ارگونومی توانبخشی

ارگونومی توانبخشی: مبانی و مفاهیم اولیه

دفتر فرهنگ معلولین

حمیدرضا مختاری‌نیا (متولد 1356) و مرضیه پشمدارفرد (متولد 1368) با بررسی ارگونومی و تأثیر آن در توانبخشی کتابی با مشخصات زیر تألیف و عرضه کنند:
ارگونومی توانبخشی: مبانی و مفاهیم اولیه، حمیدرضا مختاری‌نیا و مرضیه پشمدارفرد، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1393، 63ص.

ارگونومی پس از انقلاب صنعتی مطرح شد و به معنای مناسب‌سازی ماشین‌آلات صنعتی برای کارگران یا ایجاد شرایط مناسب در محیط کار و در ماشین‌آلات صنعتی است. اما بعداً ارگونومی با توانبخشی و رشته‌ای جدید در سال 1979م در غرب و از 1387 در ایران پدید آمد. این رشته درباره شرایط محیط کار در راستای افزایش توانبخشی کارگران بحث می‌کند.
این کتاب شامل چهار فصل است: فصل اول به تعریف اصطلاحات ارگونومی و توانبخشی می‌پردازد؛ فصل دوم (مبانی مفهومی) به این مباحث می‌پردازد: تطابق و بررسی مقایسه‌ای ارگونومی و توانبخشی، یکپارچه‌سازی افراد ناتوان با نیروی کار؛ ارگونومی مکمل توانبخشی.
فصل سوم (مدل‌های پزشکی و ارگونومی در توانبخشی) به این مباحث می‌پردازد: ناتوانی، مدل بهداشتی و پزشکی، مدل‌های ارگونومی.
فصل چهارم (کاربر و ارگونومی در توانبخشی) به کاربردهای ارگونومی در توانبخشی می‌پردازد و راه‌های مناسب جهت ارزیابی و پیشگیری را بررسی می‌کند.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.