اقدامات سازمان بهزیستی در مورد ناشنوایان

متن نوشتاری صحبتهای دکتر صفاری‌فرد و آقای غلامی
با موضوع اقدامات سازمان بهزیستی در مورد ناشنوایان
به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان

1- پیام خانم دکتر صفاریفرد؛ (مدیر کل دفتر مراکز توانبخشی روزانه و توانپزشکی):
به نام پروردگار هستی؛ خدایی که مخلوقاتش را توان داده تا از زیباییها سخن بگویند, با اشاره سر و دست و زبان پیام خویش را جلوهگر سازند و به شنوندگان پیام دهند که دنیای آنان دنیای بی هیاهو و خاموش نیست, بلکه دنیایی است مملو از زیبایی, تحرک و عشق به زندگی.
روز جهانی ناشنوایان روزی است برای تمامی اقشار جامعه تا صدای افراد ناشنوا و کمشنوا را با عمق وجود بشنوند و بر توانمندیهای آنان به گونه ای مثبت بنگرند. کمشنوایی یک معلولیت پنهانی است و شایعترین نقص مادرزادی است. حدود دو تا چهار نفر در هزار مورد دوچار کمشنوایی شدید و عمیق هستند که 25% علت آن ناشناخته است, 50% علت ژنتیک دارد و 25% هم سایر موارد است. همچون بیماریها, بیماری مادر در حین بارداری و مشکلاتی که در حین زایمان ایجاد می شود.
تشخیص قبل از سه ماهگی و استفاده از وسایل تقویت کننده صدا و خدمات توانبخشی تا قبل از شش ماهگی, باعث می شود تا این گروه بتوانند به مهارتهای گفتاری و زبانی در حد قابل مقایسه با افراد سالم دست پیدا کنند. بنابر این تشخیص به موقع از اهمیت بسیاری برخوردار است. حدود 16% از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی را افراد دارای اختلال شنوایی تشکیل می دهند. یعنی حدود 220000 نفر فرد دارای اختلال شنوایی تحت پوشش سازمان هستند.
از سال 1379 مراکز خانواده و کودک کمشنوا با مجوز سازمان بهزیستی شروع به فعالیت کردند و در حال حاضر در 31 استان تعداد83 مرکز خانواده و کودک کمشنوا در حال فعالیت هستند که خدمات خود را به 3500 کودک کمشنوا و ناشنوا ارائه می دهند که از این میان 2700 نفر از سهمیه یارانه سازمان استفاده می کنند. یعنی بخش عمده ای از شهریه این افراد توسط این سازمان پرداخت می شود. 90% از این کودکان توانسته اند به مدارس عادی راه یابند. پرسنل این مراکز شامل کارشناسان شنواییشناس و گفتار درمان, روانشناس و مشاوره, مربیهای آموزشی مربیهای ورزشی و هنر می باشند. وظایفی که این مراکز بر عهده دارند عبارتند از: توانبخشی پیش و پس از کاشت حلزون, مداخله به هنگام در کمشنوایی و فراگیر سازی زبان و گفتار در پایینترین سن ممکن, مشارکت فعال والدین در امور آموزشی و توانبخشی -نکتهی بسیار مهمی در جهت ایفای نقش بسیار مهم خانواده ها در توانمند سازی افراد دارای نقص ناشنوایی- و در نهایت ورود این کودکان به مدارس عادی.
خدمات دیگری که سازمان ارائه می کند, وسایل کمک توانبخشی است که در حال حاضر به صورت رایگان در اختیار افراد دارای اختلال شنوایی قرار می گیرد . همینطور واحدهای شنوایی شناسی موجود که حدود 52 واحد در سطح کشور و 76 کارشناس شنوایی شناسی در زمینه غربال, ارزیابی, تشخیص کمشنوایی, مداخله و توانبخشی و نیز تربیت شنیداری فعالیت می کند. حدود 52 واحد گفتار درمانی با 98 کارشناس گفتار درمان وجود دارد که خدمات توانبخشی را ارائه می کنند.
کاشت حلزون از سال 1386 با اعتباراتی که به سازمان بهزیستی تعلق گرفت آغاز شد و حدوداً سالانه هزار نفر از خدمات کاشت حلزون بهره مند می شوند. تا کنون برای حدود هشت هزار نفر کاشت حلزون انجام شده است.
غربالگری شنوایی نیز از خدمات دیگر سازمان بهزیستی است که 600 واحد غربالگری در 320 شهر در سطح کشور به این فعالیت اشتغال دارند و حدود 8000000 نوزاد تا کنون غربال شده اند که از این تعداد حدود 31000 به خدمات طبی و توانبخشی نیازمند بودند که ارجاع انجام شده است.
برگزاری سمپوزیومها و جشنواره ها فرهنگی خانواده و کودک کمشنوا, آموزشهایی که در سطح مراکز به مراقبین و مربیان داده می شود از دیگر فعالیتها است.
تعداد قابل توجهی از دانشجویانی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند را افراد دارای اختلال شنوایی تشکیل می دهند. در حال حاضر 10000 نفر دانشجوی تحت پوشش سازمان است که از این تعداد حدود 6000 نفر را افراد دارای اختلال شنوایی تشکیل می دهند.
طرحهای توانمند سازی افراد دارای اختلال شنوایی از دیگر فعالیتهایی است که سازمان بهزیستی انجام می دهد. توانمند سازی هرچه بیشتر افراد ناشنوا و کمشنوا و دسترسی کامل آنها به خدمات از اولویتهای سازمان بهزیستی بوده است و قطعاً با هماهنگی که با سایر سازمانها و نهادها انجام شده است و نیز همسویی که تشکلهای دارای اختلال شنوایی می بایست داشته باشند, امکانپذیر خواهد بود.
افراد دارای اختلال شنوایی با چشمان تیزبین, ذهن روشنبین و دستان و زبان گویای خود, توانسته اند هنر بهتر زیستن را آشکار کنند. ضمن گرامیداشت هفته جهانی ناشنوایان, امید است که شاهد توانمندی ها و رشد استعدادهای این افراد باشیم.
متشکرم.

2- آقای غلامی؛ (کارشناس حوزه توانبخشی)
به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان لازم است در ارتباط با کارهایی که در حوزه معاونت توانبخشی در کل کشور انجام گرفته مطالبی را برای عزیزان ناشنوا و کل جامعه ارز کنیم.
به دستور ریاست محترم سازمان حدود دو سال پیش, ما نخستین کارگروه ناشنوایان را تشکیل دادیم و کارهایی که لازم بود برای ناشنوایان انجام دهیم در قالب سیاستگذاریهایی که حوزه معاونت توانبخشی داشت و در راستای سیاستهای حوزه معاونت توانبخشی, پیگیری کردیم. طی این دو سال و در جلساتی که تشکیل شد, مواردی که لازم بود در سطح بهزیستی کشور و در استانها به سمع و نظر مسؤولان در جهت پیگیری, برسد, انجام دادیم. مکاتباتی بود که از طریق این کارگروه انجام دادیم و این کارگروه در حال انجام وظایف مربوطه است. دستوراتی که معاونت محترم توانبخشی جناب آقای دکتر نحوینژاد پیگیری می کنند و در مواردی که حتی موردی است و عزیزان ناشنوا و تشکلهای ناشنوایان دنبال می کنند, از طریق این کارگروه پیگیری می شود.
از طریق همین کارگروه تلاش شد تا یک کمیته تدوین زبان اشاره تشکیل شود. یکی از کارهایی که کمیته تدوین زبان اشاره انجام داده است, در ارتباط با زبان اشاره ملی است. اینکه به اعتقاد خود ناشنوایان لازم است تا یک زبان اشاره ملی داشته باشیم همانطور که اکثر کشورهای دیگر دارای زبان اشاره ملی خود هستند. در کمیته پژوهش و تدوین زبان اشاره عزیزانی که در استانها هستند و عزیزانی که در این کمیته هستند سعی می کنند مطالب و مواردی که در ارتباط با زبان اشاره است و در مواردی متفرق است, به صورت واحد در آورد. در آینده با همکاری و حمایت مسؤولین تلاش خواهیم کرد تا بتوانیم با مراجعی که در حد علمی هستند, ارتباط برقرار کنیم تا بتوانیم زبان اشاره را به صورت یک واحد در آوریم.
مورد دیگری که در ارتباط با ناشنوایان وجود دارد, بحث تشکیل جلسات مستمر و مکرری است که ما با گروههای مردمنهاد مربوط به ناشنوایان داشته ایم و داریم و سعی کردیم از این طریق مواردی که مربوط به ناشنوایان استهمچون بحث تجهیزات و موارد دیگر را رفع و روجوع نماییم.
مورد دیگری که در رابطه با ناشنوایان پیگیری کرده ایم و می کنیم و نتیجه هم داده است, بحث مکاتبه با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی بوده است. در این مکاتبات عنوان شده است که سازمان صدا و سیما حد اقل بتواند در برنامه های اخبار سراسری یا برنامه های شبکه خبر یک رابط و متأرجم زبان اشاره را قرار دهد که اخبار از این طریق به نظر ناشنوایان برسد. همین کار را از طریق مکاتبه ریاست سازمان با مدیران کل استانها انجام دادیم و درخواست کردیم تا برای تأمین رابط زبان اشاره در سیمای استانی برای ناشنوایان این اقدام را انجام دهند که تا کنون این کار انجام شده است و در استانهایی هم که انجام نشده است احتمالاً ناشی از بحث تأمین رابط زبان اشاره است. یعنی افرادی را آموزش دهند که قابلیت برگردان اخبار و اطلاعات استانی را به زبان اشاره برای ناشنوایان عزیز داشته باشند.
کار دیگری که در این زمینه انجام شد, بحث توسعه و ترویج زبان اشاره برای آن دسته از عزیزان ناشنوایی که ناشنوای مطلق هستند میباشد. یکی از برنامه هایی که حوزه معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور انجام می دهد, بحث پیشگیری از ناشنوایی همچون بحث غربالگری است. اما تعدادی از افراد هستند که دوچار ناشنوایی مطلق هستند و به تشخیص پزشکان نمی توانند کاندید کاشت حلزون باشند. در این زمینه ما باید بتوانیم با استفاده از شیوه های دیگر برای این گروه بحث برقراری ارتباط با جامعه و حتی با خودشان را داشته باشیم که این روش توسعه و ترویج زبان اشاره است. این امر در حال حاضر از طریق برخی تشکلها در حال انجام است و در صورتی که عزیزانی هستند که نیاز به آموزش زبان اشاره دارند, در صورتی که به حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی کشور مراجعه کنند, ما راهنماییهای لازم را برای آموزش زبان اشاره به این افراد انجام میدهیم..
مورد دیگر بحث تأمین رابط زبان اشاره برای محافل عمومی همچون بیمارستانها و مراجع قضایی است. به دلیل کمبود رابط زبان اشاره طبیعتاً این عزیزان نمی توانند به خواسته های خود دست یابند. یکی از کارهایی که سازمان بهزیستی و بهزیستی استانها انجام داده اند, بحث تأمین رابط زبان اشاره است که این عزیزان می توانند به بهزیستی استان خود مراجعه بکنند و در اولین فرصت رابط زبان اشاره برای آنها تأمین خواهد شد و به ارگان مربوطه معرفی می شود و این عزیزان می توانند از طریق رابط کارهای خود را انجام دهند و حتی در برنامه هایمان گنجانده ایم تا بتوانیم با توسعه و ترویج زبان اشاره این رابط را برای دانشگاهها داشته باشیم تا عزیزان از آموزش عمومی باز نمانند.
کارهایی در رابطه با زبان اشاره و افراد ناشنوا در کشور انجام می شود که ممکن است مواردی از قلم افتاده باشد. در صورتی که عزیزان هر موردی در این خصوص دارند, می توانند به حوزه معاونت توانبخشی بهزیستی استانها و حوزه معاونت توانبخشی بهزیستی کل کشور مراجعه نمایند. می توانند پیشنهادات, طرحها و برنامه های خود را که در جهت رفاه افراد ناشنوا مفید باشد ارائه دهند و ما استقبال می کنیم. تمام برنامه های ما با این هدف انجام می شود که بتوانیم به یکسانسازی و عادی سازی که شعار بین المللی و مربوط به همه معلولین است دست یابیم. و نیز آنچه که در کنوانسیون حقوق معلولین و در قانون حمایت از حقوق معلولان ذکر شده است, تحقق یابد و جامعه ای بدون تبعیض داشته باشیم و یکسانسازی در حد کامل تحقق یابد.

منبع: برگردان متن صوتی به نوشتاری معصومه سلطانی، کمپین پیگیری حقوق معلولان ایران، 3 مهر 1397

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *