معرفی کتاب “آشنایی با ناشنوایان”

آشنایی با ناشنوایان: آموزش و توانبخشی آنان

دفتر فرهنگ معلولین

طاهره محمدپور کارشناس پژوهشی ناشنوایان در دفتر آموزش و پژوهش (پژوهش‌های توانبخشی) در سازمان‌ بهزیستی و دانشگاه علوم بهزیستی تجارب و دستاوردهای چند ساله خود را جمع‌آوری و تدوین کرد و کتاب حاضر را منتشر نمود:
آشنایی با ناشنوایان: آموزش و توانبخشی آنان، طاهره محمدپور، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، 1376، 168ص.
این کتاب شامل یازده بخش است: کلیات درباره ناشنوایی؛ پیشگیری از ناشنوایی؛ خانواده ناشنوا؛ فراگیری زبان و ناشنوایی؛ نیازهای توان‌بخشی و آموزشی؛ خدمات آموزشی جهت توان‌بخشی؛ مراحل آموزش؛ مشکلات ارتباطی و اجتماعی؛ روان‌شناسی؛ تأمین اقتصادی و تشکیل خانواده.

      

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.