شماره 1، زمستان 1390
دبیر: محمد نوری
گردآوری مقالات: اباذر نصر اصفهانی، قدرت الله عفتی
امور فنی: حسن احمدی

بخش 1: مقالات
کاربردهای استعاری، کنایی واژگان بیانگر ناشنوایی؛ محمدرضا موحدی
وجوه کاربرد واژه کر و لال ؛ محمدرضا موحدی
دبستان کر و لال­های گلبیدی اصفهان؛ محمد نوری
حسین گلبیدی بنیانگذار مدرسه ناشنوایان در اصفهان؛ روزبه قهرمان
حقوق معلولین در عهدنامه امام علی(ع) به مالک اشتر
رويكرد اسلام به ناتواني به عنوان مبناي ارائه خدمات به افراد ناتوان؛ مصطفی علامی
گزارش تفصیلی از تفسیر قرآن ویژه ناشنوایان، تهیه شده در کشور اردن

بخش 2:اطلاع رسانی
گزارشی از آثار تولیدی در دفتر فرهنگ معلولین
رودکی نابینای احیاگر
معلولیت در ادبیات عرب
ماهنامه المنال
گزارش همایش اوتیزم
موسسه فرهنگی و هنری توان پویان الغدیر
مرکز اوتیزم در کویت

بخش عربی
الجمعیه الکویتیه لتقدم الطفوله العربیه
جمعيه المكفوفين العربيه

.******

شماره 2، تابستان 1391
دبیر: محمد نوری
گردآوری مقالات: اباذر نصر اصفهانی، قدرت الله عفتی
امور فنی: سعید محمدیاری

بخش 1: مقالات
گزارش پایان نامه: امکان سنجی به کارگیری فناوری دی زی (DAISY) در کتابخانه ها و مراکز نابینایان شهر تهران؛ زهرا آقایی
فعاليتهاي ناشنوايان ايرانی در عرصه روزنامه‌نگاري
احترام و کمک به معلولان در روایات معصومین(ع)
معلولان در آیینه رسانه؛ سیامک زارعی
آشنایی با امیرقلی امینی؛ روحی توانا در جسمی علیل
آشنایی با انجمن جوانان مهر سخن، تشكلي از ناشنوايان اصفهان
معرفی کتاب معلولین از نگاه معصومین(ع)، نوشته عباس خاک

بخش 2:اطلاع رسانی
گزارش آثار منتشره در ایران در حوزه نابینایان، در سال 1390
آثار جدید گویا شده در دفتر فرهنگ معلولین
آثار جدید بریل شده در دفتر فرهنگ معلولین
انواع پرینتر (چاپگر) بریل و کارخانه های بزرگ سازنده آن 

بخش عربی