایان استان فارس قرار دهد و یا زمینی به این کانون واگذار شود که خود با استمداد از مردمان نیکوکار بتواند ساختمانی مناسب با شأن و حیثیت تاریخی و فرهنگی شهر شیراز و استان فارس بنا و احداث نماید.

منبع: خسرو گیتی، سایت جوانان ناشنوای پیشتاز ایران، 30 بهمن 1391

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.