نوشته‌ها

برگزیده شدن ۵ کتاب دفتر فرهنگ معلولین در اولین جشنواره کاما

/
اختتامیه اولین جشنواره کاما (کتاب افراد معلول ایران) دفتر فر…

حاشیه ای بر نشست خبری نخستین جشنواره ملی کاما

/
حاشیه ای بر نشست خبری نخستین جشنواره ملی کاما دفتر فرهنگ معلولین…