,

گزارش نشست هم اندیشی حقوق شهروندی

/
نشست هم‌اندیشی حقوق شهروندی محمد نوری مدیر عامل دفتر فرهنگ م…

نسخه نهایی قانون حمایت از حقوق معلولان

/
متن نسخه نهایی "قانون حمایت از حقوق معلولان" که پس از تصویب مجل…

کمپین، یک الگوی صحیح مطالبه گری

/
به بهانه جشن ملی پیروزی کمپین پیگیری تصویب لایحه حقوق افراد دارای …

ضمانت اجرا یا اطمینان خاطر

/
یادداشت هفته ضمانت اجرا در مصوبه حمایت از حقوق افراد دارای …

قانون 13 ساله

/
روزنامه خبرجنوب قدیمی ترین نشریه درحال انتشار شهر شیراز در ش…

مطالبه اجرای قانون

/
یادداشت هفته مطالبه اجرای قانون دفتر فرهنگ معلولین/ 14 دی 1396 انج…

رابطه شهروندی و معلولیت از منظر قرآن و روایات

/
محمد نوری مدیر عامل دفتر فرهنگ معلولین پذیرفته شده در اولین کنگره حقوق شهروندی با روی…

تصویب نهایی لایحه حقوق افراد دارای معلولیت و چند انتقاد

/
تصویب نهایی لایحه حقوق افراد دارای معلولیت و چند انتقاد چهارشن…

نگاهی آسیب شناسانه به قانون جامع حمایت از معلولان

/
نگاهی آسیب شناسانه به قانون جامع حمایت از معلولان محمد حسی…
,

جای خالی دادگاه های ویژه برای جرایم معلولان

/
جای خالی دادگاه های ویژه برای جرایم معلولان بازخوانی پرونده قصا…

ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان

/
حقوق معلولان به بهانه ترك تحصيل دانش‌آموزان معلول به دليل مشكلات آنان در شهرها بر…

لایحه اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان/ فروردین 96

/
لایحه اصلاح قانون جامع حمایت از معلولان مصوب کمسیون اول/ فروردین 96 (ارسالی به ش…