فردي هستم که دو دستم که از مچ قطع شده است و براي وضوء هنگام شستن پهناي صورت گفته شده است که بايد مقداري که بين انگشت وسط و شصت قرار مي‌گيرد شسته شود حکم من چيست و چه مقداري از صورت را بايد بشويم؟
بايد به مقدار متعارف از گردي صورت را بشوييد.

معلولي هستم که به دليل قطع دو دست هنگام وضوء مجبورم براي شستن صورت آن را زير شير آب بگيرم و سپس تمامي صورت را دست مي‌کشم تا آب به آن برسد آيا اين مقدار کفايت مي‌کند؟
کفايت مي‌کند.

در هنگام وضوء به علت قطع دو دست گاهي اوقات به ناچار صورت از پايين به بالا شسته مي‌شود آيا خللي بر وضوء وارد مي‌شود؟ و در اين صورت تکليف نمازهاي قبلي که خوانده شده است چيست؟
اگر طوري مي‌شوييد که عرفاً مي‌گويند از بالا به پايين شسته مي‌شود کفايت مي‌کند.

برادر معلولي هستم که دستانم از آرنج قطع شده است و نمي‌توانم با باقيمانده دست‌ها هر دوطرف صورت را بشويم آيا مجازم که طرف چپ صورت را با بازوي دست چپ و طرف راست صورت را با بازوي دست راست بشويم؟
اشکالي ندارد و مي‌توانيد صورت را زير شير آب بگيريد و به نحوارتماسي آن را بشوييد.

اگر يک دست قطع گرديده و به خاطر حساسيت مقداري از دست خود را باند پيچي کرده است بايد چگونه وضوء بگيرد؟
در صورتي که مقداري از دست تا آرنج باقي است و امکان برداشتن باند وجود دارد بايد آن موضوع را بشويد و در غير اين‌صورت مي‌تواند به دستور وضوي جبيره عمل نمايد.

معلولي هستم که براثر جراحت وارده هر دو دستانم هيچ‌گونه حس و حرکتي ندارد تکليف اين‌جانب براي وضوء چه مي‌باشد؟
اگر بتوانيد اعضاي وضوء را ولو به‌صورت ارتماسي و يا زير شير گرفتن بشوييد بايد وضوء بگيريد و براي مسح به هر مقدار که امکان ندارد از ديگري کمک بگيريد.

فردي که دست‌هايش دچار لرزه و رعشه مداوم است وبي‌اختيار تکان مي‌خورد براي گرفتن وضوء تکليف او چيست؟ آيا بايد نايب بگيرد؟
در صورت امکان بايد خودش وضوء بگيرد و در غير اين صورت مي‌تواند از ديگران کمک بگيرد.

معلولي هستم که دو دستم قطع شده و با باقي‌مانده دست‌هايم هنگام وضوء مسح سر و پا مي‌کنم ولي به دليل کوتاهي دست آب وضويي که بر روي دست‌ها مانده به قدري نمي‌باشد که مسح سر و پا را با آن بتوان کاملاً انجام داد تکليف چيست؟
بر فرض که در دست‌ها رطوبت به قدري کم باشد که براي مسح سر و پا کافي نباشد مي‌توانيد از صورت رطوبت بگيريد و مسح کنيد.

فردي هستم که دو دستم قطع شده ودست مصنوعي به جاي آن مي‌بندم و براي وضوء در آوردن دست‌هاي مصنوعي برايم مشکل است چه بايد بکنم؟
وضوء به دست مصنوعي صحيح نيست بايد آن را درآوريد و باقي‌مانده دست‌ها تا مرفق به نيت وضوء بشوييد و سر و پا را مسح کنيد.

به دليل آنکه دست‌هايم قطع شده به هنگام وضوء گرفتن ناخودآگاه چندين بار دستم خيس مي‌شود آيا اين وضوء صحيح است؟
اگر با رطوبت باقيمانده وضوء در دست بتوانيد مسح کنيد وضوء صحيح است.

آيا معلولي که دو دستش از آرنج قطع شده است براي او شستن صورت در هنگام وضوء لازم است؟
اگر دست‌هاي او از مرفق قطع شده باشد شستن دست‌ها ساقط است ولي صورت خود را بايد بشويد و براي مسح سر و پا نايب بگيرد و او از رطوبت صورت مسح کند.

آيا شستن دست‌ها براي معلولي که دو دستش از آرنج قطع شده در وقت وضوء گرفتن لازم است؟
اگر دست‌هاي او از مرفق قطع شده باشد شستن دست‌ها ساقط است ولي صورت خود را بايد بشويد و براي مسح سر و پاها نايب بگيرد و او از رطوبت صورت مسح کند.

