انتشارات توانمندان
ناشر تخصصی معلولیت و معلولان
وابسته به دفتر فرهنگ معلولین
مدیر مسئول: علی نوری
تلفن: ۰۲۵۳۲۹۱۳۴۵۲ (ساعت ۸ الی ۱۷) ؛ تلگرام: ۰۹۳۹۸۳۷۳۴۳۵
آدرس: قم، بلوار محمد امین، خیابان گلستان، کوچه۱۱، پلاک۴، دفتر فرهنگ معلولین
ایمیل: info@handicapcenter.com
www.tavanmandan.com

 

هنگامه صابری: نابینا، حقوقدان و استاد دانشگاه

هنگامه صابری: نابینا، حقوقدان و استاد دانشگاه، گردآورنده: دفتر فرهنگ…
۲۰۱۸-۱۰-۲۱/توسط مدیر سایت

فریاد خاموش: مجموعه اشعار

فریاد خاموش: مجموعه اشعار، مریم آقا‌نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۷، ۱۳۶ ص.…
۲۰۱۸-۱۰-۲۱/توسط مدیر سایت

حقوق معلولان از نظر قرآن کریم

حقوق معلولان از نظر قرآن کریم: آراء تفسیری سید محمود طالقانی، م…
۲۰۱۸-۱۰-۲۰/توسط مدیر سایت

حقوق معلولان بر اساس تفسیر استاد محمدتقی شریعتی

حقوق معلولان بر اساس تفسیر استاد محمدتقی شریعتی، محمد نوری، انتشارات توانم…
۲۰۱۸-۱۰-۲۰/توسط مدیر سایت

ببلیوجرافیا الإعاقه

ببلیوجرافیا الإعاقه، اباذر نصراصفهانی، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۷، ۲۵۶ ص…
۲۰۱۸-۱۰-۲۰/توسط مدیر سایت

قرآن کده توانمندان

قرآن‌کده توانمندان: غرفه دفتر فرهنگ معلولین در بیست و ششمین نمایشگ…
۲۰۱۸-۱۰-۲۰/توسط مدیر سایت

بارش رحمت: نخستین مسابقه قرآنی ناشنوایان استان قم

بارش رحمت: نخستین مسابقه قرآنی ناشنوایان استان قم، به اهتمام دفتر فرهنگ مع…
۲۰۱۸-۱۰-۲۰/توسط مدیر سایت

عشق آهنی

عشق آهنی، مهناز صوفی سویری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین،…
۲۰۱۸-۱۰-۲۰/توسط مدیر سایت

کودکانه ها و نوجوانه ها

کودکانه ها و نوجوانه ها، عبدالله امینی پور، انتشارات توانمندان و دفتر …
۲۰۱۸-۱۰-۲۰/توسط مدیر سایت

اقدس کاظمی: داوری و نگرش‌ها

اقدس کاظمی: داوری و نگرش‌ها، محمد نوری، انتشارات توانمندان و …
۲۰۱۸-۱۰-۲۰/توسط مدیر سایت

فرهیخته و فعال مدنی خانم اقدس کاظمی

فرهیخته و فعال مدنی خانم اقدس کاظمی: زندگی‌نامه و کارنامه‌ی ویژه …
۲۰۱۸-۱۰-۲۰/توسط مدیر سایت

مستندات حقوق فردی و اجتماعی معلولان

مستندات حقوق فردی و اجتماعی معلولان: آراء تفسیری شیعه درباره سوره …
۲۰۱۸-۱۰-۲۰/توسط مدیر سایت

شصت توشه عرفانی از دعای ابوحمزه ثمالی

شصت توشه عرفانی از دعای ابوحمزه ثمالی، محمود صلواتی، انتشارات توانمندا…
۲۰۱۸-۱۰-۲۰/توسط مدیر سایت

سی گام خودسازی: بر پایه دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان

سی گام خودسازی: بر پایه دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان، محمود صلواتی…
۲۰۱۸-۱۰-۲۰/توسط مدیر سایت