مطالب توسط مدیر سایت

رئیس محترم سازمان بهزیستی و خلیل صَفَدی کارگزار مملوکیان

رئیس محترم سازمان بهزیستی و خلیل صَفَدی کارگزار مملوکیان محمد نوری ۱ خرداد ۱۳۹۴ آذرماه ۱۳۹۳ آقای دکتر همایون هاشمی رئیس وقت سازمان بهزیستی کشور همراه با دکتر رضا سلیقه رئیس اداره بهزیستی استان قم و معاونان بهزیستی استان قم و بهزیستی مرکز برای بازدید از دفتر فرهنگ معلولین تشریف آوردند. کارها را مشاهده فرمودند […]

سومين مجمع هم‌انديشی سازمان‌های مردم‌نهاد معلولان کشور به‌زودی برگزار می‌شود

رئيس هيات‌مديره‌ی کانون معلولين توانا: سومين مجمع هم‌انديشی سازمان‌های مردم‌نهاد معلولان کشور به‌زودی برگزار می‌شود دبير«مجمع هم‌انديشی سازمان‌های مردم نهاد معلولان کشور» از برگزاری سومين دور از نشست‌های اين مجمع در خردادماه سال جاری خبر داد. به گزارش پيک توانا: رئيس هيات‌مديره‌ی کانون معلولين توانا ضمن اعلام اين خبر گفت: مديران و نمايندگان بيش از […]

‌‌‌نـیازهای‌ اطلاعاتی دانش‌آموزان ناشنوا و کم شنوای مدارس استثنائی شهر شیراز از نظر معلمان آنان

‌‌‌نـیازهای‌ اطلاعاتی دانش‌آموزان ناشنوا و کم‌شنوای مدارس استثنائی شهر شیراز از نظر معلمان آنان زاهد بیگدلی/ اسـتاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز سوسن سلاحی‌/ کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی منبع: تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی، پاییز ۱۳۹۰، شماره ۶۶ چکیده‌ هدف:این پژوهش با هدف بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش‌آموزان نـاشنوا و کم‌شنوای […]

‌ ‌‌‌نـگرش‌ عاطفی مادران کودکان ناشنوا و کم توان ذهنی نسبت به فرزندان معلولشان

‌ ‌‌‌نـگرش‌ عاطفی مادران کودکان ناشنوا و کم توان ذهنی نسبت به فرزندان معلولشان دکتر مجید قـدمی‌، دکـتر‌ عـلی‌ اصغر کاکو جویباری منبع: کودکان استثنایی، پاییز ۱۳۹۰، شماره ۴۱ چکیده هدف:از انجام این تحقیق بـررسی و مقایسه نگرش عاطفی مادران‌ کودکان ناشنوا‌ و کم‌توان ذهنی نسبت به‌ فرزندان‌ معلولشان بـود.روش: جامعه آماری این پژوهـش مـادران […]

‌‌‌مـقایسه‌ عزت نفس و مهارت اجتماعی دانش آموزان ناشنوا و نابینا در مقطع راهنمایی تحصیلی شهرستان کرج‌

‌‌‌مـقایسه‌ عزت نفس و مهارت اجتماعی دانش آموزان ناشنوا و نابینا در مقطع راهنمایی تحصیلی شهرستان کرج‌ احـمد‌ مـحمودی‌ / کـارشناس ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی منبع: تعلیم و تربیت استثنائی، سال سیزدهم، شماره ۴، پیاپی ۱۱۷ مقدمه رفتارهای اجتماعی بر تمامی‌ جنبههای زندگی کـودکان و نوجوانان سایه میافکند و بر سازگاری و […]

مقایسه عزت نفس و شادکامی در دانش آموزان ناشنوای مدارس تلفیقی و استثنایی

مقایسه عزت نفس و شادکامی در دانش آموزان ناشنوای مدارس تلفیقی و استثنایی محمد نریمانی، سجاد بشرپور، سجاد علمردانی صومعه منبع: تعلیم و تربیت استثنائی، سال چهاردهم، شماره ۱، پیاپی ۱۲۳ چکیده دانش آموزان ناشنوا مشکلات سازگاری زیادی در مقایسه با سایر دانش آموزان استثنایی دارند، با توجه به اهمیت موضوع، هدف پژوهش حاضر، مقایسه […]