معلولي هستم که براثر انفجار دو دستم از کتف قطع شده است تکليف من براي وضوء چيست؟
اگر دست‌هاي او از مرفق قطع شده باشد شستن دست‌ها ساقط است ولي صورت خود را بايد بشويد و براي مسح سر و پاها نايب بگيرد و او از رطوبت صورت مسح کند.

معلولي هستم که دو دستم قطع شده است آيا جايز است فرد ديگري آب بريزد و من وضوء بگيرم؟
اگر نمي‌توانيد آب بريزيد نايب آب بريزد و شما به نيت وضوء اعضا را بشوييد.

هنگام وضوء گرفتن به دليل اينکه دو دستم قطع مي‌باشد زمان زيادي طول مي‌کشد تا تک‌تک اعضا را وضوء بدهم آيا وضوء باطل است؟
اگر موالات بين شستن اعضاي وضوء باقي بماند اشکال ندارد.

يکي از برادران معلول براثر انفجار دو دستش از مچ قطع شده است و باقيمانده دست‌ها دائماً دچار حساسيت پوستي مي‌شود تا آنجايي که قطع شده مجبور است بسيار از اوقات دست‌ها را به وسيله پماد يا کرم چرب نمايد و مصلحت نيست که براي وضوء چربي را پاک کند تکليف چيست؟
اگر آب براي او ضرر ندارد بايد مانع وضوء را برطرف کند و وضوء بگيرد و اگر وظيفه او جبيره باشد بايد وضوي جبيره بگيرد.س

آيا دست مصنوعي در حکم جبيره است و در هنگام وضوء بايد دست مرطوب را بر آن کشيد؟
دست مصنوعي حکم جبيره ندارد و بايد در صورت امکان آن را جدا کرد.

آيا معلولي که دو دست او از بازو قطع مي‌باشد براي مسح سر و پا نياز به نايب است يا مسح از او ساقط است؟
براي مسح سر و پا بايد نايب بگيرد که از رطوبت باقي‌مانده در صورت او استفاده کرد و مسح را انجام داد.

آيا براي کسي که دو دستش قطع شده است مسح سر لازم مي‌باشد و اين در صورتي است که به هيچ وجه نمي‌تواند مسح بکشد؟ پا چطور؟
اگر هر دو دست او از مرفق قطع شده باشد بايد صورتش را به نيت وضوء بشويد و براي مسح سر و پا نايب بگيرد که با رطوبت او سر و پاي او را مسح کند.

آيا جايز است براي فردي که دو دستش قطع شده است باقي‌مانده دست روي باريکي از پا مسح بکشد؟
اگر خودش مي‌تواند پا را مسح کند بايد خودش انجام دهد اگر چه عرض آن کم باشد.

گاهي در هنگام مسح پا به دليل اينکه دو دستم قطع است ناخودآگاه بقيه دستم به قسمت‌هاي بالاتري از پا که هنوز مسح نشده است برخورد کرده و آن را خيس مي‌کند آيا وضوي بنده در اين حالت صحيح است؟
اگر به اندازه‌اي که مسح آن لازم است خشک باشد صحيح است.

به دليل اينکه دست‌هايم قطع است در آوردن و سپس پا کردن جوراب برايم سخت است آيا مي‌توانم از روي جوراب مسح بکشم؟
اگر مي‌توانيد جوراب را ولو به کمک ديگران بيرون آوريد مسح بر جوراب کافي نيست و اگر مشقت دارد مسح روي جوراب اشکال ندارد.

کسي که قادر بر وضوء گرفتن نيست کس ديگر را نايب گرفته و خودش نيت وضوء را نموده با دست خودش مسح مي‌کند و اگر قادر به مسح نباشد نايب دست وي را گرفته و با آن مسح مي‌کند و اگر از آن هم ناتوان باشد نايب با گرفتن رطوبت از دست او عمل مسح را انجام مي‌دهد اگر اين شخص دست نداشته باشد چه حکمي دارد؟
اگر اين شخص کف دست نداشته باشد از آرنج وي رطوبت گرفته مي‌شود و در صورت نداشتن آرنج با رطوبت چهره بايد مسح سر و پا به انجام رسد.

اگر دست راست کسي از کف قطع شده باشد آيا مسح پاي راست از او ساقط مي‌گردد؟
مسح ساقط نيست بلکه بايد با دست چپ بر آن مسح کند.

فردي هستم که در دوران دفاع مقدس پايم قطع شده است براي کشيدن مسح پا چه بايد بکنم؟
در فرض سؤال مسح نسبت به پاي قطع شده ساقط است.

