,

دستورالعمل اجرايي تعیین معلولیت در كميسيون هاي پزشكي

/
در اجراي تبصره ماده يك دستورالعمل نحوه تشكيل و شرح وظايف كميس…
,

حمايت از معلولان از نگاه حقوق داخلی و بين المللی

/
اين مقاله ضمن بررسی پيشينه و فرآيند ظهور حمايت حقوقی از افراد دا…
,

حقوق معلولین در اسناد بین الملل

/
یکی از مسائل اساسی که دنیا با آن روبرو است پدیده‌ای است تحت عنوان حق…
,

درباره کتاب بررسی تطبیقی حقوق معلولین در حوزه اشتغال

/
عنوان کتاب: بررسی تطبیقی حقوق معلولین در حوزه اشتغال نویسنده: محمد …
,

تدوین دستورالعمل اجرایی حمل و نقل هوایی مسافران معلول و توانخواه

/
سازمان هواپیمایی کشوری با استفاده از نقطه نظرات کارشناسی متولی…
,

آخرین فرصت ارائه طرح قوانین بیمه تأمین اجتماعی معلولین کشور

/
در راستای بهبود شرایط زندگی معلولان و تحقق اهداف بلندمدت "اصلاح ق…
,

كتاب قانون جامع حقوق معلولان - ويرايش پاييز 86

/
آيین‌نامه اجرايی ماده (2) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان/ آيین‌…
,

فعالیتهای مجلس شورای اسلامی در عرصه معلولین

/
فعالیتهای مجلس شورای اسلامی در عرصه معلولین مقدمه تقنین و قوانی…
,

قانونگذاری برای معلولین

/
قانونگذاری برای معلولین مصوبات مجلس شورا مقدمه ... جامعه معلولین…
,

حقوق فرهنگی معلولین

/
حقوق فرهنگی معلولین مقدمه ... در سال های اخیر دفاع از حقوق معلول…