زبان‌شناسی زبان اشاره بریتانیایی

print

زبان‌شناسی زبان اشاره بریتانیایی

دفتر فرهنگ معلولین

بنسی وول و راسل سُتون سپنس درصدد برآمده‌اند به بررسی جوانب کلی و ابعاد اصلی زبان اشاره بریتانیایی پرداخته و کتاب حاضر را تدوین کرده‌اند.

The Linguistics of British sifn Language: An Interoduction و Rachel Sutton – Spence and Bencie woll, Cambridge university press, 2013, 299p.

این کتاب شامل سیزده مبحث است: جنبه‌های زبان شناختی زبان اشاره؛ زمینه‌های اجتماعی زبان اشاره بریتانیایی (BSL)، اشارات گویای مفاهیم انتزاعی و نام‌ها؛ پرسش‌ها و مشکلات؛ روش و مدل و جنبه‌های مهم BSL، شیوه به دست آوردن علائم و نشانه‌ها، ساختار مفاهیم، روش بنیان و تأسیس و شیوه آغاز آن؛ علائم گویای نام‌ها، شیوه آموزش.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *