انتشارات توانمندان
ناشر تخصصی معلولیت و معلولان
وابسته به دفتر فرهنگ معلولین
مدیر مسئول: علی نوری
تلفن: ۰۲۵۳۲۹۱۳۴۵۲ (ساعت ۸ الی ۱۷) ؛ تلگرام: ۰۹۳۹۸۳۷۳۴۳۵
آدرس: قم، بلوار محمد امین، خیابان گلستان، کوچه۱۱، پلاک۴، دفتر فرهنگ معلولین
ایمیل: info@handicapcenter.com
www.tavanmandan.com

 

ویلچرنشینان مدال آور: تیم ملی بسکتبال بانوان دارای معلولیت

مریم قاسمی، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، 1397، 35…
۱۰ آبان ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

ابابصیر: مؤسسه آموزشی نابینایان

محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، 1397، 583 ص. با…
۲۹ مهر ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

فرهنگنامه موسیقی معلولان

فرهنگ نامه موسیقی معلولان: فعالان، آثار، رخدادها، تشکل‌ها و تحول…
۲۹ مهر ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

پادشاه کوچولو

سیده حمیده مومنی، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، 1397، 12 …
۲۹ مهر ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

از رسم المصحف تا رسم بریل

محمد نوری، ویراستار: محمد علی کوشا، انتشارات توانمندان و دفتر فر…
۲۹ مهر ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

شور حسینی تا مرثیه‌سرایی: مجموعه گفت‌وگو با مداحان نابینا استان قم

محمد چراغی، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، 1397، 12…
۲۹ مهر ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

فقیه و مدرس نابینا: آیت الله سید محمدرضا امام جزایری

محمد نوری، ویراستار: عبدالحمید محقق کاشانی، انتشارات توانمندان و د…
۲۹ مهر ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

هنگامه صابری: نابینا، حقوقدان و استاد دانشگاه

گردآورنده: دفتر فرهنگ معلولین، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، 13…
۲۹ مهر ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

فریاد خاموش: مجموعه اشعار

مریم آقا‌نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، 1397، 136…
۲۹ مهر ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

حقوق معلولان از نظر قرآن کریم

حقوق معلولان از نظر قرآن کریم: آراء تفسیری سید محمود طالقانی، م…
۲۸ مهر ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

حقوق معلولان بر اساس تفسیر استاد محمدتقی شریعتی

محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، 1397، 159 ص. …
۲۸ مهر ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

ببلیوجرافیا الإعاقه

اباذر نصراصفهانی، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، 1397، 256 ص…
۲۸ مهر ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

قرآن کده توانمندان

قرآن‌کده توانمندان: غرفه دفتر معلولین در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌الم…
۲۸ مهر ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

بارش رحمت: نخستین مسابقه قرآنی ناشنوایان استان قم

به اهتمام دفتر فرهنگ معلولین، انتشارات توانمندان، 1397، 181 ص. ISBN: …
۲۸ مهر ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت