حقوق معلولان: بررسی مبانی عدالت و مساوات

حقوق معلولان: بررسی مبانی عدالت و مساوات، محمد نوری، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، 1399، 374 ص.

ISBN: 978-622-621652-4

موضوع (ها):
معلولان — وضع حقوقی و قوانین — ایران
People with disabilities — Legal status, laws, etc. — Iran
معلولان — وضع حقوقی و قوانین
People with disabilities — Legal status, laws, etc
 معلولان — ایران — حقوق مدنی
People with disabilities — Civil rights — Iran
معلولان — خدمات اجتماعی
Social work with people with disabilities
برابری — ایران
Equality — Iran
عدالت اجتماعی — ایران
Social justice — Iran

مشاهده صفحات اولیه کتاب

متن پشت جلد کتاب:
حقوق معلولان دارای ابعاد متنوع و متکثر است. هنوز بعضی از جوانب آن در ایران بررسی نشده، و یکی از دلایل نقص در کارآیی این نظام حقوقی همین نکته است. به ویژه زیربناهای حقوق افراد دارای معلولیت هنوز تماماً بررسی نشده و پژوهش‌ها در این باره اندک است؛ از این‌رو نیاز هست دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه در این باره بیشتر کار کنند. از طرف دیگر فرهنگ‌سازی و توجیه نخبگان در زمینه حقوق معلولان متکی به همین بررسی‌ها است و لزوماً باید جوانب مختلف حقوق آنان به خوبی روشن گردد. این کتاب با هدف تجزیه و تحلیل یکی از زیربناهای حقوق معلولان یعنی «مبانی این حقوق» تألیف شده است. اگر انبوهی از قوانین تدوین و تصویب گردد ولی اجرا نشود، فایده‌ای نخواهد داشت. از این‌رو، هر قانون هر چه ذاتاً بیشتر پذیرش، مقبولیت، دلدادگی، شوق و اطاعت داشته باشد، در واقع قانون‌‌تر و اجرا پذیرتر است، زیرا جوهره و ذات قانون و حقوق همین نکته است. مبحث مبانی، در واقع متکفل این بررسی‌ها است. این کتاب با تکیه بر منابع علمی و روش آکادمیک درصدد نشان دادن، هماهنگی حقوق موضوعه و اسلام و بر اساس این دو مبنا، قوانین کارآمد برای رفع مشکلات معلولان ایران تدوین شده است. همچنین با توجه به سیر تاریخی این موضوع در جوامع مختلف و دستاوردهایی که تاکنون به دست آمده، به شناسایی آسیب‌ها و موانعی می‌پردازد که همواره از پیشرفت حقوقی معلولان جلوگیری کرده‌اند.

انتشارات توانمندان
ناشر تخصصی معلولیت و معلولان
تلفن: ۰۲۵۳۲۹۱۳۴۵۲ (ساعت ۸ الی ۱۷) ؛ تلگرام: ۰۹۳۹۸۳۷۳۴۳۵
آدرس: قم، بلوار محمد امین، خیابان گلستان، کوچه۱۱، پلاک۴، دفتر فرهنگ معلولین
ایمیل: info@handicapcenter.com

مقدمه
حقوق معلولان دارای ابعاد متنوع و متکثر است. هنوز بعضی از جوانب آن در ایران بررسی نشده، و یکی از دلایل نقص در کارآیی این نظام حقوقی همین نکته است. به ویژه زیربناهای حقوق افراد دارای معلولیت هنوز تماماً بررسی نشده و پژوهش‌ها در این باره اندک است؛ از این‌رو نیاز هست دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه در این باره بیشتر کار کنند.
از طرف دیگر فرهنگ‌سازی و توجیه نخبگان در زمینه حقوق معلولان متکی به همین بررسی‌ها است و لزوماً باید جوانب مختلف حقوق آنان به خوبی روشن گردد. کتاب حاضر با هدف تجزیه و تحلیل یکی از زیربناهای حقوق معلولان یعنی «مبانی این حقوق» تألیف شده است. مؤلف حدود سه دهه از عمرش به پژوهش درباره موضوعات مختلف معلولیتی اشتغال داشته و اکنون با اندوخته‌ها و تجارب کافی درصدد گره‌گشایی و حل مشکلات نظری است. به نظر مؤلف یکی از موانع در مسیر پیشرفت اجتماعی معلولان فقدان دیدگاه منسجم و منطقی در زمینه «مبانی حقوق معلولان» است. به همین خاطر، تلاش کرده در این کتاب، این موضوع را همه جانبه بررسی کند. «مبانی» یکی از مباحث فلسفه حقوق است و به بیان فلسفه و علت قوانین و تبیین الزام‌آوری قانون‌ها و توجیه بودن و ضرورت آنها و تبیین چرایی اطاعت از قانون می‌پردازد.
اگر انبوهی از قوانین تدوین و تصویب گردد ولی اجرا نشود، فایده‌ای نخواهد داشت. از این‌رو، هر قانون هر چه ذاتاً بیشتر پذیرش، مقبولیت، دلدادگی، شوق و اطاعت داشته باشد، در واقع قانون‌‌تر و اجرا پذیرتر است، زیرا جوهره و ذات قانون و حقوق همین نکته است. مبحث مبانی، در واقع متکفل این بررسی‌ها است.
انسان‌ها یا نهادهای قانون‌گرا، با ایجاد انگیزه و محرک توجه شهروندان را نسبت به مطلوبیت و مفیدیت قانون جلب می‌کنند؛ به طوری که افراد به طور خودجوش به سراغ عمل به قانون و اجرای قانون بروند. اما چه موقع انگیزه ایجاد می‌شود؟ و چه زمانی حقوق و قانون اجرایی می‌گردد؟
وقتی که افراد یا مسئولین یک نهاد خود را ملزم و موظف بدانند و یک نوع تعهد و وظیفه و مسئولیت برای خود احساس نمایند. به عبارت دیگر قانونی الزام‌آور و ایجاد کننده وظیفه می‌شود و پس از آن، مخاطبان آن قانون به سراغ عمل به قانون و اجرای آن می‌روند.
حقوق یا قوانین معلولین صرفاً یک متن یا نوشته نیست، بلکه با تصویب این متن، روحی در آن دمیده می‌شود که همان الزام‌آوری آن است. و با توجیه منطقی و عقلانی، قابلیت اجرا پیدا می‌کند. اما روش‌های ایجاد الزام و مسئولیت در یک قانون به موارد زیر بستگی دارد:
ـ توجیه فکری مردم مرتبط و افزایش آگاهی و شناخت آنان نسبت به منافع و محاسن اجرای قانون نیز توجه به مضار و پیامدهای منفی عدم اجرای آن.
ـ افزایش تعهد درونی مردم با القای روحیه وطن‌خواهی، همگرایی انسانی یا باورهای مذهبی؛ برای آگاه‌سازی عمومی و تحریک مردم در هر یک از این سه رویکرد، روش‌هایی برای افزایش الزام آوری هست؛ مثلاً در رویکرد سوم با نقل سخنان رهبران دین و مذهب و معصومین علیهم‌السلام یا بیان آیاتی از قرآن کریم درباره اهمیت قانون و لزوم وظیفه‌شناسی و اجرای آن، توجه مردم به قانون جلب می‌گردد.
ـ شیوه‌های بازدارنده مثل جریمه و مجازات برای کسانی که به قانون عمل نمی‌کنند و روش‌های تحریکی و تشویقی برای کسانی که قانون را اجرا می‌کنند.
دو شیوه نخست به نام فرهنگ‌سازی و شیوه سوم به نام ضمانت اجرایی معروف است. اما این شیوه‌ها وقتی پاسخ‌دهنده و نتیجه‌بخش هستند که قانون بر اساس اصول و زیربناها یا در اصطلاح فلسفه حقوق بر اساس «مبانی» درست پایه‌ریزی و بنا شده باشد. مثل ساختمانی که بر اساس زیرساخت‌های درست بنا و ساخته شده باشد. اما اگر مبانی قانون مخدوش باشد و قابل دفاع نباشد، نمی‌توان از مخاطبان و اجرا کننده‌ها، انتظار اجرا داشت. برای نمونه اگر قانونی مبتنی بر تبعیض و اجحاف و ظلم تدوین و حتی تصویب شده باشد، حتماً مردم زیر بار آن نمی‌روند و الزام‌آور نخواهد شد. مگر اینکه دستگاهی یا شخصی با خشونت و اجبار افراد را وادار به اجرا کند که البته دوام و ثبات نخواهد داشت.
اما حقوق معلولان در ایران وقتی پیشرفت، تداوم و مقبولیت خواهد داشت که اولاً به مبانی صحیح و منطقی، متکی گردد؛ دوم، این مبانی با بیان‌های متنوع برای اقشار مختلف جامعه تبیین و تفهیم شود؛ سوم متفکران، رسانه‌ها و گروه‌های مرجع، مردم را توجیه کنند تا این قانون را اجرا کنند؛ چهارم دستگاه‌های دولتی ضمانت اجرای آن را تأمین کنند و بالاخره دستگاه‌های نظارتی، پیگیری و حسن اجرای آن را زیر نظر داشته و در صورت عدم اجرا، مجازات‌های لازم را عملی کنند.
به هر حال اساس و پایه همه اینها شناسایی زیربناها و مبانی قانون معلولان و تجزیه و تحلیل جوانب و ابعاد آن است. و این کتاب با همین هدف تألیف شده و نویسنده درصدد است اثبات کند قانون معلولان ایران بر اساس دو مبنای عدالت و مساوات شکل گرفته و تدوین شده است؛ از این‌رو قابل دفاع و مشروع و الزام‌آور است. مخاطبان این قانون اعمّ از خود معلولان، خانواده‌های آنان، مسئولین و مدیران دولتی و آحاد مردم ملزم و موظف به اجرا هستند؛ زیرا با اجرا نکردن این قانون تبعیض، ظلم و دیگر ناهنجاری‌ها در جامعه گسترش می‌یابد و در نهایت زمینه‌های هلاکت همگانی به تدریج فراهم می‌آید. به دلیل اینکه جامعه چون یک کشتی است که سوراخ شدن آن محدود به یک قسمت و یک قشر خاص نیست و به همگان تعمیم می‌یابد.
وضع قانون در همه ادوار تاریخ و در همه جوامع انسانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده است. زیرا برای رسیدن به ثبات اجتماعی همراه با عدالت قوانین وضع شده توسط بشر یا حقوق موضوعه لازم است. همچنین اصولی که این قوانین را توجیه می‌کنند و به عنوان نیروی الزام‌آور آن می‌باشند و به «مبانی حقوق» مشهوراند. قوانین و حقوقی هستند که به دلیل حضور فرد در اجتماع تعلق می‌گیرد و به نام حقوق اجتماعی شناخته می‌شود. گاه آنها را در نسل دوم حقوق بشر جای داده‌اند. حقوق مزبور به اقشار خاص جامعه مانند معلولان توجه ویژه دارد. در توجیه حقوق معلولان از اصل و مبنای عدالت و اصل برابری می‌توان استفاده نمود.
امّا راجع به رویکرد و نگرش اسلام و حقوق موضوعه نسبت به مبانی حقوق اجتماعی معلولان پرسش‌هایی وجود دارد. همه این پرسش‌ها، به این مسئله اصلی باز می‌گردد: آیا اسلام و حقوق موضوعه در زمینه مبانی حقوق معلولان تطابق و همسویی دارند؟ یا آیا فقه اسلامی با قوانین عرفی هیچ‌گونه همسویی ندارند؟
این کتاب با تکیه بر منابع علمی و روش آکادمیک درصدد نشان دادن، هماهنگی حقوق موضوعه و اسلام و بر اساس این دو مبنا، قوانین کارآمد برای رفع مشکلات معلولان ایران تدوین شده است. همچنین با توجه به سیر تاریخی این موضوع در جوامع مختلف و دستاوردهایی که تاکنون به دست آمده، به شناسایی آسیب‌ها و موانعی می‌پردازم که همواره از پیشرفت حقوقی معلولان جلوگیری کرده‌اند. نیز با بررسی زمینه‌ها و فرصت‌ها درصدد شناخت بستر مناسب در عرصه‌های اشتغال، آموزش، مناسب‌سازی محیط و مشارکت سیاسی هستم. امروزه اینها به عنوان حق طبیعی شناخته و معرفی شده و همگی بر سه اصل عدالت، برابری و کرامت انسانی استوار می‌باشند. بنابراین فرهنگ‌سازی برای تغییر نگرش افراد دارای معلولیت و آحاد جامعه و مسئولین نسبت به توانایی‌های معلولان و تغییر نگاه جامعه نسبت به این قشر و تغییر مواضع مدیریت‌ها در دولت در همین راستا انجام می‌پذیرد.
به هر حال موفقیت و کارآمدی نظام حقوقی معلولین مرهون چند عامل است:
اولاً بر مبانی و اصول منطقی استوار شده باشد؛
دوم اینکه، قوانین در عرصه‌های مختلف چون آموزش، اشتغال، حرفه‌آموزی، رفاه، مناسب‌سازی که بر اساس دستاوردها و تجارب جوامع دیگر تدوین و تصویب شده، با آموزه‌های دینی و مذهبی تعارض نداشته، بلکه تطابق و هماهنگی آنها قابل اثبات باشد؛
سوم اینکه، عموم مردم جامعه، افراد دارای معلولیت و مدیران در پست‌های مختلف هر کدام به فراخور وظایف و مسئولیت‌های خود نسبت به حقوق معلولین و مبانی آن توجیه شوند؛ به طوری که هر کس خود را موظف و ملزم بداند و نسبت به اجرای مسئولیت‌هایی احساس تعهد نماید.
همه این‌ها بدون آموزش عمومی از خردسالی تا بزرگسالی و افزایش عقلانیت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای، فیلم، سریال، داستان و دیگر روش‌های فرهنگ‌سازی ممکن نیست. اما برنامه‌های رسانه‌ای، سامان‌دهی به افکار عمومی و توجیه فکری و فرهنگی خود معلولان نیاز به محتوایی دارد که همان تجزیه و تحلیل مبانی حقوق معلولان است. و این کتاب درصدد ارائه این محتوا است.
لازم است از همه اشخاصی که در تألیف این اثر همکاری و همفکری داشتند تشکر کنم؛ همچنین از حجت الاسلام سید جواد شهرستانی ریاست محترم مؤسسه آل البیت علیهم السلام و نماینده آیت اللّه العظمی سید علی سیستانی به خاطر عنایت به امور فرهنگی معلولان، به ویژه گسترش چاپ و نشر کتاب‌های مورد نیاز آنان، تشکر می‌نمایم.
محمد نوری
تیر ماه 1399

فهرست
مقدمه 17
فصل اول: مبنا پژوهی حقوق معلولان
مبانی 23
واژه شناسی، اصطلاح‌شناسی 23
دیدگاه جعفری لنگرودی 25
انواع مبانی بر اساس اقشار جامعه 26
تعدد مبانی بر اساس تعدد منشأها 27
ویژگی‌های چهارگانه مبنا 28
حقوق 29
معانی لغوی 29
کاربرد اصطلاحی 30
گرایش‌ها و اندیشه‌ها 32
حقوق طبیعی 32
دیدگاه جدید 33
حقوق فطری 35
حقوق عرفی 36
حقوق مدنی 36
حقوق تاریخی 36
حقوق تحققی 37
مفهوم‌شناسی 37
سیر تاریخی 38
نتیجه‌گیری 38
جایگاه معلولین در حقوق عمومی 39
ویژگی‌ها 40
شاخه‌ها و مصادیق 40
حقوق بشر 40
حقوق شهروندی 41
جایگاه معلولین در حقوق موضوعه ایران 42
ضرورت قانون‌گذاری 42
قانون اساسی و حقوق معلولین 44
قوانین عادی و حقوق معلولین 45
مصوبات قوه مقننه 45
تصویب قانون جامع 46
مصوبات قوه مجریه 47
معلولیت و معلولان 49
تعریف معلولیت و معلول از نگاه مختلف 49
تاریخچه معلولیت 50
علل و عوامل معلولیت 52
دیدگاه پزشکی 52
دیدگاه اسلامی 53
انواع معلولیت 53
معلولین جسمی 53
معلولین ذهنی و روانی 54
معلولین اجتماعی 54
توانبخشی 55
تعریف 55
تاریخچه تحولات 55
هدف توانبخشی 56
اهداف توانبخشی در اسلام 57
انواع توانبخشی در اسلام 61
شیوه‌های توانبخشی 65
مفهوم شناسی عدالت 66
معنا و اصطلاح عدالت 66
دیدگاه جعفری لنگرودی 67
عدالت از نظر فقه و قانون مدنی 67
عدل و انصاف 68
عدالت‌خانه 68
عدلیه‌چی 68
دیدگاه مرتضی مطهری 68
انحراف مسلمین از عدل 72
عدالت از مبانی حقوق اسلامی 73
تلازم حق و تکلیف 77
بازشناسی عدالت از طریق انواع آن 79
