زبان ادایی و اشاره

print

زبان ادایی و اشاره

دفتر فرهنگ معلولین

دیوید فارل آرمسترانگ انسان شناس است و سال‌ها درباره روابط و ارتباط انسان‌ها و نقش زبان اشاره و زبان ادایی در ارتباط انسان‌ها تحقیقات نموده و چند مقاله و کتاب نوشته است. شرمن ویلکاکس زبان شناس و مدرس زبان اشاره است. این دو کتاب حاضر را درباره مقایسه‌ای زبان‌های ادایی و اشاره نوشتند با این هدف که منبع تحقیق و تدریس برای پژوهشگران باشد. این اثر توسط آرش طهماسبی به فارسی برگردان و منتشر شده است:
زبان ادایی و اشاره سرچشمه زبان گفتاری، دیوید آرمسترانگ و شرمن ویلکاکس، ترجمه آرش طهماسبی، تهران، انتشارات فرهامه، ۱۳۹۷، ۳۰۰ص.
مشخصات متن اصلی چنین است:

The gestural origin of Language David F. Armstrong and Sherman E. Wilcox و London و oxford university و ۲۰۰۷٫

این کتاب دارای این مباحث است:
رؤیای صوت، درک زبان نشانه و تکوین زبان، زبان در دنیای وحش، ادا و نشانه و گفتار، گرامر، فضاهای ادراکی و اعمال مجسم، رابط ادا و زبان، ابداع زبان‌های بصری، کتاب‌شناسی.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *