به بهانه چهارمین نشست هم اندیشی تشکل های معلولان

چهارمین نشست هم اندیشی تشکل های معلولان سراسرکشورقراراست به همت کانون معلولین توانا که الحمدا… ازتوان مالی مناسبی برخورداربوده و دربرگزاری سه نشست قبلی هم باتامین هزینه های برگزاری نشست هاپیشقدم بوده است دراواخر اردیبهشت ماه 95 با هدف تلاش تشکل های معلولان درتسریع روند اصلاح و تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان درمجلس, با حضور نمایندگان 70 تشکل معلولان کشور درتهران برگزارشود. سید محمد موسوی دبیر برگزاری نشست های هم اندیشی تشکل‌های معلولان کشور دراین باره می گوید: مدیران و نماینده‌های سمن‌های معلولان در این نشست دور هم جمع می شوند تا چالش‌های روز معلولان استان‌های خود را مطرح و ضمن چاره‌اندیشی برای رفع مشکلات معلولان، راه‌های سرعت بخشی به تصویب قانون جامع را بررسی کنند.
اما به نظر میرسد پرداختن به موضوع لایحه قانون جامع حمایت ازحقوق معلولان درشرایط فعلی ضرورتی نداشته باشد, این قانون علیرغم تلاش مجدانه تشکل های معلولان و صاحب نظران متاسفانه هنوز هم دچارکاستی هایی است وامید نمی رود فرصت بررسی واصلاح مواد آن درصحن علنی مجلس دهم فراهم شود و نمایندگان دراصلاح آن حساسیت داشته باشند!! و بیشتربه تامین نظرشورای نگهبان تاکید خواهند نمود. از طرفی درصورت انجام اصلاحات و تصویب شورای نگهبان و تهیه لایحه اجرایی و ابلاغ به مبادی ذیربط , بازهم به لحاظ عدم تامین منابع مالی قانون, اجرایی نخواهد شد و یااینکه با موانع بسیاری دراجراء روبرو خواهد بود. دلیل آن هم نبود عزم ملی برای رفع مشکلات معلولان در بین مقامات و مسئولان اعم ازقانون گذاران و مجریان است که علیرغم گذشت حدود چهاردهه از انقلاب شکوهمند اسلامی, هنوز هم شاهد تحول چشمگیری دراوضاع و احوال معلولان درایران نیستیم, هرچند پیشرفت هایی حاصل شده, معذالک بسیارناچیز و ناکافی بوده و آن انتظاری که می رفت هنوز محقق نشده است. بجز تغییربرخی از نگاههای احساسی جامعه و مسئولین که به برکت حضورفعال معلولان درصحنه های اجتماعی نظیر موفقیت های ورزشی درعرصه های بین المللی و موفقیت های فرهنگی و هنری و دربسیاری موارد موفقیت های منفرد چهره های شاخص ازمیان معلولان , بوجود آمده است شاهد تغییرشگرفی درارکان اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی, بهداشتی و …. درطول این چنددهه نبوده ایم و صرفا”درمقاطعی اقدامات و حرکت های محدودی دربرخی زمینه ها صورت پذیرفته و درمقطع بعدی یاکلا”ازبین رفته و یااینکه با کندی ورخوت بسیاری پیگیری شده است.
نگاهی به اوضاع و احوال تشکل های معلولان درایران پس ازانقلاب نشانگراین موضوع است که تمامی این تشکل ها پس از مدتی به دلیل عدم توجه و حمایت سازمانهای دولتی ذیربط و فقدان قوانین حمایتی, ازمسیرخود خارج شده و هر روز کوچک و کوچکترشده اند و دربسیاری موارد به جزافرادی دلسوز و علاقمند باهدف روشن ماندن چراغ این تشکل ها, سایراعضاء دیده نمی شوند و فعالیتی هم صورت نمی گیرد. بزرگترین تشکل معلولان ایران و اولین نهاد مردمی معلولان بعد ازانقلاب با بیشترین تعداد عضو سالهاست که هیچ فعالیت متناسب با پیشینه و اندازه خود نداشته است. این نهاد آنقدربامشکلات و کمبود نیرو روبروست که هرسه ماه یک بارهم قادربه روز رسانی تنها سایت رسمی این تشکل ریشه دارکه هنوز بسیاری ازمعلولان چشم امید به فعالیتهای آن دارند نمی باشد و سایرموارد ….. که نیازبه توضیح بیشترندارد و متاسفانه این حال و روز فعلی بسیاری ازتشکل های معلولان درایران است. با نگاهی اجمالی به وضعیت همین 70 تشکل معلولان که قراراست درنشست هم اندیشی کانون توانا شرکت نمایند متوجه می شویم, جزچندتشکل مابقی فاقد مکان مناسب برای فعالیت, گردهمایی, اجرای برنامه ها و حداقل دورهم جمع شدن اعضاء خود ازابتدا بوده و هنوز هم هستند!! این تشکل هابا دریافت مبالغ جزئی حق عضویت ازاعضاء حتی قادربه تامین دستمزد حداقل پرسنل دفتری و هزینه های مستمرنظیرآب و برق و ….نمی باشند. هرچند بسیاری ازاین تشکل ها حتی منبع درامدی بنام حق عضویت هم دراختیارندارند و باهزاران مشکل وچشم امید به کمک افراد خیرو …روزگار می گذرانند.
بااین اوصاف و درجایی که چند کارشناس حقوقی زبده ازمیان معلولان که به لطف پروردگارکم هم نیستند بابررسی کلیه نظریات و پیشنهادات معلولان درادوار مختلف قادرخواهند بود به نحو احسن درجهت پیگیری حقوقی موضوعاتی مانند قانون جامع حمایت ازمعلولان فعالیت داشته باشند, نیازی به پرداختن مجدد به این موضوع در نشست های هم اندیشی تشکل هاکه امکان برگزاری آن همیشه هم میسر نیست, احساس نمی شود و بهتراست نمایندگان این تشکل ها که به نوعی عصاره اصلی معلولان کشورمحسوب می شوند به موضوعات اساسی دیگری ازقبیل نحوه بالابردن توان اقتصادی سمن ها و NGO های معلولان درکشوربپردازند. موضوعی که مهمترین رکن اجرای اهداف تمامی تشکل های معلولان بحساب می آید و عامل اصلی توقف و درجا زدن این نهادهای مردمی شده است. تعدادی ازدوستان که هم اکنون مسئولیت برخی سمن ها و تشکل های معلولان کشوررابعهده دارند خاطرشان هست درسال 1991 زمانی که به دعوت یکی از NGO های حمایت ازمعلولان درایتالیا به این کشورسفر داشتیم, متوجه شدیم این تشکل ایتالیایی که درآن زمان دارای 130 شعبه درکشورکوچک ایتالیا بود با مصوبه دولت ایتالیاو بصورت انحصاری تنها واردکننده رایانه و لوازم جانبی تعیین شده است و هرشخص یاسازمانی اعم ازخصوصی و دولتی بخواهد رایانه که درآن سالهاتازه به بازارهای جهان ورود پیداکرده بود خریداری و وارد کند باید ازطریق این تشکل اقدام نماید و موسسه مذکوربا دریافت مبالغی براساس تعرفه های تعیین شده این خدمت را ارائه می داد. این فعالیت و منابع درآمدی آن درطی چندسال چنان شرایطی را برای موسسه معلولان درایتالیا فراهم کرده بود که آنان با ایجاد مراکزمختلف آموزشی , درمانی , ارگوتراپی, مراکزساخت پروتز و ارتز, سالن های ورزشی, تفرحگاه های ساحلی و ….چنان تحولی دراوضاع معلولان ایجاد کرده بودند که با بهترین امکانات و بدون نیازبه کمک های دولتی باصلابت درجهت تحقق اهداف آرمانی خود با جذب کارشناسان, اطباء, مدیران طرازاول و…. درتمامی رشته های موردنیازباقدرت به فعالیت ادامه می دادند.
تشکل های معلولان درایران اگرقراراست به اهداف وآرمانهای متعالی خود دست یابند باید بنیه اقتصادی قوی داشته باشند. اخذ مجوزصادرات یا واردات یک کالا یامحصول خاص درانحصارتشکل های معلولان, اختصاص چنددرصد منابع حاصل از حذف یارانه افراد غیرمشمول به معلولان, اختصاص درصدی ازدرآمدهای حاصل ازحراج کالاهای قاچاق به داخل کشور و … دهها روش دیگرمی تواند منجربه تحصیل درآمدهای مکفی و دائمی برای معلولان کشورو امکان اجرای انواع طرحهای کلان و خرد معلولان درزمینه های اجتماعی, فرهنگی, اقتصادی, بهداشتی, درمانی, گردشگری, معیشتی و….. گردد.
پیشنهاد می کنم درهمین نشست پیش روی, راههای تشکیل اتحادیه تشکل های معلولان با عضویت تمام سمن ها و NGO های فعال کشور, جدا ازآن چیزی که بصورت نمایشی توسط سازمان بهزیستی شکل گرفته است. مورد بررسی قرارگیرد و موضوع راههای دسترسی به منابع اقتصادی مشروع و قانونی ازطریق اخذ مجوز ازمبادی قانونی نظیردولت و مجلس شورای اسلامی و درصورت نیازحتی ازمحضرمقام معظم رهبری مورد بررسی و اقدام قرارگیرد. تاانشاا.. درآینده نه چندان دور شاهد رشد وتعالی معلولان درکلیه زمینه هاباشیم.
منبع: مسعود ورزنده، سایت آداک گردشگران معلولین، 26 اردیبهشت 1395

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *