زندگی و تجارب روزانه: مقایسه دو کشور ایران و بریتانیا

/
توان ‏‏نامه فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و …

آسیب شناسی جامعه ناشنوایان

/
توان ‏‏نامه فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و …

اخبار/ فصلنامه توان نامه 4و5

/
توان ‏‏نامه فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و …

بانک‌های اطلاعات معلولین

/
توان ‏‏نامه فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و …

زندگی و شعر سرّی قائنی

/
توان ‏‏نامه فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و …

حسین روحانی صدر روشندل پژوهشگر توانا

/
توان ‏‏نامه فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و …

شخصیت شناسی

/
توان ‏‏نامه فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و …

برگزاری جشنواره تجلیل از دانش آموزان ممتاز، گفت‌وگو با محمدحسن هادی

/
توان ‏‏نامه فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و …

حجت الاسلام دکتر احمدعلی کریمی، فعال در آموزش و پرورش و امور اجتماعی

/
توان ‏‏نامه فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و …

آسیب شناسی کتاب گویا، گفت‌وگو با حجت الاسلام دکتر عبدالعلی حسینی

/
توان ‏‏نامه فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و …

وضعیت اجتماعی معلولان مسلمان در سوئد

/
توان ‏‏نامه فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و …

پیوند قرنیه: تحولات تاریخی و حقوقی

/
توان ‏‏نامه فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و …