وزیر تعاون در نشست صمیمی با جمعی از نخبگان دارای معلولیت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست صمیمی با جمعی از نخبگان دارای معلولیت عنوان کرد:
تامین نیازهای اساسی افراد دارای معلولیت ،نیازمند سیاست گذاری های اصولی است
اعلام نتیجه کار گروه سهمیه بنزین برای معلولان بزودی

در سومین روز از هفته گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت، نشست صمیمی”دکتر محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کارو رفاه اجتماعی” باجمعی از نخبگان دارای معلولیت ظهر امروز با حضور”دکتر وحیدقبادی دانا رییس سازمان بهزیستی کشور”درطبقه دهم این سازمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی واموربین الملل،”محمد شریعتمداری وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی”در ابتدای سخنان خود پیام رییس جمهور را به مناسبت دوازدهم آذر ماه ، روز جهانی افراد دارای معلولیت،قرائت کردو گفت :در فرهنگ اسلامی و ایرانی ما احترام به افراد دارای معلولیت جایگاه خاص وویژه ای دارد چراکه آنها توانمندیهایی خوبی دارند و در قله های دانش و علم تلاش می کنند و محدودیت آنها باعث نشده تا آنها ازاین مسیربازبمانند.
وی افزود:باید به این نکته توجه داشت که معلولان بخشی ازآحاد جامعه ما هستند که علاوه بر حقوق اساسی ملت دارای حقوق اساسی اختصاصی هم هستند از این روباید در جستجوی بستری مناسب برای ایجاد شرایط خوب برای حل مشکلات و دسترسی آنها به حقوق اساسی نیز باشیم.
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی با اشاره به اینکه درسایه چنین حرکتی می توان به یک موفقیت بزرگ دست پیدا کرد، افزود: بدون دسترسی به یک وحدت و انسجام ملی درفکرواندیشه دربین احاد ملت ایران بویژه جامعه نخبگان رسیدن به این هدف میسر نیست.
وی درادامه بیان داشت : ما بایدجلوی جداسازی بخشهایی از جامعه را ازبخشهای عمومی کشوربگیریم ازاین رو بایدباید ازراهکارهای اجتماعی برای حل مشکلات جامعه معلولان بهره مند شویم.
شریعتمداری با بیان اینکه باید ازرفع مشکلات یک فرد خارج شده و به رفع مشکلات جامعه بپردازیم تصریح کرد:براین اساس و بامتکی به این اصل است که می توان به یک موفقیت بزرگ دست یافت .
وی همچنین یادآور شد: باید درراستای تامین نیازهای اساسی افراد دارای معلولیت مثل بهداشت ،تامین سلامت اجتماعی ، استقلای زندگی در جامعه و…سیاست گذاری های اصولی صورت بگیرد.
به اعتقاد وی، باید برای حل مشکلات جامعه معلولان ظرفیت سازیهای بزرگی انجام گیرد بنابراین تفهیم این موضوع و آگاهی بخشیدن آن به جامعه و آحاد مردم دراین زمینه قدم اول است.

همه فعالیت مربوط به جامعه معلولان نیازمند بودجه نیست
به گفته وی،همه فعالیت مربوط به جامعه معلولان نیازمند بودجه نیست بنابراین اهمیت همکاری بین بخشهای دولت با دولت مثل سازمان تامین اجتماعی ودولت با ان. جی.اوها، یکی از کارهایی است که ضرورت دارد تا تعریف شود.
وی گفت :با تعریف این مساله می توان گامهای مهمی را بدون در نظر گرفتن منابع مالی برای جامعه معلولان برداشت.
به اعتقاد وی،ما باید از فکرواندیشه خود جامعه معلولان در حل مشکلات آنها بهره مند شد چراکه بدون توجه به این امر نمی توان قدمی برداشت.
شریعتمداری افزود: از همین امروز شورای متشکل از نخبگان و امنای جامعه معلولان بعنوان شورای مشورتی وزیر کلید خواهد خورد تادر طول سال از نظرات این شورا برای شناسایی مشکلات آنها استفاده کنیم. تلاش می کنیم اکثریت این شورا از بخشهای غیر دولتی باشد تا بتواند با یک نگاه نقادانه به مسایل نگاه کند و مسیردرستی را به ما نشان دهد.

تصویب اساسنامه صندوق فرصتهای شغلی معلولان در آینده نزدیک
وزیرتعاون، کا رورفاه اجتماعی درادامه گفت : در خصوص قانون جامع حمایت از معلولان ما چندین آیین نامه پیش بینی کرده بودیم همچنین یک اساسنامه صندوق فرصتهای شغلی معلولان که موفق شدیم به تصویب برسانیم. آخرین آیین نامه این قانون مربوط به مساله مناسب سازی بود که روز گذشته در ۱۶ ماده به تصویب هیات وزیران رسید.
وی در خصوص اساسنامه صندوق فرصت های شغلی معلولان نیزافزود: مقدمات این آیین نامه اماده و در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شد که امیدوار بودیم در این هفته به نتیجه برسد که تلاش می کنیم در اولین فرصت به تصویب دولت و هیات وزیران برسد ،چراکه این اساسنامه می تواند اقدامی موثر در جهت حل مشکلات جامعه باشد.
وی با اشاره به اینکه اجرای قانون جامع معلولان نیاز به ۲۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد گفت : امروز متناسب سازی وهمسان سازی حقوق بازنشستگان به ویژه جامعه معلولان امرلازم و ضروری است .
وی تصویب آیین نامه های قانون جامع حمایت ازحقوق معلولان و شروع اولین تخصیص اعتباری آن راگامی بزرگ دانست.

واگذاری مسکن نیمی از خانواده ها ی دارای دو معلول
وی به ضرورت راستی آزمایی اشاره کرده و خاطرنشان ساخت: امروزنیمی از مسکن خانوارهای دارای دو معلول تامین وواگذار شده است امیدواریم واگذاری مسکن مابقی خانوارهای پشت نوبت نیز درعمرباقی مانده دولت محقق شود.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه هنوزدر توزیع امکانات ضعف وجود داردافزود: امروزو در همین مکان تعهد می دهم که “ون” نه همه استانها بلکه “ون” مورد نیاز استان گلستان تامین شود.
وی در خصوص وجود نواقص احتمالی در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نیزبیان داشت : می توان برای رفع نواقص قانون جامع حمایت از حقوق معلولان با برگزاری جلسات در قالب لایحه و پیشنهاد آن رابرای مصوبه هیات وزیران با کمک رییس سازمان بهزیستی آماده وارسال کرد.
وی درادامه به ثبت تشکلها اشاره کرد و گفت : براساس آمار،تعداد تشکلها در دولت تدبیرو امید ۱۵ درصد افزایش یافته است ولی اگر باز نقصی در این زمینه وجود دارد می توان با کمک رییس سازمان بهزیستی پیگیری کرد تا به نتیجه رسید.
وی در خصوص تفویض اختیار بخشهای غیردولتی نیزگفت : درگزارشی که دکتر قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی کشوربه بنده ارایه دادند ۹۳ درصد از فعالیتهای این سازمان به بخشهای خصوصی واگذار شده است.
وی افزود: در این خصوص رییس سازمان بهزیستی می تواند فردی را بعنوان نماینده سازمان با ان .جی. او. ها انتخاب کند تا مسایل و موضوعات آنها پیگیری شود.

تهیه لیستی از مشکلات بازنشستگی و از کار افتادگی معلولان ظرف یکماه آینده
شریعتمداری درادامه درخصوص مسایل بازنشستگی ، از کار افتادگی و .. معلولان که مربوط به سازمان تامین اجتماعی است گفت : .لیستی از این افراد و مشکلات آنها حداکثر ظرف یک ماه آینده تهیه شود تا جلساتی با سازمان تامین اجتماعی برگزار شود و در نهایت هر آنچه که در تکالیف سازمان تامین اجتماعی است انجام و منابع مالی آن تامین شود.

تاسیس واحدکاریابی اختصاصی برای اشتغال معلولان
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی درخصوص اشتغال معلولان نیز گفت : معتقدم یک واحد کاریابی اختصاصی اشتغال معلولان برای بررسی مشکلات اشتغال آنها تاسیس شود تا با داشتن مجوز کار در خصوص اشتغال معلولان با در نظر گرفتن بحث تخفیف ومعافیت کارفرمایان فعالیت کند.
وی افزود: این امر می تواند در دو بخش عمومی و اختصاصی با محوریت رییس سازمان بهزیستی صورت بگیرد.چراکه اشتغال موضوع عمومی و حق همه مردم به ویژه جامعه معلولان است .

تشکیل بنیاد نخبگان جامعه معلولان
شریعتمداری درادامه درخصوص تشکیل بنیاد نخبگان جامعه معلولان گفت : به طورقطع بنیاد ملی نجبگان باید مسوول شناسایی نخبگان جامعه معلولان باشد که همین جا از آقای دکتر قبادی دانا می خواهم تا اولین جلسه بین ما و بنیاد نخبگان برگزار شود حتی اگر لازم باشد تفاهم نامه ای با آقای دکترستاری رییس بنیاد ملی نخبگان امضا شود تا نخبگان جامعه معلولان شناسایی و انتخاب شود.
وی درادامه در خصوص سبد معیشتی جامعه هدف نیز گفت : سبد معیشتی جامعه هدف در دو بخش پرداخت می شود که سعی می کنیم با شناسایی های دقیق و درست افراد نیازمند که ضریب خطا درآن کم باشد آن را پرداخت کنیم .

اعلام نتیجه کارگروه سهمیه بنزین به معلولان بزودی
شریعتمداری درادامه به موضوع سهمیه بندی بنزین برای جامعه معلولان اشاره کرد و گفت : در این خصوص کار گروهی تشکیل شده و نامه ۲۰ انجمن و” ان. جی .او” خطاب به رییس جمهو تهیه و در اختیار ایشان قرار گرفته که با نظر مساعد درحال بررسی است .
وی افزود: برای جلوگیری از هر گونه سو استفاده ، درحال تهیه آمار معلولین و خوردوهای آنها هستیم که بزودی نتیجه آن اعلام خواهد شد.
منبع: سایت بهزیستی، ۱۱ آذر ۱۳۹۸

نگهداری ۴۷ هزار نفر از معلولان و سالمندان در مراکز شبانه‌روزی
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: ۴۷ هزار نفر از سالمندان، معلولان ذهنی، معلولان دارای ضایعه نخاعی و جسمی و حرکتی در مراکز توانبخشی شبانه روزی نگهداری می شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، وحید قبادی دانا در نشست با معلولان نخبه با ابراز امیدواری از اینکه در روز جهانی معلولان حقوق افراد دارای معلولیت پیگیری شود، گفت: خوشبختانه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون حمایت از افراد دارای معلولیت نیازمند پیگیری بود که وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تلاشهای ارزشمندی را به منظور تصویب آیین نامه های مذکور داشتند. همچنین برای اولین بار در بحث تخصیص اعتبار قانون حمایت از افراد دارای معلولیت هم دچار مشکل بودیم که خوشبختانه با پیگیریهای ایشان تخصیص اعتبار مربوط به مهر و آبان انجام شد.
وی افزود: همچنین در اجرای ماده ۲۷ نیز با توجه به اعتبار تخصیص یافته برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که در دهک صفر، یک و دو سه درآمدی بودند ۱۹۱ هزار و ۵۰۰ خانوار را شامل میشوند مبلغ ۳۶۰ هزار تومان تا ۴۸۰ هزار تومان هر سه ماه یکبار علاوه بر مستمری به آنان پرداخت خواهد شد که در مهر، آبان و آذر ماه این مبلغ به آنان پرداخت شده است.
قبادی دانا تصریح کرد: در ارتباط با یارانه مراکز شبانه روزی که نزدیک به ۴۷ هزار نفر از قبیل سالمندان، معلولان ذهنی، معلولان دارای ضایعه نخاعی و جسمی و حرکتی را شامل می شود و حدود ۸ هزار پشت نوبتی این مراکز را داشتیم، خوشبختانه با پیگیری های انجام شده از طریق سازمان برنامه و بودجه و تامین اعتبار لازم، آنان نیز می توانند یارانه خود را دریافت کنند. یارانه ای که این مراکز در سال ۹۷ دریافت می کردند بالغ بر ۶۴۰ هزار تومان بود که در پایان سال ۹۷ به ۷۷۰ هزار تومان رسید و در آبان ماه امسال این رقم به ۹۲۰ هزار تومان رسیده که البته برای افراد دارای هویت و یا مجهول الهویه این رقم به ۱ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان افزایش یافته است.
وی افزود: با توجه به اینکه پرداختها در سازمان بهزیستی متمرکز شده، همچنین دولت الکترونیک پیاده سازی شده این مبالغ بر اساس کد ملی به حساب کارت افراد یاد شده واریز می شود. همچنین همه مطالباتی که از جنس یارانه‌ای ، مستمری و امدادی است تا پایان آبان ماه تسویه شده است.
قبادی دانا افزود: در خصوص بررسی وضعیت ژنتیکی افراد دارای معلولیت که مورد تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود نیز این موضوع در دستور کار قرار گرفت و اجرای این طرح در استانهای کشور از مهرماه آغاز شده است و همه معلولان تحت پوشش این سازمان و خانواده هایشان در طی چهار سال بطور رایگان مورد بررسی قرار می گیرند.
وی افزود: همچنین اجرای برنامه غربالگری بینایی و شنوایی نیز با قوت در سازمان بهزیستی کشور ادامه خواهد داشت.
قبادی دانا افزود: در ارتباط با توانمند سازی و موضوع اشتغال نیز، آیین نامه ای که برای ماده ۱۲ و ۱۳ مصوب شد فرصت خوبی را برای کارفرمایان ایجاد می کند.
رییس سازمان بهزیستی کشور در خصوص اقدامات این سازمان در حوزه مسکن معلولان نیز یادآور شد: در حوزه مسکن معلولان قرار بود که در سال ۹۸ هفت هزار و ۵۰۰ واحد تسهیل شود که تا امروز ۹ هزار واحد مسکونی واگذار شد که از تعهدات خود جلوتر هستیم و امیدواریم این رقم تا پایان سال به ۱۸ هزار واحد مسکونی برسد.
وی افزود: در خصوص فراهم کردن تسهیلات برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هم در حال مذاکره با بنیاد مستضعفان و .. هستیم.
وی حمایت از تشکل های مردم نهاد و استفاده از نظرات و دیدگاه‌های آنان را یکی از محوری ترین برنامه‌های سازمان بهزیستی عنوان کرد و گفت: جامعه معلولان جسمی و حرکتی ۳۹ درصد از جامعه معلولان را به خود اختصاص داده، همچنین جامعه معلولانی که دچار کم بینایی و نابینایی هستند نیز ۱۱ درصد از جامعه معلولان را شامل می شود. ناشنوایان و کم شنوایان نیز ۱۳ درصد از جامع معلولان کشور را به خود اختصاص داده است. جامعه معلولان ذهنی حدود ۲۴ درصد و جامعه معلولانی که مشکل صوت و گفتاری دارند نیز حدود ۵ درصد جامعه معلولان کشور را تشکیل می‌دهند، بنابراین تلاش می کنیم مطالبات همه این عزیزان را در محورهای پیشگیری، توانمند سازی و جنبههای حمایتی به موازات هم پیش ببریم.
قبادی دانا با اشاره به کل اعتباری که در سال ۹۷ به افراد دارای معلولیت پرداخت شده بود، گفت: کل مبلغی که در سال ۹۷ برای مددجویان در کل کشور برروی کارت آنان شارژ شد ۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که این مبلغ در سال ۹۸ و با توجه به شرایط اقتصادی کشور به ۲ هزار و ۷۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که سر جمع هزار و ۶۰ میلیارد تومان به این مبالغ اضافه شد. همچنین سهم سازمان بهزیستی و کمیته امداد از محل مبلغ پرداختی برای هدفمندی یارانه ها در گذشته یک به سه بود که این سهم به یک به دو ارتقا پیدا کرد.
گفتنی است در ابتدای این نشست سه ساعت و نیم نمایندگان نخبه جامعه معلولان کشور به بیان مسایل و چالشهای این بخش پرداختند. موضوع بازنشستگی پیش از موعد جامعه معلولان، بحث پیگیری ساخت مسکن معلولان، موضوعات بیمه‌ای و درمانی معلولان، هزینه‌های توانبخشی، بخشودگی مالیات معلولان، مهارت‌آموزی، فروش محصولات تولید معلولان از جمله محورهایی بود که به بحث گذاشته شد.
منبع: مهر، ۱۲ آذر ۱۳۹۸

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *