انتشارات توانمندان
ناشر تخصصی معلولیت و معلولان
وابسته به دفتر فرهنگ معلولین
مدیر مسئول: علی نوری
تلفن: 02532913452 (ساعت 8 الی 17) ؛ تلگرام: 09398373435
آدرس: قم، بلوار محمد امین، خیابان گلستان، کوچه11، پلاک4، دفتر فرهنگ معلولین
ایمیل: info@handicapcenter.com
www.tavanmandan.com

 

ابابصیر: مؤسسه آموزشی نابینایان

ابابصیر: مؤسسه آموزشی نابینایان، محمد نوری، انتشارات توانمند…
21 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

فرهنگنامه موسیقی معلولان

فرهنگ نامه موسیقی معلولان: فعالان، آثار، رخدادها، تشکل‌ها و تحول…
21 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

پادشاه کوچولو

پادشاه کوچولو، سیده حمیده مومنی، تصویرگر: زهرا یاربی، انتشار…
21 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

از رسم المصحف تا رسم بریل

از رسم المصحف تا رسم بریل، محمد نوری، ویراستار: محمد علی کوشا، انتش…
21 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

شور حسینی تا مرثیه‌سرایی: مجموعه گفت‌وگو با مداحان نابینا استان قم

شور حسینی تا مرثیه‌سرایی: مجموعه گفت‌وگو با مداحان نابینا اس…
21 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

فقیه و مدرس نابینا: آیت الله سید محمدرضا امام جزایری

فقیه و مدرس نابینا: آیت الله سید محمدرضا امام جزایری، محمد نوری، ویراستا…
21 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

هنگامه صابری: نابینا، حقوقدان و استاد دانشگاه

هنگامه صابری: نابینا، حقوقدان و استاد دانشگاه، گردآورنده: دفتر فرهنگ…
21 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

فریاد خاموش: مجموعه اشعار

فریاد خاموش: مجموعه اشعار، مریم آقا‌نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۷، ۱۳۶ ص.…
21 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

حقوق معلولان از نظر قرآن کریم

حقوق معلولان از نظر قرآن کریم: آراء تفسیری سید محمود طالقانی، م…
20 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

حقوق معلولان بر اساس تفسیر استاد محمدتقی شریعتی

حقوق معلولان بر اساس تفسیر استاد محمدتقی شریعتی، محمد نوری، انتشارات توانم…
20 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

ببلیوجرافیا الإعاقه

ببلیوجرافیا الإعاقه، اباذر نصراصفهانی، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۷، ۲۵۶ ص…
20 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

قرآن کده توانمندان

قرآن‌کده توانمندان: غرفه دفتر فرهنگ معلولین در بیست و ششمین نمایشگ…
20 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

بارش رحمت: نخستین مسابقه قرآنی ناشنوایان استان قم

بارش رحمت: نخستین مسابقه قرآنی ناشنوایان استان قم، به اهتمام دفتر فرهنگ مع…
20 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت

عشق آهنی

عشق آهنی، مهناز صوفی سویری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین،…
20 اکتبر 2018/توسط مدیر سایت