کرونا

/
کرونا خانم مریم آقانوری شاعر و نویسنده و صاحب چند عنوان تالیف و مجموعه…

کرونا چیست؟!

/
کرونا چیست؟! خانم اقدس کاظمی شاعر و نویسنده وصاحب چند عنوان …

من فقط یکبار سوار مترو شدم!

/
من فقط یکبار سوار مترو شدم! چند سال پیش یک کارگردان تلویزیونی …

حادثه رقت انگیز

/
حادثه رقت انگیز محمد حسینی شب سردی است، ساعت 20 برای زدن آمپول…

فرهنگ ما معلول است!

/
فرهنگ‌ما معلول است! در حاشیه آیین اختتامیه "دومین جشنواره رسا…
,

آثار افزایش بهای بنزین بر زندگی شهروندان دارای معلولیت

/
آثار افزایش بهای بنزین بر زندگی شهروندان دارای معلولیت یادداشتی از دکتر ن…

به مناسبتِ روزِ جهانی معلولان

/
به مناسبتِ روزِ جهانی معلولان طاقتِ رنج چنان سنگِ صبورم دادند از…
,

شعری از یک شاعر نابینا درباره تهدیدات ترامپ

/
شعری از یک شاعر نابینا درباره تهدیدات ترامپ دفتر فرهنگ معلولین موس…
,

حضرت شمس

/
حضرت شمس دفتر فرهنگ معلولین، ۱۶ مهر ۱۳۹۸ موسی عصمتی شاعر و مع…

سفر به قم و شرکت درجشنواره مهدویت شناسی

/
اردیبهشت سال ۱۳۹۷ جهت شرکت درجشنواره مهدویت شناسی به شهر قم سفر کرد…

آیا معلولیت نعمت است یا محدودیت

/
آیا معلولیت نعمت است یا محدودیت ۱ تیرماه ۱۳۹۸ مرضیه خاکی، ا…

به بهانه نمایشگاه معلولین

/
به بهانه نمایشگاه معلولین... معلول نیستم... اما سالها از پدر…