اولین کتاب های مناسب سازی

اولین کتاب‌های مناسب‌سازی

محمد نوری، 8 مهر 1397

تحقیق و تألیف درباره مناسب‌سازی اماکن معلولان در سال‌های اخیر افزایش یافته است. برخی می‌پرسند اولین کتاب‌ها درباره این موضوع کدامند؟
پاسخ این است که بر اساس اطلاعات موجود اولین کتاب‌هایی که درباره مناسب‌سازی اماکن خصوصی یا عمومی برای افراد دارای معلولیت نوشته و منتشر شده تا سال 1370 دوازده عنوان کتاب به شرح زیر است. که به ترتیب سال نشر معرفی می‌کنم.
سال 1359
ـ بررسی موانع معماری و طرق رفع آن، منصور برجیان، تهران، کمیته برنامه‌ریزی معلولین جسمی، 1359
سال 1361
ـ خدمات شهری و معماری برای معلولین، ع. مردادی، تهران، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، 1361، 39ص.
سال 1362
ـ گزارش سیمنار نقش توانبخشی در بررسی و رفع موانع معماری در بازسازی مناطق جنگ‌زده، تهران، دانشکده توانبخشی و علوم اجتماعی، 1362، [85ص].
ـ محیط مسکونی و محیط شهری معلولین، مهری کشاورزی، تهران، دانشکده توانبخشی و علوم اجتماعی، 1362.
سال 1363
ـ طراحی مسکن برای اشخاص دارای معلولیت با صندلی چرخدار، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1363، 132ص.
ـ چگونگی تجهیز محیط مسکونی معلولین، مهری کشاورزی، با همکاری نسرین نجفی، تهران، دانشکده توانبخشی و علوم اجتماعی، [1363، 150ص]
سال 1366
ـ طراحی گذرگاه‌های مناسب برای معلولین جسمی، بی. ام. جانسون، ترجمه فروز روشن‌بین، تهران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، چاپ اول: 1366، 77ص.
چاپ دوم: 1371
اصل این کتاب با این مشخصات به زبان انگلیسی منتشر شده است:

Accessible Pedestrian systems for Those with Physical Disabilities, B. m. Johnson, Canada, Ottawou, 1987.

سال 1367
ـ فضای شهری و معلولین، گیسو مقام، زیر نظر سید محسن حبیبی، تهران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی، 1367، 131ص.
سال 1369
ـ آئین کار طراحی و تجهیز خانه‌های معلولین جسمی حرکتی، تهران، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1369، 23ص.
سال 1370
ـ ساختمان‌های آموزشی و معلولین، گیسو قائم، زیر نظر سید محسن حبیبی و فاطمه حاج میرفتاح، تهران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1370، 94ص.
ـ معلولین و پارک، ملیحه کارگری، تهران، سازمان پارک‌ها، 1370، 58ص.
ـ معماری برای معلولان، رابرت جیمز سورنسن، ترجمه فرح حبیب و راما فیاض، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1370، 220ص.

از سال 71 تا سال 92، 34 عنوان کتاب منتشر شده که در مقاله مأخذشناسی مناسب‌سازی (مجله توان‌نامه، شهریور و مهر 1392، ص 32-34) معرفی شده‌اند.
اما از سال 59 (به عنوان چاپ اولین کتاب) تا سال 92یعنی طی 34 سال ، 46 عنوان کتاب یعنی هر سال 1/35 عنوان کتاب درباره مناسب‌سازی معلولان منتشر شده است.
تصور کنید اگر از سال 59 تا 92، به طور میانگین و سرجمع، 153 میلیون نفر معلول در ایران داشته‌ایم، از این تعداد اگر ده میلیون نفر به مناسب‌سازی نیاز می‌داشتند. یعنی 46 عنوان کتاب برای ده میلیون نفر طی سال‌های 59 تا 92 داشته‌ایم. بر این اساس به هر 220 هزار نفر یک عنوان کتاب اختصاص داشته است. این اندازه تألیف و نشر کتاب بسیار کم است.
پژوهش و تألیف کتاب از سال 92 تاکنون تقریباً دو برابر شده ولی باز بسیار اندک است. همگان می‌دانند شاخص‌های پیشرفت و توسعه و رفاه، مواردی مثل تعداد تخت بیمارستان، تعداد پزشکان، تعداد تشکل‌های مردمی، تعداد نشریات، تعداد مدارس و دانشگاه‌ها و نیز تعداد کتب منتشره است. حداقل شاخص مطلوب در مورد نشر کتاب، یکصد عنوان برای افراد جامعه مصرف کننده است. مثلاً اگر در ایران ده میلیون نفر در عرصه مناسب‌سازی مصرف کننده کتاب هستند، باید یکصد هزار عنوان کتاب درباره مناسب‌سازی می‌داشتیم. اما 46 عنوان کتاب داریم. یعنی در بحث مناسب‌سازی البته در جنبه فرهنگی و تحلیل آن، 46% پروژه انجام یافته است.
این آمارها گویای واقعیت‌هایی است که علل و عوامل مشکلات در حوزه مناسب سازی را تعیین و معرفی می‌نماید.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.