مفهوم شناسی مساوات و برابری 82
معنا و اصطلاح 82
دیدگاه مرتضی مطهری 82
تفاوت و اختلاف و تبعیض 83
عدالت یا مساوات 84
مساوات حقیقی 86
جامعه بیطبقه اسلامی 87
بازشناسی چهار نوع مساوات 88
برابری انسانیت 88
مساوات در حقوق و تکالیف 89
مساوات در قانون 91
مساوات در داوری و قضاوت 92
فصل دوم: عدالت
گسترده جامعه انسانی 97
ملاک و معیار تمایز 97
دیدگاه قرآن کریم 97
آموزه‌های نبوی 98
معیار اصلی انسانیت 99
جایگاه کرامت 99
مصادیق و تنوع کرامت 101
عدالت مبنای کرامت 102
دسترس پذیری و کرامت 102
دسترسی به عدالت، ماده 13 کنوانسیون 103
زندگی متعارف 104
تأکید کنوانسیون 104
حق زندگی 104
در دسترس بودن 105
سفر و گردشگری 106
حریم خصوصی 108
تعهدات عدالت محور دولت 110
عدالت مقوم جامعه 110
دیدگاه حضرت علی علیه‌السلام 111
عدالت اجتماعی 111
شیوه‌های تحقق عدالت‌ اجتماعی 112
کنترل کسب درآمد 112
دریافت حقوق مالی از ثروتمندان 112
گسترش مصالح عمومی 112
توازن و تعادل اجتماعی 113
چرخش ثروت 113
عدالت حقوقی 114
توسعه عمومی 116
تأمین اجتماعی 118
فقرزدایی یا فقرزایی 118
قوانین مصوب 118
وضعیت تأمین اجتماعی 121
راه‌کار علی علیه‌السلام برای تأمین نیازها 121
تأمین نیازهای مالی 121
ضرورت تدبیر و برنامه‌ریزی 122
جایگاه معلولین در توسعه زیرساخت‌های ملی 126
آبادانی و سازندگی 126
آموزش و پرورش 128
امنیت و آسایش 129
حراست از فرهنگ عمومی 131
مبارزه با فساد و تبعیض‌ زدایی 131
افزایش درآمد و ثروت‌ها 133
اصلاح امور اقتصادی با نظارت بر بازار 134
گسترش عدالت از طریق مالیات 136
قوانین مصوب جامع 136
برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع مالی 137
تشریع انواع مالیات‌ها 137
توزیع ثروت 139
سهام عدالت 141
اهداف 142
ساختار مدیریت 142
مشمولان سهام عدالت 143
تخصیص درآمدها 144
وضعیت قوانین 144
درآمدهای مردمی 146
وقف 146
انفاق 147
ارائه کالاها و خدمات دولتی 149
روش‌های بهره‌برداری 149
مشارکت 150
بهره‌برداری یا اقطاع 150
اجازه آباد کردن یا احیا 151
استفاده عمومی یا حیازت 151
استفاده از قرقگاه‌های عمومی 151
تحقق عدالت 152
وظیفه‌شناسی مردم 152
وظایف حاکمیت 153
سطوح عدالت 153
تعادل اخلاقی 154
عدالت شهروندی 154
عدالت عمومی یا کلان 156
نظریه‌ها و اندیشه‌ها 158
استثناگرایی 158
نظریه استحقاق 160
نیازمندی‌ها 161
دیدگاه اسلام 161
قرآن کریم 162
کاربرد عدل 162
نگاهی به برخی آیات عدالت محور 163
عدالت اجتماعی در قرآن 165
سیره نبوی 168
سیره علوی 170
سیره مهدوی 171
متفکران ایران معاصر 171
آیت اللّه سید روح اللّه خمینی و عدالت 172
حمایت از محرومان و مستضعفان 172
نفی شکاف طبقاتی 172
میراث فکری در حوزه معلولان 173
سید محمدباقر صدر 175
عدالت اقتصادی 175
بررسی آراء 176
عدالت اجتماعی 179
شهید مرتضی مطهری 180
نقش و جایگاه عدالت 180
معانی و کاربردها 180
آخرین آراء 182
طرفداری از عدالت اجتماعی 182
معنای عدالت اجتماعی 182
عدالت به عنوان یک حسنه اخلاقی یا یک اصل اجتماعی 184
اقسام عدالت 184
شیوه برقراری عدالت 186
فصل سوم: مساوات و برابری
مبنائیت مساوات در معلولیت 191
کرامت انسانی 191
فراگیری و محدودگری 193
رویکرد و نگرش یهود 193
تبعیض‌گرایی در یونان و رم باستان 196
هند و ایران باستان 197
عربستان قبل از اسلام 199
ایسم‌‌ها و وضعیت جدید 199
جمع‌بندی 200
علل شخصیتی و روانی 201
اخلاقیات 201
ترحم 202
منافع شخصی و مصالح واقعی 202
آسیب‌شناسی 203
تأثیرهای منفی در جامعه هدف 203
چرخه تأثیر 205
تکثیر تبعیض‌ 206
فقرزایی تبعیض 206
زمینه‌سازی و فرهنگ‌سازی 208
اخوت و همزیستی 208
دیدگاه علامه شمس‌الدین 211
روش‌های عینی 212
اقدامات منفی در تبعیض‌زدایی 213
مدیران تبعیض‌ساز 214
امنیت و حق حیات 217
تجربه مسلمانان 220
روش‌شناسی 220
جامعه نمونه 221
رفتار ایده‌آل فردی 223
زیربناهای فکری و اعتقادی 224
توحید و یگانگی خداوند 224
دیدگاه مرتضی مطهری 226
یگانگی در منشأ خلقت 227
رویکرد زیست شناختی 231
رویکرد علم گرایانه 232
اخلاق‌گرایی 233
دیگر رویکردها و دیدگاه مطلوب 233
شیوه‌های تبعیض‌زدایی 236
اطلاع‌رسانی و قانع‌سازی 236
دستورالعمل برای تبعیض‌زدایی عمومی 237
مساوات در خلقت و برابری در دین 237
تبعیض بین حاکمان و جامعه 239
رانت‌خواری 240
رضایت عمومی 240
نقش خواص و عامه مردم 241
برابر شمردن نیکوکار و بدکار 243
خوش‌بینی و اعتماد به مردم 243
طبقات جامعه 244
مالیات و تأثیر آن در گسترش مساوات 245
فسادهای مالی 246
مساوات در اجرای قانون 247
رفتار با معترضین 248
پذیرش درخواست صلح 249
پیمان‌شکنی و وفای به عهد 250
تأثیر خونریزی در زوال حکومت 252
خودپسندی و تفرعن 253
استئثار 254
مواسات و مساوات 254
اشتراک فقراء در اموال اغنیا 255
عَسف و حَیف مانع برابری 256
خیانت در اموال آسیب‌مندان 256
توزیع اموال عمومی به مساوات 257
ردّ تبعیض قومی 259
وظایف رهبر در زمینه حقوق مردم 259
روش‌‌های مردود در اداره امور 260
نتیجه‌گیری و خلاصه 260
تبعیض‌زدایی از جامعه معلولان 261
همانندی بین خودی و غیر خودی 261
مطالبه عمومی 261
مجوز برای عدم رسیدگی 261
روی برگرداندن 262
احترام متواضعانه 262
برخورداری از امکانات و فرصت‌ها 263
نیاز به حضور و مشارکت اجتماعی آنان 263
رسیدگی به امور معلولین منزوی و دور از دسترس 264
اهتمام منصفانه به حقوقشان 264
طرح ارزاق و رهاسازی از مشکلات 264
جایگاه مناسب با حقوق مکفی 265
ادای حقوق با شفافیت 265
گفت‌وگو و مناظره عمومی 266
فروتنی در نشست عمومی 266
برپایی جلسات جهت توسعه روابط 267
ممنوعیت برخورد امنیتی و قضایی 267
پرهیز از خشونت و استبداد 268
سرویس‌دهی و خدمات‌رسانی انسانی 268
خلاصه و نتیجه‌گیری 269
تبعیض‌زایی به روش حسینی 270
علاقه دو جانبه 270
آشنایی با سیره حسین علیه السلام 271
سخنرانی برای نخبگان 274
برجسته‌سازی 275
ترجمه فارسی 275
توضیح و شرح 276
آسیب شناسی اجتماعی ـ فرهنگی 279
دیگر توصیه‌ها و سفارش‌ها 280
آزادی و مساوات 282
دیدگاه آیت اللّه نائینی 283
آزادی و مساوات دو رکن مشروطیت 284
مساوات و آزادی اساس حکومت‌های صدر اسلام 284
آزادی و مساوات اساس پیشرفت اسلام 284
استبداد اموی عامل عقب‌افتادگی 284
مبانی مساوات در اسلام 285
برجسته‌سازی آراء نائینی 287
نقد و بررسی دیدگاه‌های نائینی توسط عبدالهادی حائری 288
دیدگاه‌های حمید عنایت 294
ناسیونالیسم زمینه‌ساز برتری گرایی و تبعیض 295
اسلام و تفکر یونان باستان 295
تبعیض‌زدایی و استقرار مساوات بر اساس قانون 297
قرآن کریم و آزادی مساوات 298
نقد عبدالهادی حائری 300
دیدگاه سید جمال اسد‌آبادی و محمد عبده 300
دیدگاه علامه سید محمدحسین طباطبایی 301
مساوات و سوسیالیسم 303
اسلام و سوسیالیسم 303
تحقق در مصر 304
مواضع علما و نخبگان 305
دیدگاه مصطفی السباعی 306
انطباق اسلام با سوسیالیسم 307
برگزاری همایش 308
دیدگاه مرتضی مطهری 308
نیاز انسان به آزادی 308
آزادی اجتماعی 309
قرآن و آزادی 310
آزادی معنوی 311
دیدگاه علی گل‌زاده غفوری 313
حس استخدام و خودخواهی 313
حقوق طبیعی و موضوعه 314
انحصار‌گرایی 316
رهایی از بردگی و تبعیض 317
تبعیض اعتقادی و مذهبی 319
حقوق موضوعه 321
پیشینه و تحولات تاریخی 321
آغاز مطالبات حقوقی در ایران 321
پیدایش اندیشه مدرن 322
گزارش محمد نوری 322
کارنامه در عرصه تصویب قانون 326
مصوبه‌های مهم 326
قانون اساسی 326
قانون‌های 83 و 96 327
قانون تبعیض ستیز 328
سیر تحولات تا تصویب کنوانسیون 328
ویژگی‌ها و ساختار 331
مواد ویژه تساوی، تبعیض و عدالت 333
ماده ۵) تساوی و عدم تبعیض 333
ماده ۱۲) به رسمیت شناختن تساوی در برابر قانون 333
ماده ۱۳) دسترسی به عدالت 334
بررسی و شرح مواد ویژه 334
شرح ماده پنجم 335
برابری و عدم تبعیض برای افراد دارای معلولیت در قوانین بین‌المللی 335
الگوی حقوق بشری معلولیت و برابری فراگیر 336
شخصیت حقوقی برابری و عدم تبعیض 338
مفاد قانونی 338
تعهدات دولتهای عضو 345
شرح ماده ۱۲ درباره شناسایی برابر در پیشگاه قانون 347
شرح ماده ۱۳ درباره دسترسی به عدالت 348
مواد متضمن 349
اهداف 349
ماده 12 اهداف کنوانسیون حاضر 350
مبانی عمومی (ماده 3) 350
تعهدات کلی (ماده 4) 350
تساوی و عدم تبعیض (ماده 5) 350
زنان معلول (ماده 6) 350
کودکان معلول (ماده 7) 350
ارتقاء آگاهی‌ها (ماده 8) 351
در دسترس بودن (ماده 9) 352
حق زندگی (ماده 10) 353
مواد 11، 12 و 13 353
آزادی و امنیت فردی (ماده 14) 353
رهایی از شکنجه، مجازات بی‌رحمانه، رفتار غیر انسانی و تحقیرکننده (ماده 15) 354
مواد 16 تا 18 354
زندگی مستقل و شرکت در اجتماع (ماده 19) 354
مواد 20 تا 22 355
احترام به خانه و خانواده (ماده 23) 355
تحصیلات (ماده 24) 355
سلامتی (ماده 25) 356
کار و اشتغال (ماده 27) 356
استانداردهای مناسب زندگی و حمایت‌های اجتماعی (ماده 28) 357
مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی (ماده 29) 358
مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی و ورزشی (ماده 30) 358
آمار و جمع آماری اطلاعات (ماده 31) 359
همکاری‌های بین‌المللی (ماده 32) 359
اجرا ملی و نظارت (ماده 33) 359
بررسی‌های واقع‌گرایانه حقوقی 362
برابری در مقابل قانون 362
تبعیض مثبت 362
نتیجه‌گیری 363
منابع و مآخذ

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *