انتشارات توانمندان
ناشر تخصصی معلولیت و معلولان
وابسته به دفتر فرهنگ معلولین
مدیر مسئول: علی نوری
تلفن: 02532913452 (ساعت 8 الی 17) ؛ تلگرام: 09398373435
آدرس: قم، بلوار محمد امین، خیابان گلستان، کوچه11، پلاک4، دفتر فرهنگ معلولین
ایمیل: info@handicapcenter.com
www.tavanmandan.com

 

گفت و گو: مجموعه مصاحبه ها درباره خط بریل

گفت‌وگو: مجموعه مصاحبه‌ها درباره خط بریل، علی نوری، انتشارات ت…
۱۳۹۸-۰۷-۳۰/توسط مدیر سایت

فرهنگ، معلول، جامعه

فرهنگ، معلول، جامعه: برداشت‏هایی از معلولیت و نابینایی با نگا…
۱۳۹۸-۰۷-۱۷/توسط مدیر سایت

عدالت خواهی معلولان: همراهی با امام حسین(ع)‏‫

عدالت‌خواهی معلولان: همراهی با امام حسین(ع)‏‫، علی نوری، انتشارات …
۱۳۹۸-۰۷-۰۹/توسط مدیر سایت

ابابصیر نابینا

ابابصیر نابینا، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین…
۱۳۹۸-۰۷-۰۹/توسط مدیر سایت

تنهای محشر

تنهای محشر، زهرا زاهدی پور، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین…
۱۳۹۸-۰۷-۰۹/توسط مدیر سایت

کتاب گویا: مجموعه مقالات و دیدگاه‌ها

کتاب گویا: مجموعه مقالات و دیدگاه‌ها، به اهتمام علی نوری، انتشارات تو…
۱۳۹۸-۰۷-۰۹/توسط مدیر سایت

کانادا: بررسی وضعیت معلولیت ها و معلولان

کانادا: بررسی وضعیت معلولیت‌ها و معلولان، علی نوری، انتشارات…
۱۳۹۸-۰۶-۲۸/توسط مدیر سایت

پیشرفت معلولان

پیشرفت معلولان، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین…
۱۳۹۸-۰۶-۲۵/توسط مدیر سایت

سیمرغ

سیمرغ: مجموعه داستان های کوتاه، رضیه (صدیقه) رضائی برفوئی، انتشارا…
۱۳۹۸-۰۵-۲۲/توسط مدیر سایت

آوای فانوس

آوای فانوس: مجموعه داستان های کوتاه، زهرا عیسی آبادی، انتشارات توا…
۱۳۹۸-۰۵-۲۲/توسط مدیر سایت

آدم های بلورین

آدم‌های بلورین: مجموعه بیست و یک داستان، مریم آقانوری، انتشارات توانمندان …
۱۳۹۸-۰۵-۲۲/توسط مدیر سایت

یدالله قربعلی: زندگی نامه و کارنامه فرهنگی و اجتماعی

یدالله قربعلی: زندگی نامه و کارنامه فرهنگی و اجتماعی، محمد نوری،…
۱۳۹۸-۰۵-۲۲/توسط مدیر سایت