خواستار گزارش شورای شهر در زمینه معلولین

/
خواستار گزارش شورای شهر تهران در زمینه معلولان دفتر فرهنگ معلولین جم…

معضلات تهیه ویلچر

/
معضلات تهیه ویلچر دفتر فرهنگ معلولین خبرگزاری ایلنا در ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ گزارشی درباره …

پای مصنوعی پیشرفته

/
پای مصنوعی پیشرفته دفتر فرهنگ معلولین گزارشی از منابع خارجی درباره فناوری ساخت اند…

وضعیت ژنتیکی معلولان

/
وضعیت ژنتیکی معلولان دفتر فرهنگ معلولین گزارشی درباره مسائل ژنتیکی معلولان و گفته‌های …

آراء آیت الله سیستانی و معلولان

/
آراء آیت الله سیستانی و معلولان دفتر فرهنگ معلولین آقای حامد خفاف…

مرگ دردناک یک نابینا و سکوت بهزیستی

/
مرگ دردناک یک نابینا و سکوت بهزیستی دفتر فرهنگ معلولین خانم رقیه بابایی …

مشکلات حقوقی معلولان

/
مشکلات حقوقی معلولان دفتر فرهنگ معلولین کمپین دفاع از حقوق معلولان به مدیریت آقای به…

معذرت خواهی آقای نوبخت از مددجویان

/
معذرت‌خواهی آقای نوبخت از مددجویان دفتر فرهنگ معلولین آقای نوبخت رئیس ساز…

حسینیه ویژه معلولان

/
حسینیه ویژه معلولان دفتر فرهنگ معلولین حسینیه ویژه معلولان توسط یک نیکوکار تهرانی به…

روز تغییر نام بهزیستی

/
روز تغییر نام بهزیستی دفتر فرهنگ معلولین خانم رقیه بابایی …

زبان اشاره نامفهوم تلویزیون

/
زبان اشاره نامفهوم تلویزیون دفتر فرهنگ معلولین مدیر شبکه مل…
,

دومین جشنواره رسانه‌ای معلولان

/
دومین جشنواره رسانه‌ای معلولان دفتر فرهنگ معلولین آقای منصور گلنار…