انتشارات توانمندان
ناشر تخصصی معلولیت و معلولان
وابسته به دفتر فرهنگ معلولین
مدیر مسئول: علی نوری
تلفن: 02532913452 (ساعت 8 الی 17) ؛ تلگرام: 09398373435
آدرس: قم، بلوار محمد امین، خیابان گلستان، کوچه11، پلاک4، دفتر فرهنگ معلولین
ایمیل: info@handicapcenter.com
www.tavanmandan.com

 

کودکانه ها و نوجوانه ها

کودکانه ها و نوجوانه ها، عبدالله امینی پور، انتشارات توانمندان و دفتر …
20 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

اقدس کاظمی: داوری و نگرش‌ها

اقدس کاظمی: داوری و نگرش‌ها، محمد نوری، انتشارات توانمندان و …
20 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

فرهیخته و فعال مدنی خانم اقدس کاظمی

فرهیخته و فعال مدنی خانم اقدس کاظمی: زندگی‌نامه و کارنامه‌ی ویژه …
20 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

مستندات حقوق فردی و اجتماعی معلولان

مستندات حقوق فردی و اجتماعی معلولان: آراء تفسیری شیعه درباره سوره …
20 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

شصت توشه عرفانی از دعای ابوحمزه ثمالی

شصت توشه عرفانی از دعای ابوحمزه ثمالی، محمود صلواتی، انتشارات توانمندا…
20 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

سی گام خودسازی: بر پایه دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان

سی گام خودسازی: بر پایه دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان، محمود صلواتی…
20 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

احمد پوستچی: فعال در عرصه آموزش و پرورش نابینایان قم

احمد پوستچی: فعال در عرصه آموزش و پرورش نابینایان قم، محمد نوری، انتشا…
20 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

معلولان و انتخابات

معلولان و انتخابات، علی نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱…
20 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

ثمینه باغچه بان: خادم فرهنگ و جامعه

ثمینه باغچه بان: خادم فرهنگ و جامعه، رضا محمودی و محمد نوری، انتش…
20 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

سالشمار: زندگی، فعالیت ها، خدمات و درباره های جبار باغچه بان

سالشمار: زندگی، فعالیت ها، خدمات و درباره های جبار باغچه بان، …
20 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

سماوات: سازمان های مردم‌ نهاد آموزش و اشتغال توان یابان

سماوات: سازمان های مردم‌ نهاد آموزش و اشتغال توان یابان، علی نوری…
20 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

چشم پزشکی در دوره اسلامی

چشم پزشکی در دوره اسلامی، الهه قاسمی و علی نوری، انتشارات توانمندا…
20 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

امام خمینی و معلولان

امام خمینی و معلولان، علی نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳…
20 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

معلولان از نگاه امام حسین (ع)

معلولان از نگاه امام حسین (ع)، اقدس کاظمی، انتشارات توانمندان …
20 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت