استانداردهای مناسب سازی بناها و محیط های شهری

/
استانداردهای مناسب سازی بناها و محیط های شهری عنوان کتابی از مجموعه…

توانبخشی آسیب مغزی ناشی از ضربه

/
امروزه اثرات بلند مدت آسیب مغزی بیش از پیش شناخته شده است. مشکلا…

تسهيل رشد در کودکان مبتلا به فلج مغزی

/
فلج مغزی یکی از انواع معلولیت های جسمی- حرکتی است که مجموعه …

تسهيل رشد در کودکان مبتلا به اسپينابيفيدا و هيدروسفالي

/
اسپينابيفيدا یکی از شایع ترین انواع نقایص مادرزادی لوله عصبی است.…

وسايل کمکي براي افراد با ناتواني جسمي

/
وسايل کمکي در فرايند توانبخشي نقش انکار ناپذيري دارند و مي تو…

استانداردهاي دسترسي

/
امروزه در دنيا اين اعتقاد وجود دارد که مناسب سازي و توسعه محيط ه…

رسانه و معلولیت

/
کتاب حاضر، حاوي مجموعه گفتارهايي است که در همايشي با عنوان "…

فرایند جاری توانبخشی در ایران

/
توانبخشی شامل خدمات جامعی در قالب برنامه های توانبخشی پزشکی، …

راهنماي آموزش موسيقي و موسيقي درماني کم توانان ذهني

/
در اين کتاب سعي بر آن شده است که فعاليت هاي موسيقيايي را به صورت کارب…

چگونگی تعامل با افراد معلول

/
در این کتاب تلاش شده است که در مورد نحوه برخورد مناسب با عزیزا…

توانبخشی بیماران جسمی و حرکتی ( پارکینسون)

/
در این کتاب سعي شده است ضمن ارائه مطالبي مختصر در خصوص بيماري پاركينسون …

توانبخشی مبتنی بر جامعه

/
توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) راهبردی است در درون برنامه توسعه ج…