شطرنج نابينايان و كم بينايان

قوانين و مقررات شطرنج نابينايان و كم بينايان

اين قوانين به عنوان متمم در مسابقات شطرنج بين افراد نابينا و كم بينا و بين نابينايان مورد استفاده قرار مي گيرد.
مديران مسابقات مي توانند اين قوانين را با توجه به شرايط محيطي بكار گيرند.
در رقابتهاي شطرنج بين افراد نابينا و افرادي كه نقص بينايي دارند، هر يك از دو بازيكن مي توانند درخواست دوتخته را بنمايند. فرد [كم ] بينا مي تواند از تخته معمولي و فرد نابينا از تخته مخصوص نابينايان استفاده كند .
تخته مخصوص نابينايان بايد ويژگيهاي زير را دارا باشد :
(cm 20× الف حداقل ابعاد تخته بايد 20 سانتيمتر در 20 سانتيمتر باشد . ( 20
ب خانه های سياه تخته بايد كمي برجسته باشند.
ج هر خانه بايد داراي زائده اي براي نگهداري مهره بر روي تخته شطرنج باشد.
د هر يك از مهره هاي شطرنج بايد داراي خاري باشد كه ضمن تماس با زائده روي تخته
شطرنج ، مهره را در جاي خود نگهدارد.
مهر سياه داراي علامت مخصوص مي باشد. ، Staunton س در مهره هاي طرح
قوانين كلي :
-1 نكات بايد به وضوح اعلام شده و حريف آنها را تكرار نمايد و روي تخته خود آن
را انجام دهد . براي اينكه اعلام حركات آسانتر صورت گيرد پيشنهاد مي شود به
جاي حروف از اين اسامي استفاده به عمل آيد.
A ~ Anna B ~Belia C ~ Ceasar D ~ David
E ~ Eva F ~ Felix G ~ Gustav H ~ Hector
اعداد از سفيد به سياه با اعداد آلماني مشخص مي شوند.
1 ~ Eins 2 ~Zwei 3 ~ Drei 4 ~ Vier
5 ~ Funf 6 ~ Sechs 7 ~ Sieben 8 ~Acht
كه به معني رخ بلند مي باشد ابراز مي گردد. Lange Rochade رخ با عبارت آلماني نام مهره ها به شرح زير مي باشد .
Koenig Dame Turm Laeufer Springer Bauer
وقتي پياده شطرنج به پيش مي رود بازيكن بايد مهره انتخابي خود را اعلام نمايد.
-2 در مورد بازيكناني كه داراي نقص ديد هستند ، مهره موقعي دست خورده تلقي
مي شود كه از محل خار نگهدارنده خود جدا شده باشد .
-3 حركت موقعي انجام شده تلقي مي گردد كه :
الف بازيكني كه نوبت بازي اوست مهره گرفته شده را از روي تخته جدا كرده باشد.
ب مهره با نگهدارنده خانه ديگري تماس حاصل نمايد.
ج حركت مهره اعلام شده باشد.
-4 ساعت ويژه نابينايان بايد در دسترس قرار داشته باشد . ساعت مورد استفاده بايد
ويژگيهاي زير را دارا باشد:
الف عقربه ها بر روي صفحه ساعت محكم شده باشند و هر پنج دقيقه با يك علامت و هر
15 دقيقه با دو علامت برجسته مشخص شده باشند.
ب علامتي كه به آساني بتوان آنرا لمس نمود بايد دقت شود كه علامت طوري قرار گيرد
كه بازيكن بتواند آخرين پنج دقيقه هر ساعت را به خوبي حس نمايد.
-5 بازيكن نابينا بايد امتيازهاي بازي را با بريل يا خط معمولي ثبت نمايد و يا با استفاده
از نوار آنرا ضبط نمايد.
-6 اشتباه كلامي در اعلام حركت بايد بلافاصله و قبل از اينكه ساعت حريف شروع به
كار كند اصلاح شود.
-7 اگر اختلافي در وضعيت مهره ها بروز كند بايد به كمك كنترل كننده حل شود و
اين عمل با مراجعه با امتيازات هر دو بازيكن انجام مي شود . اگر امتيازها با هم
هماهنگ هستند بازيكني كه حركت درست را ثبت كرده است ولي آن را اشتباه
بر روي تخته عمل كرده است بايد وضعيت خود را اصلاح نمايد .
-8 اگر وضعيتي مشابه مورد فوق بروز كند وامتيازهاي بازي هم هماهنگ نباشد ،
حركات بايد تا جايي كه اشكال محو مي شود دنبال شوند و فرد كنترل كننده بايد
ساعتها را دوباره تنظيم نمايد .
-9 به بازيكن نابينا بايد اين حق داده شود كه از كمك فردي كه يك يا كليه وظايف
زير را به عهده دار است به عنوان كمك استفاده نمايد.
الف حركات هر يك از بازيكنان را برروي تخته انجام دهد.
ب حركات هر دو بازيكن را اعلام نمايد .
ج امتيازات بازيكن نابينا را ثبت نمايد و ساعت طرف مقابل او را بكار اندازد.
(به قانون شماره 3 ج مراجعه شود).
د بازيكن نابينا را فقط در صورت تقاضاي وي از تعداد حركات انجام شده و زمان استفاده
شده هر دو بازيكن آگاه سازد.
ه در صورت رعايت نشدن محدوديت زماني آن را مطرح نمايد و چنانچه بازيكن
[كم] بينا به مهره هايش دست زد فرد كنترل كننده را آگاه نمايد.
و در صورت بروز تأخير در بازي كارهاي بايسته را انجام دهد.
-10 اگر فرد نابينا از نفر كمكي استفاده نمي كند فرد[كم] بينا مي تواند از فردي كه
وظيفه انجام امور 9 الف و 9 ب را به عهده دارد استفاده نمايد.

منبع: سایت فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان، 21 آذر 1391

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *