نابینایان دارای تحصیلات دانشگاهی

نابینایان دارای تحصیلات دانشگاهی

دفتر فرهنگ معلولین

نابینایان و کم‌بینایانی که به مقطع‌های فوق لیسانس یا دکترا راه یافته و موفق به دریافت این مدرک شده یا هنوز مشغول بوده و در “نخستین همایش سراسری توانمندی‌های علمی و پژوهشی نابینایان و کم‌بینایان” شرکت کرده‌اند، اسامی و مشخصات آنها تقدیم می‌گردد.

نام و نام خانوادگی: محمدرضا آبادی
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
رشته: ـ
استان: تهران

نام و نام خانوادگی: عطیه احسان پور
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: زبان و ادبیات فارسی
استان: گیلان

نام و نام خانوادگی: وحید اسدزاده
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: حقوق بین‌الملل
استان: البرز

نام و نام خانوادگی: مریم اصغری
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: روانشناسی
استان: البرز

نام و نام خانوادگی: مریم باقری
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: زبان و ادبیات فارسی
استان: فارس

نام و نام خانوادگی: اسلام ابراهیم‌نژاد
وضعیت بینایی: کم‌بینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: زمین‌شناسی
استان: آذربایجان غربی

نام و نام خانوادگی: محسن احمدی
وضعیت بینایی: کم‌بینا
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
رشته: زبان و ادبیات عربی
استان: خراسان رضوی

نام و نام خانوادگی: سمانه اسکندری
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: جامعه شناسی
استان: مازندران

نام و نام خانوادگی: سید علی بابایی
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: مدیریت آموزشی
استان: آذربایجان شرقی

نام و نام خانوادگی: ناصر بهروزی
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: دکترا
رشته: روانشناسی
استان: خوزستان

نام و نام خانوادگی: نوشین پورملاعباسی
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: زبان‌شناسی همگانی
استان: اصفهان

نام و نام خانوادگی: زینب جعفری
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته: ـ
استان: فارس

نام و نام خانوادگی: زهره حبیبی
وضعیت بینایی: کم‌بینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: روانشناسی عمومی
استان: گیلان

نام و نام خانوادگی: احمدرضا حیدریان
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: دکترا
رشته: زبان و ادبیات عربی
استان: خراسان رضوی

نام و نام خانوادگی: زهره حیدریان
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
رشته: علوم قرآن و حدیث
استان: خراسان رضوی

نام و نام خانوادگی: هادی جابری
وضعیت بینایی: کم‌بینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: آموزش زبان انگلیسی
استان: آذربایجان شرقی

نام و نام خانوادگی: زهره حبیب اللهی
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: زبان و ادبیات فارسی
استان: اصفهان

نام و نام خانوادگی: اعظم حسین‌زاده
وضعیت بینایی: کم‌بینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: روانشناسی کودکان استثنایی
استان: تهران

نام و نام خانوادگی: فاطمه حیدریان
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
رشته: روانشناسی کودکان استثنایی
استان: خراسان رضوی

نام و نام خانوادگی: محمدجواد خادمی
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد
رشته: روانشناسی بالینی
استان: اصفهان

نام و نام خانوادگی: محمد خوانین‌زاده
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
رشته: مدیریت دولتی
استان: تهران

نام و نام خانوادگی: حسین دشتی
وضعیت بینایی: کم‌بینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: الهیات
استان: یزد

نام و نام خانوادگی: ملیحه رشیدی
وضعیت بینایی: کم‌بینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: حقوق خصوصی
استان: تهران

نام و نام خانوادگی: نصرالله رضایی
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته: کامپیوتر
استان: اصفهان

نام و نام خانوادگی: حمیده روحی نامقی
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد
رشته: حقوق خصوصی
استان: گلستان

نام و نام خانوادگی: حنانه درفشی جوان
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: روانشناسی صنعتی
استان: البرز

نام و نام خانوادگی: نرجس دهقانی
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: زبان و ادبیات فارسی
استان: فارس

نام و نام خانوادگی: زینب رضایی
وضعیت بینایی: کم‌بینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: زبان و ادبیات فارسی
استان: فارس

نام و نام خانوادگی: حسن رضایی
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: دکترا
رشته: علوم قرآن و حدیث
استان: قم

نام و نام خانوادگی: محبوبه زارع
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: دکترا
رشته: زبان و ادبیات عربی
استان: یزد

نام و نام خانوادگی: مرضیه زارع
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: زبان و ادبیات فارسی
استان: مازندران

نام و نام خانوادگی: حبیب الله زارع
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: جغرافیای سیاسی
استان: تهران

نام و نام خانوادگی: روح الله ساعی
وضعیت بینایی: کم‌بینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: جامعه‌شناسی
استان: آذربایجان شرقی

نام و نام خانوادگی: محمود ستوده
وضعیت بینایی: کم‌بینا
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
رشته: کامپیوتر ـ هوش مصنوعی
استان: فارس

نام و نام خانوادگی: ماه‌پری شمس
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: چهارم ابتدایی
رشته: ـ
استان: خراسان رضوی

نام و نام خانوادگی: فاطمه زارع
وضعیت بینایی: کم‌بینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: الهیات
استان: فارس

نام و نام خانوادگی: یوسف زین‌العابدین
وضعیت بینایی: کم‌بینا
میزان تحصیلات: دکترا
رشته: جغرافیای سیاسی
استان: گیلان

نام و نام خانوادگی: علی‌اکبر سالاری
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: حقوق
رشته: کارشناسی
استان: مازندران

نام و نام خانوادگی: محمدتقی سیری
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته: زبان و ادبیات فارسی
استان: آذربایجان شرقی

نام و نام خانوادگی: نیره صدری
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
رشته: زبان و ادبیات فارسی
استان: اصفهان

نام و نام خانوادگی: راحله صدیق‌منش
وضعیت بینایی: کم‌بینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: زبان و ادبیات فارسی
استان: همدان

نام و نام خانوادگی: زهرا طهماسبی
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
رشته: زبان و ادبیات عربی
استان: همدان

نام و نام خانوادگی: محمدرضا عباسپور
وضعیت بینایی: کم‌بینا
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
رشته: زبان و ادبیات فارسی
استان: تهران

نام و نام خانوادگی: موسی عصمتی
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: زبان و ادبیات فارسی
استان: خراسان رضوی

نام و نام خانوادگی: مریم غوری
وضعیت بینایی: کم‌بینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: جامعه‌شناسی
استان: فارس

نام و نام خانوادگی: فریده طاهری
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: حقوق خصوصی
استان: فارس

نام و نام خانوادگی: سعید عابدی
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: حقوق خصوصی
استان: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مژگان علیزاده
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: ـ
رشته: ـ
استان: گیلان

نام و نام خانوادگی: خدیجه علیپور
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: جامعه‌شناسی
استان: فارس

نام و نام خانوادگی: معصومه فرج‌پور
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
رشته: زبان و ادبیات فارسی
استان: لرستان

نام و نام خانوادگی: مریم فرحناکیان
وضعیت بینایی: کم‌بینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: زبان و ادبیات فارسی
استان: تهران

نام و نام خانوادگی: مهرداد کرامت‌پور
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: زبان و ادبیات فارسی
استان: اصفهان

نام و نام خانوادگی: رقیه محمدزاده
وضعیت بینایی: کم‌بینا
میزان تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد
رشته: علوم تربیتی
استان: خراسان جنوبی

نام و نام خانوادگی: عفت محیب ازغندی
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: زبان و ادبیات فارسی
استان: خراسان رضوی

نام و نام خانوادگی: رضا مودتی
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: حقوق جزا
استان: خراسان رضوی

نام و نام خانوادگی: آرزو قربان زاده
وضعیت بینایی: کم‌بینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: زبان و ادبیات فارسی
استان: آذربایجان غربی

نام و نام خانوادگی: الهام کریمی
وضعیت بینایی: کم‌بینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: شیمی معدنی
استان: فارس

نام و نام خانوادگی: حمید محیب ازغندی
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
رشته: تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
استان: خراسان رضوی

نام و نام خانوادگی: بی بی فاطمه مظلوم
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: علوم قرآن و حدیث
استان: خراسان رضوی

نام و نام خانوادگی: میثم مهاجر
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: زبان و ادبیات فارسی
استان: خراسان رضوی

نام و نام خانوادگی: زهرا مهمان نواز
وضعیت بینایی: کم‌بینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: زبان و ادبیات فارسی
استان: گیلان

نام و نام خانوادگی: امینه نگهبان
وضعیت بینایی: کم‌بینا
میزان تحصیلات:
رشته: روانشناسی
استان: تهران

نام و نام خانوادگی: نرگس نیکخواه
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: دکترا
رشته: جامعه‌شناسی
استان: اصفهان

نام و نام خانوادگی: فضل‌الله وطن‌خواه
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته: جغرافیای انسانی
استان: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مرتضی هادیان
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته:
استان: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مجید یوسفی بابادی
وضعیت بینایی: کم‌بینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: کامپیوتر ـ نرم‌افزار
استان: چهارمحال و بختیاری

نام و نام خانوادگی: محمد میرزایی
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: علوم قرآن و حدیث
استان: گیلان

نام و نام خانوادگی: نسیم نوزاد
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: روانشناسی عمومی
استان: گیلان

نام و نام خانوادگی: سید مرتضی نیکزاد
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی
رشته: علوم تربیتی
استان: اصفهان

نام و نام خانوادگی: پرستو ولدخان
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: جامعه‌شناسی
استان: تهران

نام و نام خانوادگی: زینب هاشم‌زاده
وضعیت بینایی: نابینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: روانشناسی
استان: خراسان رضوی

نام و نام خانوادگی: ولی‌الله غزنوی
وضعیت بینایی: کم‌بینا
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته: روانشناسی
استان: فارس

منبع: سپید نامه وصال، ش 7و8، پاییز 1392، ص 17-23

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *