مطالب توسط مدیر سایت

نقش کار و روشهای افرایش اشتغال معلولین

نویسنده: نوری،ابوالقاسم نشریه: میان رشته ای » پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان » بهار 1366 – شماره 1 (12 صفحه – از 27 تا 38) در این مقاله ابتدا نقش مهم کار برای افراد عادی و معلول و سپس طبقه‌بندی‌ معلولیت‌ها و عوامل مؤثر در افزایش اشتغال معلولین مورد بحث قرار گرفته است.مهمترین‌ عوامل مؤثر […]

توانبخشی شغلی معلولان

نویسندگان: محمودیان دهکردی،آرزو؛ باغبان،ایران نشریه: اقتصاد » کار و جامعه » شهریور و مهر 1386 – شماره 87 و 88 (9 صفحه – از 35 تا 43) بر اساس آمارهای جهانی تقریبا 01 درصد جمعیت هرکشور را معلولان تشکیل می‌دهند.به عبارت دیگر از هر 01 نفر ساکنان یک کشور یک نفر به نحوی نیاز به […]

مروری بر حقوق کودکان دارای ناتوانی و معلولیت

نویسندگان: کمالی،محمد؛ ایران،فریبا نشریه: علوم اجتماعی » رفاه اجتماعی » بهار 1382 – شماره 7 (18 صفحه – از 93 تا 110) برآوردهای حاکی از ابتلای حدود 1 درصد از جمعیت جهان به نوعی از معلولیت و ناتوانی است که در میان آنان 150 میلیون کودک زیر 15 سال وجود دارند . علاوه بر مشکلات […]

حقوق بشر و حقوق کارگران معلول در مقررات داخلی و بین المللی

نویسنده: السان،مصطفی نشریه: علوم اجتماعی » رفاه اجتماعی » بهار 1383 – شماره 13 (علمی-پژوهشی) (24 صفحه – از 57 تا 80) معلولان به عنوان اعضای جامعه بشری همواره با چالش‌هایی از نظر کار و حرفه روبرو بوده‌اند. مشکلات فراروی آن‌ها لزوما ناشی از شرایط جسمی و ذهنی ایشان نیست بلکه، در اکثر موارد، این […]

چشم خود را باز کنیم به حقوق هفتاد هزار دانش آموز معلول

چشم خود را باز کنیم به حقوق هفتاد هزار دانش آموز معلول/ گزارش پنجاه و چهارمین نشست نقد آثار تخیلی کودک و نوجوان نشریه: اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه کودک و نوجوان » مرداد 1384 – شماره 94 (14 صفحه – از 70 تا 83) دریافت متن مقاله

تعهدات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق فرهنگی افراد معلول

نویسندگان: طباطبایی،احمد؛ نوری نشاط،سعید نشریه: حقوق » حقوق خصوصی » پاییز و زمستان 1388 – شماره 15 (علمی-ترویجی) (26 صفحه – از 103 تا 128) در سال های اخیر دو تحول مثبت و موثر در خصوص حمایت از حقوق معلولان در نظام حقوقی ایران صورت گرفت. درسال 1383 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب […]

حمایت از معلولین در حقوق بین الملل

نویسنده: رمضانی قوام آبادی،محمد حسین نشریه: علوم اجتماعی » رفاه اجتماعی » تابستان 1390 – شماره 41 (علمی-پژوهشی) (36 صفحه – از 307 تا 342) طرح مسئله: تعداد زیاد افراد معلول در جهان موجب اتخاذ تدابیر گوناگونی در سطح ملی و بین المللی شد. آسیب پذیر بودن بیش از حد معلولین سبب به انزوا کشیده […]