حضرت آیة الله العظمی سید علی سیستانی

استفتائات و پرسشهایی که از حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی دارید، را می توانید از طریق فرم زیر ارسال و جواب آن را دریافت نمایید.
این پرسشها مستقیماً به دفتر حضرت آیت الله ارسال میشود. (دفتر فرهنگ معلولین)

دیگر مسائل شرعی معلولین 

ارتباط با ما

 

کد امنیتی