انتشارات توانمندان
ناشر تخصصی معلولیت و معلولان
وابسته به دفتر فرهنگ معلولین
مدیر مسئول: علی نوری
تلفن: 02532913452 (ساعت 8 الی 17) ؛ تلگرام: 09398373435
آدرس: قم، بلوار محمد امین، خیابان گلستان، کوچه11، پلاک4، دفتر فرهنگ معلولین
ایمیل: info@handicapcenter.com
www.tavanmandan.com

 

اشک و آه: مجموعه داستان

اشک و آه: مجموعه داستان، صادق صالحی، انتشارات توانمندان، 1400، 37…
1400-05-22/توسط مدیر سایت

اثر مرکب: آغاز جهشی در زندگی، موفقیت و درآمد شما

اثر مرکب: آغاز جهشی در زندگی، موفقیت و درآمد شما، دارن هاردی، ترج…
1400-04-12/توسط مدیر سایت

بوی سیب کال می‌دهد تن این دنیا

بوی سیب کال می‌دهد تن این دنیا، فاطمه رمضان پور، انتشارات توانمندان،…
1400-04-06/توسط مدیر سایت

آموزش کوتاه‌نویسی انگلیسی به خط بریل

آموزش کوتاه نویسی انگلیسی به خط بریل، یدالله قربعلی، انتشارات توانمن…
1400-03-03/توسط مدیر سایت

کسب و کار مناسب: راه‌اندازی مشاغل متناسب با امکانات

کسب و کار مناسب: راه‌اندازی مشاغل متناسب با امکانات، ریحانه ع…
1400-02-29/توسط مدیر سایت

تاملی بر سلامت زنان و دختران دارای معلولیت

تأملی بر سلامت زنان و دختران دارای معلولیت ؛ استفانی ارتلوا، س…
1400-02-25/توسط مدیر سایت

خاندان شمس: فعالان در خدمت چشم پزشکی

خاندان شمس: فعالان در خدمت چشم پزشکی، به اهتمام اعظم قاسمی، انتشارا…
1400-02-24/توسط مدیر سایت

واگویه‌ها: مجموعه شعر

واگویه‌ها: مجموعه شعر، مهدی محمدزاده، با مقدمه دکتر محمود احمدی نژاد، …
1400-01-18/توسط مدیر سایت

کرونا و معلولیت

کرونا و معلولیت، به اهتمام علی نوری، انتشارات توانمندان، 1399، 439…
1399-11-16/توسط مدیر سایت

بررسی های اجتماعی و فرهنگی برای بهزیستی معلولان

بررسی‌های اجتماعی و فرهنگی برای بهزیستی معلولان، منصور شادک…
1399-10-28/توسط مدیر سایت

خسی در بزم یار

خسی در بزم یار: خاطرات سفر حج تمتع، یداللّه قربعلی، انتشارات ت…
1399-10-10/توسط مدیر سایت

مهارت های آشپزی ویژه نابینایان

مهارت‌های آشپزی ویژه نابینایان(جلد اول)، فاطمه ظرافت انگیز، انتشا…
1399-09-16/توسط مدیر سایت