معلولیت ناشنوایی- نابینایی

معلولیت ناشنوایی- نابینایی گیتا موللی/ کارشناس ارشد شنوایی سنجی و عضو گروه مدیریت توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ناشنوایی – نابینایی چیست؟ ناشنوایی- نابینایی معلولیت نادری است که گاه آن را به عنوان ترکیبی از دو اختلال حسی یا معلولیتی چند حسی می شناسند. اما در واقع چیزی بیش از ترکیب ساده دو معلولیت […]

‌‌‌راهـهای‌ پیش‌گیری از ناشنوایی و کم شنوایی

‌‌‌راهـهای‌ پیش‌گیری از ناشنوایی و کم شنوایی بهروز حیدر پناه/ آموزگار کودکان استثنایی لرستان منبع: تعلیم و تربیت استثنائی، آبان و آذر ۱۳۸۳، شماره ۳۵ و ۳۶ چکیده در مقاله پیش روی سعی شده است که در کنار علل و عوامل‌‌ بروز ناشنوایی و کم شـنوایی در افراد،اصول مهم در مورد پیش‌گیری از معلولیت‌ شنوایی […]

تأثير گفتار نشانه ای فارسی بر بهبود امتياز تمايز گفتار کودکان کم شنوا

تأثير گفتار نشانه ای فارسی بر بهبود امتياز تمايز گفتار کودکان کم شنوا گیتا مولّلی، غلامعلی افروز، سعید حسن زاده، بهرام ملکوتی منبع: دوماهنامه شنوایی شناسی، دوره ۱۹، ۱۳۸۹، شماره ۲ چکیده زمینه و هدف: گفتار نشانه ای نوعی روش ارتباطی برای افراد کم شنوا است که دسترسی به گفتار طبیعی را برای این افراد […]

‌‌‌تـأثیر‌ پیشرفت تحصیلی دانش آموز کم‌شنوا به یاری دبیر رابط

‌‌‌تـأثیر‌ پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز کم‌شنوا به یاری دبیر رابط در تغییر نگرش منفی اولیای‌ مـدرسه‌ نـسبت‌ بـه دانش‌آموز فراگیر ماندانا سپنتا/ کارشناس ارشد مدیریت آموزشی منبع: تعلیم و تربیت استثنائی، دی ۱۳۸۸، شماره ۹۷ چکیده آموزش فراگیر در سطح جهانی‌ مطرح مـی‌باشد و در بیانیه‌های مختلف همچون سالامانکا به آن اشاره گردیده‌ است.این‌ طرح خواستار […]

‌‌‌ادراک گفتار کودکان دبستانی با آسیب شنوایی

‌‌‌ادراک گفتار کودکان دبستانی با آسیب شنوایی بررسی اثربخشی گفتار نشانه ای فارسی دکتر گیتا مولّلی، دکـتر‌ غـلامعلی‌ افـروز‌، دکتر سعید حسن‌زاده، دکتر بهرام ملکوتی، مهدی عبد اله‌ زاده‌ رافی منبع: کودکان استثنایی، زمستان ۱۳۹۰، شماره ۴۲ چکیده هدف:پژوهش حاضر،بر آن‌ است که تاثیر استفاده‌ از‌ گفتار نشانه‌ایفارسی را بـر توانایی ادراک گفتار کودکان بـا […]

نقش آموزش والدین در یادگیری‌ زبان‌ کودکان‌ نـاشنوا‌

نقش آموزش والدین در یادگیری‌ زبان‌ کودکان‌ نـاشنوا‌ نـاهید فرزدی/ عضو گروه تألیف آموزش والدین و آمادگی ویژه کودکان ناشنوا منبع: تعلیم و تربیت کودکان استثنایی، ۱۳۸۰، شماره ۲ برنامه‌ریزی برای‌ دوره‌ی آموزش قـبل از دبستان کودکان‌ استثنایی، گستره‌ی وسیعی را از بدو تولد‌ تا سن ورود به‌‌ مدرسه‌ و حتی سـال‌های اولیه مدرسه که […]