انتشارات توانمندان
ناشر تخصصی معلولیت و معلولان
وابسته به دفتر فرهنگ معلولین
مدیر مسئول: علی نوری
تلفن: ۰۲۵۳۲۹۱۳۴۵۲ (ساعت ۸ الی ۱۷) ؛ تلگرام: ۰۹۳۹۸۳۷۳۴۳۵
آدرس: قم، بلوار محمد امین، خیابان گلستان، کوچه۱۱، پلاک۴، دفتر فرهنگ معلولین
ایمیل: info@handicapcenter.com
www.tavanmandan.com

 

جشن نامه فرهیخته ناشنوا رضا محمودی

جشن‌نامه فرهیخته ناشنوا رضا محمودی، محمد نوری، انتشارات توانمندان و…
۲۰۱۹-۰۳-۲۹/توسط مدیر سایت

مترجم یا رابط ناشنوایان

مترجم یا رابط ناشنوایان: زندگی‌نامه و فعالیت‌های فاطمه آقامحمد، مح…
۲۰۱۹-۰۳-۲۹/توسط مدیر سایت

راهنمای توانش

راهنمای توانش: گزارش‌ها، گفت‌وگو، مقالات و اخبار (صفحه توانش روز…
۲۰۱۹-۰۲-۲۰/توسط مدیر سایت

باهم بمانیم

باهم بمانیم: کتاب رنگ آمیزی برای آشنایی با کودکان توانمند، سیده حمیده م…
۲۰۱۹-۰۱-۲۹/توسط مدیر سایت

زهرا یاربی: توانمند ناشنوا

زهرا یاربی: توانمند ناشنوا، به اهتمام دفتر فرهنگ معلولین، انتشارات ت…
۲۰۱۹-۰۱-۲۹/توسط مدیر سایت

سارا کوچولو و عصای جادویی

سارا کوچولو و عصای جادویی، سیده حمیده مومنی، تصویرگر ندا مشهدی، انتش…
۲۰۱۹-۰۱-۲۴/توسط مدیر سایت

بانی مهربان

بانی مهربان، عاطفه محمدزاده، تصویرگر مژده افتخاری، انتشارات توانمندا…
۲۰۱۹-۰۱-۰۷/توسط مدیر سایت

راهنمای نشریات معلولیتی

راهنمای نشریات معلولیتی، اباذر نصراصفهانی، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۷، ۲۴۰ ص. …
۲۰۱۸-۱۲-۱۳/توسط مدیر سایت

ویلچرنشینان مدال آور: تیم ملی بسکتبال بانوان دارای معلولیت

ویلچرنشینان مدال آور: تیم ملی بسکتبال بانوان دارای معلولیت، مریم قاس…
۲۰۱۸-۱۱-۰۱/توسط مدیر سایت

ابابصیر: مؤسسه آموزشی نابینایان

ابابصیر: مؤسسه آموزشی نابینایان، محمد نوری، انتشارات توانمند…
۲۰۱۸-۱۰-۲۱/توسط مدیر سایت

پادشاه کوچولو

پادشاه کوچولو، سیده حمیده مومنی، تصویرگر: زهرا یاربی، انتشار…
۲۰۱۸-۱۰-۲۱/توسط مدیر سایت

از رسم المصحف تا رسم بریل

از رسم المصحف تا رسم بریل، محمد نوری، ویراستار: محمد علی کوشا، انتش…
۲۰۱۸-۱۰-۲۱/توسط مدیر سایت

شور حسینی تا مرثیه‌سرایی: مجموعه گفت‌وگو با مداحان نابینا استان قم

شور حسینی تا مرثیه‌سرایی: مجموعه گفت‌وگو با مداحان نابینا اس…
۲۰۱۸-۱۰-۲۱/توسط مدیر سایت

فقیه و مدرس نابینا: آیت الله سید محمدرضا امام جزایری

فقیه و مدرس نابینا: آیت الله سید محمدرضا امام جزایری، محمد نوری، ویراستا…
۲۰۱۸-۱۰-۲۱/توسط مدیر سایت