انتشارات توانمندان
ناشر تخصصی معلولیت و معلولان
وابسته به دفتر فرهنگ معلولین
مدیر مسئول: علی نوری
تلفن: 02532913452 (ساعت 8 الی 17) ؛ تلگرام: 09398373435
آدرس: قم، بلوار محمد امین، خیابان گلستان، کوچه11، پلاک4، دفتر فرهنگ معلولین
ایمیل: info@handicapcenter.com
www.tavanmandan.com

 

باهم بمانیم

باهم بمانیم: کتاب رنگ آمیزی برای آشنایی با کودکان توانمند، سیده حمیده م…
۹ بهمن ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

زهرا یاربی: توانمند ناشنوا

زهرا یاربی: توانمند ناشنوا، به اهتمام دفتر فرهنگ معلولین، انتشارات ت…
۹ بهمن ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

سارا کوچولو و عصای جادویی

سارا کوچولو و عصای جادویی، سیده حمیده مومنی، تصویرگر ندا مشهدی، انتش…
۴ بهمن ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

بانی مهربان

بانی مهربان، عاطفه محمدزاده، تصویرگر مژده افتخاری، انتشارات توانمندا…
۱۷ دی ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

راهنمای نشریات معلولیتی

راهنمای نشریات معلولیتی، اباذر نصراصفهانی، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۷، ۲۴۰ ص. …
۲۲ آذر ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

ویلچرنشینان مدال آور: تیم ملی بسکتبال بانوان دارای معلولیت

ویلچرنشینان مدال آور: تیم ملی بسکتبال بانوان دارای معلولیت، مریم قاس…
۱۰ آبان ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

ابابصیر: مؤسسه آموزشی نابینایان

ابابصیر: مؤسسه آموزشی نابینایان، محمد نوری، انتشارات توانمند…
۲۹ مهر ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

فرهنگنامه موسیقی معلولان

فرهنگ نامه موسیقی معلولان: فعالان، آثار، رخدادها، تشکل‌ها و تحول…
۲۹ مهر ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

پادشاه کوچولو

پادشاه کوچولو، سیده حمیده مومنی، تصویرگر: زهرا یاربی، انتشار…
۲۹ مهر ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

از رسم المصحف تا رسم بریل

از رسم المصحف تا رسم بریل، محمد نوری، ویراستار: محمد علی کوشا، انتش…
۲۹ مهر ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

شور حسینی تا مرثیه‌سرایی: مجموعه گفت‌وگو با مداحان نابینا استان قم

شور حسینی تا مرثیه‌سرایی: مجموعه گفت‌وگو با مداحان نابینا اس…
۲۹ مهر ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

فقیه و مدرس نابینا: آیت الله سید محمدرضا امام جزایری

فقیه و مدرس نابینا: آیت الله سید محمدرضا امام جزایری، محمد نوری، ویراستا…
۲۹ مهر ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

هنگامه صابری: نابینا، حقوقدان و استاد دانشگاه

هنگامه صابری: نابینا، حقوقدان و استاد دانشگاه، گردآورنده: دفتر فرهنگ…
۲۹ مهر ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

فریاد خاموش: مجموعه اشعار

فریاد خاموش: مجموعه اشعار، مریم آقا‌نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۷، ۱۳۶ ص.…
۲۹ مهر ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت