مطالب توسط مدیر سایت

معلولیت ناشنوایی- نابینایی

معلولیت ناشنوایی- نابینایی گیتا موللی/ کارشناس ارشد شنوایی سنجی و عضو گروه مدیریت توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ناشنوایی – نابینایی چیست؟ ناشنوایی- نابینایی معلولیت نادری است که گاه آن را به عنوان ترکیبی از دو اختلال حسی یا معلولیتی چند حسی می شناسند. اما در واقع چیزی بیش از ترکیب ساده دو معلولیت […]

‌‌‌راهـهای‌ پیش‌گیری از ناشنوایی و کم شنوایی

‌‌‌راهـهای‌ پیش‌گیری از ناشنوایی و کم شنوایی بهروز حیدر پناه/ آموزگار کودکان استثنایی لرستان منبع: تعلیم و تربیت استثنائی، آبان و آذر ۱۳۸۳، شماره ۳۵ و ۳۶ چکیده در مقاله پیش روی سعی شده است که در کنار علل و عوامل‌‌ بروز ناشنوایی و کم شـنوایی در افراد،اصول مهم در مورد پیش‌گیری از معلولیت‌ شنوایی […]

تأثير گفتار نشانه ای فارسی بر بهبود امتياز تمايز گفتار کودکان کم شنوا

تأثير گفتار نشانه ای فارسی بر بهبود امتياز تمايز گفتار کودکان کم شنوا گیتا مولّلی، غلامعلی افروز، سعید حسن زاده، بهرام ملکوتی منبع: دوماهنامه شنوایی شناسی، دوره ۱۹، ۱۳۸۹، شماره ۲ چکیده زمینه و هدف: گفتار نشانه ای نوعی روش ارتباطی برای افراد کم شنوا است که دسترسی به گفتار طبیعی را برای این افراد […]

‌‌‌تـأثیر‌ پیشرفت تحصیلی دانش آموز کم‌شنوا به یاری دبیر رابط

‌‌‌تـأثیر‌ پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز کم‌شنوا به یاری دبیر رابط در تغییر نگرش منفی اولیای‌ مـدرسه‌ نـسبت‌ بـه دانش‌آموز فراگیر ماندانا سپنتا/ کارشناس ارشد مدیریت آموزشی منبع: تعلیم و تربیت استثنائی، دی ۱۳۸۸، شماره ۹۷ چکیده آموزش فراگیر در سطح جهانی‌ مطرح مـی‌باشد و در بیانیه‌های مختلف همچون سالامانکا به آن اشاره گردیده‌ است.این‌ طرح خواستار […]

‌‌‌ادراک گفتار کودکان دبستانی با آسیب شنوایی

‌‌‌ادراک گفتار کودکان دبستانی با آسیب شنوایی بررسی اثربخشی گفتار نشانه ای فارسی دکتر گیتا مولّلی، دکـتر‌ غـلامعلی‌ افـروز‌، دکتر سعید حسن‌زاده، دکتر بهرام ملکوتی، مهدی عبد اله‌ زاده‌ رافی منبع: کودکان استثنایی، زمستان ۱۳۹۰، شماره ۴۲ چکیده هدف:پژوهش حاضر،بر آن‌ است که تاثیر استفاده‌ از‌ گفتار نشانه‌ایفارسی را بـر توانایی ادراک گفتار کودکان بـا […]

نقش آموزش والدین در یادگیری‌ زبان‌ کودکان‌ نـاشنوا‌

نقش آموزش والدین در یادگیری‌ زبان‌ کودکان‌ نـاشنوا‌ نـاهید فرزدی/ عضو گروه تألیف آموزش والدین و آمادگی ویژه کودکان ناشنوا منبع: تعلیم و تربیت کودکان استثنایی، ۱۳۸۰، شماره ۲ برنامه‌ریزی برای‌ دوره‌ی آموزش قـبل از دبستان کودکان‌ استثنایی، گستره‌ی وسیعی را از بدو تولد‌ تا سن ورود به‌‌ مدرسه‌ و حتی سـال‌های اولیه مدرسه که […]

مـقایسه عـملکرد حـافظه سمعی دانش‌آموزان نابینا و عادی‌ و حافظه بصری دانش‌آموزان ناشنوا و عادی

مـقایسه عـملکرد حـافظه سمعی دانش‌آموزان نابینا و عادی‌ و حافظه بصری دانش‌آموزان ناشنوا و عادی حسین مولوی ‌ – اعظم وزیری نسب منبع: دانش و پژوهش در روانشناسی، ۱۳۷۹، شماره ۵ چـکیده هدف از این پژوهش مقایسهء عملکرد حافظه‌ی سمعی و بصری‌ دانش‌آموزان دختر و پسر ناشنوا‌، نـابینا‌، و عادی در گروه‌های سنی ۸ و […]

ضـرورت‌ زبان‌آموزی به روش محاوره‌، ویژه کودکان دچار نقص شنوایی

ضـرورت‌ زبان‌آموزی به روش محاوره‌، ویژه کودکان دچار نقص شنوایی زهـرا رضوانی دهاقانی منبع: تعلیم و تربیت کودکان استثنایی، ۱۳۸۰، شماره ۳ مسئله چگونگی «بهترین و مؤثرترین روش زبان‌ آموزی به کودکان دچار نقص شنوایی‌» از دیرباز ذهـن‌ دست‌اندرکاران و مربیان کودکان ناشنوا را به خود مشغول نموده است‌. در ارتباط با این‌ مـسئله‌ دو […]

ساده‌نویسی در کتاب‌ مطالعات اجتماعی ناشنوایان‌‌

ساده‌نویسی در کتاب‌ مطالعات اجتماعی ناشنوایان‌‌ نسرین‌ مـعصومی/ عـضو گـروه تألیف کتب مطالعات اجتماعی‌ ویژه دانش‌آموزان ناشنوا منبع: تعلیم و تربیت استثنائی، خرداد ۱۳۸۰، شماره ۲ امروزه این مطلب که هر‌ فردی در انواع زمـینه‌ها، استعدادها، علایق و توانایی‌ها و ناتوانی‌ها منحصربه‌فرد و متفاوت با دیگران است‌، به عنوان اصل تـفاوت‌های‌ فردی‌‌ در میان دانشمندان […]

بررسی ارتباط میان رضایتمندی از خدمات شنوایی شناسی و سطح اضطراب

بررسی ارتباط میان رضایتمندی از خدمات شنوایی شناسی و سطح اضطراب والدین کودکان کم شنوا سیده ریحانه امینی، محمد کمالی، حسن عشایری، فرنوش جاراللهی دریافت متن کامل مقاله PDF Audiology service satisfaction and level of anxiety in parents with hearing-impaired children Seyedeh Reyhaneh Amini1 – Mohammad Kamali1 – Hassan Ashayeri2 – Farnoush Jarollahi3 ۱- Department of […]

‌‌‌نـکاتی‌ پیرامون تربیت شنوایی کودکان

‌‌‌نـکاتی‌ پیرامون تربیت شنوایی کودکان امیر عباس ابراهیمی/کارشناس ارشد شنوایی‌شناسی منبع: تعلیم و تربیت استثنائی، مرداد ۱۳۸۸ – شماره ۹۲ چکیده شکل‌دهی گروه‌های ویـژه‌ی‌ تـربیت‌شنوایی‌ بـا‌ جلسه‌های منظم روزانه مطلوب است،هرچند تمرین گوش دادن کودک به این جلسه‌ها محدود نمی‌شود‌.بـه جای آن،تجربه‌ی شنوایی باید در سراسر روز به عنوان، بخشی از‌ آموزش کلاسی و ارتباط […]

سـرگذشت‌ جنبش مونته سوری

سـرگذشت‌ جنبش مونته سوری گیتا موللی/ کارشناس ارشد شنوایی‌شناسی،عضو گروه مدیریت تـوان‌بخشی‌ منبع: تعلیم و تربیت استثنائی , آبان و آذر ۱۳۸۳ – شماره ۳۵ و ۳۶ “کـودک‌ تـنها‌ از راه تجربه محیط پیرامون خویش است که رشد و تحول می‌یابد. و ما تجربه را‌ کار با کودک مـی‌نامیم.” در حدود ۱۳۰ سال پیش،زنی متولد […]