آئین نامه و قوانین ورزش های ناشنوایان:

آئین نامه ها کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان ICSD
اساسنامه کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان (ICSD)
قوانین ضد دوپینگ ICSD
مقررات شنوایی سنجی
مقررات فنی تکواندو
مقررات فنی کشتی فرنگی
مقررات فنی عمومی المپیک زمستانی ناشنوایان
مقررات فنی جودو
مقررات فنی کاراته
مقررات فنی والیبال ساحلی
مقررات فنی تیراندازی
مقررات فنی فوتبال
مقررات فنی کشتی آزاد
مقررات مسابقات جهانی ناشنوایان
مقررات فنی والیبال
مقررات فنی دوچرخه سواری جاده ای
مقررات فنی دوومیدانی
مقررات فنی شنا
مقررات فنی بسکتبال
مقررات المپیک های ناشنوایان 1390
مقررات فنی عمومی – المپیک تابستانی ناشنوایان