لبخند تلخ

/
لبخند تلخ: مجموعه داستان، صادق صالحی، انتشارات توانمندان و دفتر فرهن…

شیوه های توان یابی

/
شیوه‌های توان‌یابی: پژوهش‌ها و گزارش‌ها، منصور شادکام، حسین سراوانی، انتشارات ت…

راهنمای فیلم‌های معلولیتی: معرفی فیلم‌های غیرایرانی جسمی حرکتی و ذهنی

/
راهنمای فیلم‌های معلولیتی: معرفی فیلم‌های غیرایرانی جسمی حرکت…

تبعیض زدایی: فعالیت های اعظم طالقانی در عرصه آسیب مندان

/
تبعیض زدایی: فعالیت های اعظم طالقانی در عرصه آسیب مندان، به اهتمام…

از رویا تا واقعیت: روایتی شخصی از دسترس پذیری شهر

/
از رویا تا واقعیت: روایتی شخصی از دسترس‌پذیری شهر، سروه شیخی، انتشارات توانمندان و …

فرهنگنامه موسیقی معلولان

/
فرهنگ نامه موسیقی معلولان: فعالان، آثار، رخدادها، تشکل‌ها و تحول…

راهنمای منابع فقهی و حقوقی

/
راهنمای منابع فقهی و حقوقی: مأخذشناسی و چکیده آثار درباره معلولیت‌ها…

راهنمای فیلم‌های معلولیتی: معرفی فیلم‌های غیر ایرانی نابینایی و ناشنوایی

/
راهنمای فیلم‌های معلولیتی: معرفی فیلم‌های غیر ایرانی نابینایی…

الدلیل لمراکز ذوی الاحتیاجات الخاصه فی العالم العربی

/
الدلیل لمراکز ذوی الاحتیاجات الخاصه فی العالم العربی، السید یوسف ا…

گفت و گو: مجموعه مصاحبه ها درباره خط بریل

/
گفت‌وگو: مجموعه مصاحبه‌ها درباره خط بریل، علی نوری، انتشارات ت…

فرهنگ، معلول، جامعه

/
فرهنگ، معلول، جامعه: برداشت‏هایی از معلولیت و نابینایی با نگا…

عدالت خواهی معلولان: همراهی با امام حسین(ع)‏‫

/
عدالت‌خواهی معلولان: همراهی با امام حسین(ع)‏‫، علی نوری، انتشارات …