,

نگاهی به نامه سرگشاده کمپین حقوق معلولان به ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور

/
نگاهی به نامه سرگشاده کمپین حقوق معلولان به ریاست محترم سازمان بهزیستی کشو…

همام

/
همام دفتر فرهنگ معلولین نخستین جشنواره ملی هنری ویژه هنرمندان توانیاب س…
,

جشن روز جهانی معلولین در قم

/
مراسم روز جهانی معلولین در استان قم دفتر فرهنگ معلولین مراسم روز جهانی م…

۳۰ درصد معلولیت‌های افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی غیرژنتیکی است

/
۳۰ درصد معلولیت‌های افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی غیرژنتیکی است …

یکصد ده ویلچر وقفی

/
یکصد ده ویلچر وقفی دفتر فرهنگ معلولین خبرگزاری ایسنا از قول مدی اداره کل اوقاف استان …
,

حاشیه ای بر نشست خبری نخستین جشنواره ملی کاما

/
حاشیه ای بر نشست خبری نخستین جشنواره ملی کاما دفتر فرهنگ معلولین …
,

کتاب فروشی یک معلول با سهم الارث مادرش

/
کتاب‌فروشی یک معلول با سهم‌الارث مادرش دفتر فرهنگ معلولین گز…
,

تشکل‌های عاریتی به نام دفاع از حقوق معلولان برای خود کار می‌کنند

/
در گفت‌وگو با یک فعال صنفی معلولان مطرح شد؛ تشکل‌های عاریتی به…

قانون معلولان قربانی نزاع های ادارات

/
قانون معلولان قربانی نزاع‌های ادارات دفتر فرهنگ معلولین بهروز مروتی مدیر کمپی…

از بلیت‌فروشی تا محنتِ کار تحت عنوان «معلول»

/
گزارشی از یک تبعیض دفتر فرهنگ معلولین خبرگزاری ایلنا به تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۸ گزارش در…

خدمت به ۲۱ هزار معلول در قم

/
خدمت به ۲۱ هزار معلول در قم دفتر فرهنگ معلولین خبرگزاری ایسنا در ۱۵…
,

افتتاح نخستین مؤسسه ماساژ نابینایان کشور

/
افتتاح نخستین مؤسسه ماساژ نابینایان کشور دفتر فرهنگ معلولین گز…