دست زدن به قرآنی که با خط بریل نوشته شده برای نابینایان چه حکمی دارد؟
اگر نقاط برجسته علامت حروف هستند، حكم آن حروف را ندارند ولى اگر در نظر عرف آگاه بعنوان خط محسوب شوند در مس آنها رعايت احتياط لازم است.

نابینایان برای خواندن و نوشتن از خط برجسته‌ای معروف به خط بریل که با لمس انگشتان خوانده می‌شود، استفاده می‌کنند. آیا بر نابینایان واجب است هنگام فراگیری قرآن کریم و مس اسماء طاهره که با خط برجسته بریل نوشته شده است، وضو داشته باشند یا خیر؟
جواب: اگر نقاط برجسته علامت حروف هستند، حکم آن حروف را ندارند ولی اگر در نظر عرف آگاه به عنوان خط محسوب شوند در مس آنها رعایت احتیاط لازم است.
(خامنه‌ای، ‌سیدعلی، رساله اجوبه الاستفتاءات(ترجمه فارسی)، چاپ پانزدهم بهار 1388، انتشارات بین‌المللی الهدی، ص 31)

اگر چشم انسان مرده یا زنده، یا چشم حیوان نجس‌العین مرده یا زنده‌ای را به چشم شخص نابینا پیوند بزنند، چشم پیوندی و رطوبتی که از آن بیرون می‌آید چه حکمی دارد؟
جواب: هنگامی که پیوند گرفت، و آن عضو عملاً جزء بدن گیرنده شد، پاک است.
(استفتائات جدید، آیة ا… مکارم شیرازی، گردآوری ابوالقاسم علیان‌نژادی، ج3، چاپ چهارم، 1387، انتشارات امام‌ علی ‌بن ‌ابی‌طالب(ع)، ص 23)

فردی نابینا هستم، گاهی از اوقات برای وضو در هنگام شستن دست یا صورت ناخودآگاه دوباره دستانم به زیر شیر آب می‌رود، و خیس می‌شود. آیا این کار هم یک بار شستن به حساب می‌آید؟
جواب: این، شستن جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود، قصد کنید همه به نیت یک بار شستن باشد.
(استفتائات جدید، آیة ا… مکارم شیرازی، گردآوری ابوالقاسم علیان‌نژادی، ج 3،چاپ چهارم1387، انتشارات امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، ص 33)

فردی نابینا هستم. پس از وضو متوجه شدم که در قسمتی از بدنم، غیر از اعضای وضو، خون یا نجاستی وجود دارد، که به هنگام وضو متوجه آن نبودم. وضو و نمازهایی که با آن خوانده‌ام چه حکمی دارد؟
جواب: ضرری به وضوی شما نمی‌زند. و نمازهایی که با آن خوانده‌اید اشکالی ندارد.
استفتائات جدید، آیة ا… مکارم شیرازی، گردآوری ابوالقاسم علیان‌نژادی، ج 3،چاپ چهارم1387، انتشارات امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، ص 40)

 یکی از شرایط وضو آن است که مکلف وقت کافی برای گرفتن وضو و خواندن نماز داشته باشد. حال اگر فردی نابینا باشد، و نداند که وقت کافی برای کارهای مذکور دارد یا نه، تکلیف او چیست؟
جواب: چنین کسی باید وضو بگیرد؛ مگر این که خوف این داشته باشد که وقت تنگ است و به نماز نمی‌رسد، در این صورت تیمم می‌کند.
استفتائت جدید، آیة ا… مکارم شیرازی، گردآوری ابوالقاسم علیان‌نژادی، ج 3،چاپ چهارم1387، انتشارات امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، ص 40)

آیا بر افراد نابینا نیز لازم است که هرگاه بر روی آیات قرآن دست می‌کشند وضو داشته باشند، یا نیازی نیست؟
جواب: آنها نیز باید وضو داشته باشند
(استفتائات جدید، آیة ا… مکارم شیرازی، گردآوری ابوالقاسم علیان‌نژادی، ج 3،چاپ چهارم1387، انتشارات امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، ص 47)

فردی نابینا هستم. اگر بدون توجه دستم را روی اسم جلاله خداوند که در جایی نوشته شده بکشم، مرتکب گناهی شده‌ام؟
جواب:  در صورت عدم اطلاع بر وجود اسم جلاله، مرتکب خلافی نشده‌اید.
(استفتائات جدید، آیة ا… مکارم شیرازی، گردآوری ابوالقاسم علیان‌نژادی، ج 3،چاپ چهارم1387، انتشارات امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، ص 47)

 نابینایان برای خواندن از خط برجسته‌ای به نام «بریل» که با لمس انگشتان خوانده می‌شود، استمداد می‌گیرند. می‌دانیم که این خط از نقاط ششگانه تشکیل شده است. با توجه به مطلب فوق، آیا بر نابینایان لازم است در موقع فراگیری قرائت قرآن، و در وقت لمس اسامی مقدسه که با خط برجسته نوشته شده، وضو داشته باشند؟
جواب:  آری باید وضو داشته باشند، یا از دستکش‌های پلاستیکی نازک استفاده کنند.
(استفتائات جدید، آیة ا… مکارم شیرازی، گردآوری ابوالقاسم علیان‌نژادی، ج 3،چاپ چهارم1387، انتشارات امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، ص 48)

 آیا بر نابینایان لازم است قبل از دست گذاشتن بر نوشته‌ای، مطمئن شوند اسمی مقدسه بر روی آن نوشته نشده است؟
جواب:  تحقیق برای آنها لازم نیست.
(استفتائات جدید، آیة ا… مکارم شیرازی، گردآوری ابوالقاسم علیان‌نژادی، ج 3،چاپ چهارم1387، انتشارات امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، ص 48)