معرفی کتاب “خدمات بهداشتی ـ اجتماعی سالمندان”

مبانی خدمات بهداشتی ـ اجتماعی مبتنی بر جامعه ویژه سالمندان

کیان نوروزی (متولد 1347) پس از چند سال تدریس و تحقیق درباره سالمندان، کتاب حاضر را تألیف و عرضه کرده است. ایشان استادیار گروه پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی است:
مبانی خدمات بهداشتی ـ اجتماعی مبتنی بر جامعه ویژه سالمندان، کیان نوروزی، تهران، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، چاپ اول: 1387، 200ص.

این کتاب در شش فصل به این مباحث می‌پردازد: اهمیت و لزوم تأمین خدمات بهداشتی ـ اجتماعی سالمندان؛ مفاهیم بنیادی، نظام‌ها مدل‌های بهداشتی سالمندی؛ بهداشت و سلامت اجتماعی؛ پرستاری سالمندی؛ برنامه ارتقاء سطح سلامتی سالمندان؛ نیازهای مراقبتی؛ مراقبت‌های بیمارستانی؛ وظایف پرستاران؛ خدمات مراقبتی مبتنی بر جامعه؛ مراقبت سالمندان در منزل؛ حمایت اجتماعی از سالمندان؛ مراقبت فرجه‌ای و وظایف پرستاران؛ مدل مراقبت‌های پرستاری در منزل؛ مراقبت از سالمندان در مناطق شهری؛ شاخص‌های بهداشت عمومی؛ شاخص‌های اجتماعی و تأثیر در مراقبت از سالمندان؛ وضعیت خدمات مراقبتی بهداشتی ـ اجتماعی در جهان؛ وضعیت استرالیا؛ سالمندی و مراقبت‌های بهداشتی از سالمندان آمریکا؛ وضعیت بانکوک و هنگ‌کنگ.
این کتاب را زیرنظر دکتر سادات سید باقر مداح استادیار گروه پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و رئیس شورای عالی آموزش پرستاری در وزارت بهداشت نوشته است.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.