حقوق فرهنگی معلولین

/
حقوق فرهنگی معلولین محمد نوری/ دفتر فرهنگ معلولین اخیراً کتابی …

کمپینی برای تامین حقوق افراد دارای معلولیت

/
خیزش معلولین برای تغییر افراد دارای معلولیت از 18 اردیبهشت سال 83…

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بر زمین مانده

/
به گزارش ایران سپید معاون توانبخشی بهزیستی کشور با بیان اینکه ق…

حقوق معلولان در کشورهای توسعه یافته

/
افراد معلول برای داشتن زندگی معمولی و نقش مؤثر در جامعه، نیاز به …

نقض حقوق شهروندی باحذف نابینایان از انتخابات مجلس

/
نقض حقوق شهروندی باحذف نابینایان از انتخابات مجلس نواقص منش…

چتر «حقوق شهروندی» بر سر معلولان

/
چتر «حقوق شهروندی» بر سر معلولان محمود عباسی (معاون حقوق بشر و امور بی…
,

حقوق معلولان

/
توان ‏‏نامه فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و …
,

پیشگیری از معلولیت در قوانین ایران

/
توان ‏‏نامه فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و …

قانون معلولین مقتضی موجود، مانع مفقود

/
قانون معلولین  مقتضی موجود، مانع مفقود محمد نوری 1- این ر…
,

حقوق ناشنوایان

/
حقوق ناشنوایان علی نوری[1] اشاره ناشنوایان مانند دیگر اقشار جامعه حق و حقوقی…

اصلاحات ضروری در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

/
اصلاحات ضروری در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان افراد دارا…

کالبدشکافی برنامه جامع حمايت از حقوق معلولان

/
کالبدشکافی برنامه جامع حمايت از حقوق معلولان مصاحبه با دکتر محمود …