دست چپ من نرسیده به آرنج قطع می‌باشد. این موضوع هنگام وضو مرا آزار می‌دهد، و همواره در صحت وضویم شک و تردید دارم. لطفاً نحوه وضو گرفتن را با نداشتن دست چپ برای بنده توضیح دهید.
جواب: وضو گرفتن برای شما کار مشکلی نیست؛ صورت را با دست راست می‌شویید، سپس دست راست را زیر شیر آب می‌گیرید، به طوری که آب همه آن را فراگیرد، و با دست راست باقیمانده دست چپ را می‌شویید، سپس سر و هر دو پا را با آن مسح می‌کنید.
و اگر شیر آب وجود نداشته باشد، و بخواهید با آب قلیل وضو بگیرد، کافی است یک نفر کف دست شما آب بریزد، و شما صورت خود را بشویید، و یک لیوان آب بر روی دست شما از بالا به پایین بریزد، و شما نیّت وضو می‌کنید، و سپس سر و پاها را مسح می‌کنید.
(استفتائات جدید، آیة ا… مکارم شیرازی، گردآوری ابوالقاسم علیان‌نژادی، ج 3،چاپ چهارم1387، انتشارات امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، ص 31)

اگر یک دست جانبازی قطع شده، و به خاطر حساسیت مقداری از دست خود را باندپیچی کرده باشد، چگونه وضو بگیرد؟
جواب:با دست دیگر صورت را میشوید، و یا صورت را زیر شیرآب می‌گیرد، و آن قسمت که باندپیچی شده مانند جبیره دست روی آن می‌کشد.
(استفتائات جدید،آیة ا… مکارم شیرازی، گردآوری ابوالقاسم علیان‌نژادی، ج 3،چاپ چهارم1387، انتشارات امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، ص 32)

 فردی هستم که دو دستم قطع شده، و بجای آن دست مصنوعی می‌بندم، و به هنگام وضو در آوردن دستهای مصنوعی برایم مشکل است چه کنم؟
جواب:در صورتی که واقعاً در آوردن دست مصنوعی برای شما موجب عسر و حرج می‌شود، شستن صورت زیر شیرآب و در صورت امکان مسح سر . پاها با دست مصنوعی از باقیمانده آب صورت کافی است.
(استفتائات جدید، آیة ا… مکارم شیرازی، گردآوری ابوالقاسم علیان‌نژادی، ج 3،چاپ چهارم1387، انتشارا امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، ص 32)

آیا برای جانبازی که دو دستش از آرنج قطع شده، شستن صورت لازم است؟
جواب:آری لازم است. و چنانچه بتواند، با باقیمانده دست(و اگر میسر نشد با دست مصنوعی) سر و پا را با آب صورت مسح می‌کشد.
(استفتائات جدید، آیة ا… مکارم شیرازی، گردآوری ابوالقاسم علیان‌نژادی، ج 3،چاپ چهارم1387، انتشارات امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، ص 32-33)

 آیا شستن باقیمانده دستها برای جانبازی که دو دستش از آرنج قطع شده در وقت وضو لازم است؟
جواب: لازم نیست.
(استفتائات جدید، آیة ا… مکارم شیرازی، گردآوری ابوالقاسم علیان‌نژادی، ج 3،چاپ چهارم1387، انتشارات امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، ص 33)

 جانبازی هستم که بر اثر انفجار مین دو دستم از کتف قطع شده است. تکلیف من برای وضو چیست؟
جواب:اگر می‌توانید باید صورتتان را به قصد وضو زیر شیر آب بگیرید، و از کسی کمک بگیرید تا آب صورت، سر و پای شما را مسح کند. و اگر گرفتن کمک مشکل باشد. به همان شستن صورت قناعت کنید.
(استفتائات جدید، آیة ا… مکارم شیرازی، گردآوری ابوالقاسم علیان‌نژادی، ج 3،چاپ چهارم1387، انتشارات امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، ص 33)

کسی که دو دستش قطع شده، چگونه باید وضو بگیرد؟
در صورتی که مقداری از دو دست باقی است همان مقدار را بشوید و اگر تا مرفق قطع شده با شستن صورت وضو بگیرد و شستن بالاتر از مرفق لازم نیست و اگر قسمتی از ذراع باقی باشد در صورت امکان لازم است با باطن ذراع مسح جلو سر و روی پاها را نیز انجام دهد.
(نوری همدانی، حسین، هزار و یک مسأله فقهی(مجموعه استفتاءات)، با تجدیدنظر و اضافات، ج 2، چاپ پنجم بهار 1388، چاپخانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ص 20-21)

کسی که دست راست او از بالای مرفق قطع شده، آیا مسح پای راست از او ساقط است؟
جواب: مسح پای راست از او ساقط نمی‌شود، بلکه باید با دست چپ بر آن مسح کند.
(خامنه‌ای، ‌سیدعلی، رساله اجوبه الاستفتاءات(ترجمه فارسی)، چاپ پانزدهم بهار 1388، انتشارات بین‌المللی الهدی، ص 28)