,

غرفه انجمن اتیسم ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

/
غرفه انجمن اتیسم ایران در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهر…
,

کانون معلولین توانا: گزارش سال ۱۳۹۴

/
کانون معلولین توانا گزارش سال ۱۳۹۴ دفتر فرهنگ معلولین کانون معلولین توا…
,

احباء: انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا

/
احباء: انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا دفتر فرهنگ معلولین اسکیزوفرِنی schizophren…
,

کلینیک توانبخشی تبسم

/
کلینیک توانبخشی تبسم گفت‌وگو با آقای سرکشیکیان مریم قاسمی …
,

داستان یک خیریه: بنیاد خیریه معلولین ایرانیان

/
داستان یک خیریه تهران- ایرنا- بنیاد خیریه معلولین ایرانیان در ا…
,

آشنایی با مرکز توانبخشی معلولان ذهنی امید فردا

/
بازدید از مرکز توانبخشی معلولان ذهنی امید فردا و مصاحبه با آقای مح…
,

مرکز تخصصی آموزشی و توانبخشی کودکان اتیسم

/
اولین مرکز تخصصی آموزشی و توان‌بخشی کودکان اتیسم در ایران دفتر فر…

فروشگاه نماد فناوری امروز، فروشنده کلیه تجهیزات نابینایان

/
فروشگاه نماد فناوری امروز که در زمینه ی فروش تجهیزات توانبخشی فعالیت…

آشنایی با کمپانی MEYRA تولیدکننده وسایل توانبخشی و کمک پزشکی معلولان

/
کمپانی MEYRA آلمان یکی ازبزرگترین و مقتدرترین کمپانی های تول…

آشنایی با شرکت توان ماشین پویا

/
گروه مهندسی توان ماشین پویا ( تکنومتال سابق ) با برخورداری از20 سال ت…

انجمن جانبازان نخاعی

/
انجمن جانبازان نخاعي؛ انجمنی که بار بنياد را بدوش می‌کشد! انجمن …

انجمن معلولین توانای آمل

/
انجمن معلولین توانای آمل تا جایی که یادمان هست در دنیای دیر…