,

باغ فرشته تهران

/
باغ فرشته تهران دفتر فرهنگ معلولین یکی از مراکز تحت پوشش اداره کل بهزی…
,

روایت کانون معلولانی که واقعاً توانا است

/
روایت کانون معلولانی که واقعاً توانا است از عضویت مقام مشورتی سازم…
,

مراکز آموزشی ناشنوایان در جهان

/
مراکز آموزشی ناشنوایان در جهان برخی از مهم‌ترین مدارس و دانشگاه‌ه…
,

خانه خاص معلولان ذهنی ری

/
۵ مادر انجمنی برای حمایت از معلولان ذهنی راه‌اندازی کرده‌اند خا…
,

معمار خانه امید ۳۲۰۰ توان یاب

/
گپ‌وگفتی با «علی سلطانزاده» فعال اجتماعی و مدیرعامل مؤسسه نیک…
,

روایتی از رنگ باختگی معلولیت به علت زندگی

/
روایتی از رنگ باختگی معلولیت به علت زندگی آینده روشن-معلولیت، و…
,

با صندوق صدقات نمی توان به معلولان ماهی گرفتن یاد داد

/
بنیان‌گذار موسسه معلولان باورسبز مشهد: با صندوق صدقات نمی‌توا…
,

مرکزی در خدمت معلولان/ از مراقبت تا آموزش

/
مرکزی در خدمت معلولان/ از مراقبت تا آموزش موسسه خیریه نرجس یکی…
,

مجتمع خیریه رئوفی گلپایگان

/
مجتمع خیریه حاج محمدرضا رئوفی شهرستان گلپایگان در تماشای تلویزیون بی…
,

غرفه انجمن اتیسم ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

/
غرفه انجمن اتیسم ایران در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهر…
,

کانون معلولین توانا: گزارش سال ۱۳۹۴

/
کانون معلولین توانا گزارش سال ۱۳۹۴ دفتر فرهنگ معلولین کانون معلولین توا…
,

احباء: انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا

/
احباء: انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا دفتر فرهنگ معلولین اسکیزوفرِنی schizophren…