2280 روز انتظار برای خودرو دار شدن معلولان

مقدمه:
امروز دقیقا ۲۲۸۰ روز از صدورمصوبه ۲۰۴۴۱۹/ت/۴۱۸۲۹ – ۷ / ۱۱ / ۱۳۸۷ هیئت وزیران در رابطه با مجوز معافیت ۳۰ میلیون تومانی واردات خودرو برای ۴۷۰۰ نفر ازمعلولین واجد شرایط گذشت، بنابراعلام مسئولین سازمان بهزیستی کشور بیش از۱۱۰ هزارنفر ازمعلولین ثبت نام کردند و در چهارمرحله بررسی و به قولی امتیازبندی, نهایتا”۴۷۰۰ نفردرسراسرکشور انتخاب شدند . درمدت حدود ۶ سال واندی گذشته , دهها بار مسئولین بهزیستی کشور درمصاحبه ها و مراسم مختلف اظهارات متفاوت و برخی مواقع متناقص ایراد نمودند و هریک با ژست های تبلیغی وعده ای دادند اما هیچ کدام تاکنون عملی نشده است , شاید هم دلیل آن نبودن پشتوانه قانونی برای اجرای مصوبات بوده که تاکنون اجرای این قانون را به تعویق انداخته است.
car-for-disabledدر این مقاله قصد داریم به بررسی و کنکاش درخصوص علل عدم اجرای این قانون و موانع موجود در مسیر تحقق آن بپردازیم.
در سال های بعد ازانقلاب تنها کارخانه تولید کننده خودرو ایران با تولید پیکان اتوماتیک تاحدودی نیازهای معلولین را فراهم می کرد , البته دراین زمان ورود انواع خودروهای اتومات خارجی با قیمت های مناسب برای معلولین و سایرمردم بدون هیچ مشکلی مهیابود . با شروع جنگ تحمیلی و رکود صنایع و ازطرف دیگر تحریم های اقتصادی دوران دفاع مقدس ازسوی کشورهای اروپایی و آمریکایی صنایع خودرو سازی کشور هم دچارنابسامانی شد و تولید محدود خودرو اتوماتیک پبکان هم متوقف شد .
در زمان جنگ تحمیلی موارد معدودی خودرو خارجی برای رفع نیاز تعدادی ازجانبازان عزیز دفاع مقدس وارد کشورشد , معذالک تا بعد ازپایان جنگ تحمیلی هیچ اقدام موثری برای تولید خودروهای اتوماتیک و مناسب سازی شده برای معلولین بعمل نیامده بود , دراین زمان و باحضور عزیزان جانباز درعرصه های مختلف اجتماعی دولت های وقت درصدد ایجاد شرایطی به منظور رفع نیازجانبازان و معلولین درزمینه خودرو اتوماتیک قابل استفاده افراد دارای نقص عضو با اولویت جانبازان دفاع مقدس برآمدند , ابتدا شرکت های ایران خودرو و سایپابه تعداد محدودی خودرو پراید و پژو ۴۰۵ اتوماتیک با مناسب سازی جزئی را دردستورتولید قراردادند .
درهمین دوران ورود کمپانی های خودرو سازی بزرگ جهان به بازار خودرو ایران سرعت بیشتری گرفت و خودرو سازان کره جنوبی , فرانسه , آلمان , ژاپن چین و…. هریک باانعقاد قراردادهای مختلف نسبت به تولید , مونثاژ , پلت فرم و سایر اشکال خودروهای خود را به بازار تشنه ایران سرازیر کردند , با وجود ظهور کمپانی های متعدد خودروسازی خارجی و کنسرسیوم های داخلی بازهم برنامه مدونی برای تولید خودروهای ویژه معلولین درایران بکارگرفته نمی شد , کمپانی های تولید خودرو بنا برکشش بازار هرچند صباحی تعدادی خودرو اتوماتیک تولید و بدون ایجاد آبشن های خاص معلولین و با قیمت های بالا , فقط برای استفاده افراد غیرمعلول علاقمند به خودرو اتوماتیک روانه بازار می کردند . دراین زمان دولتمردان که برای تامین نیازجانبازان عزیز جنگ تحمیلی به خودرو استاندارد معلولین در تدارک بودند .
بلحاظ عدم توانایی و پشتیبانی کارخانجات فعال خودروسازی کشور برای تولید خودروهای ویژه افراد دچارنقص جسمی , مجوزواردات خودرو برای تعدادی ازجانبازان دفاع مقدس با درصد جانبازی از۲۵ درصد تا ۷۰ درصد به بالا بابرخورداری ازمعافیت گمرکی تاسقف حداکثر۴۰ میلیون تومان نمودند . ازاین زمان دلالان وارد کارزار شدند و با خرید حواله و مجوزواردات جانبازان عزیزی که بلحاظ مشکلات مالی قادر به واردات خودرو مناسب خود نبودند به سودهای کاذب دست پیداکردند و بازار خودرو ایران به محل جولان خودروهای وارداتی لوکس بنام جانبازان و به کام دلالان فرصت طلب تبدیل شد , بسیاری ازاین عزیزان با وجوه دریافتی ازدلالان درمقابل واگذاری مجوز خودرو حتی نتوانستند خودرو داخلی با عمربیش ازده سال تهیه کنند و تعداد زیادی ازآنان همچنان بدون خودرو و بامشکلات بسیار شدید دست وپنجه نرم می کنند .
دراین مقطع دولت برای جلوگیری ازتضییع بیش ازحد حقوق جانبازان چند کارخانه خودروساز داخلی کشوررا مکلف نمود درقبال دریافت حواله های باقیمانده جانبازان درصورت تمایل و هم سنگ با ارزش حواله , خودرو به جانبازان تحویل دهند . دراین اقدام تعدادی ازکارخانجات معوض حواله , یک تا دو دستگاه ازتولیدات خودرا که غالبا”غیراتومات و بدون تجهیزات خاص برای افراد دچارنقص عضو تولید شده بود به جانبازان تحویل داده و خود راسا”نسبت به واردکردن خودرو خارجی و یا انتقال مجوز به سایرین اقدام کردند . بدین ترتیب بازهم اقدام موثری برای رفع مشکل ایاب و ذهاب جانبازان و معلولین بعمل نیامد و درنهایت فقط واسطه ها ازسودهای هنگفت برخوردارشدند .
Titel_Deutsch_SpaceDrive_Andocken_26مصوبه هیئت دولت درخصوص درنظرگرفتن معافیت گمرکی برای ورود ۴۷۰۰ دستگاه خودرو برای معلولین دربهمن ماه ۱۳۸۷ هم به سرنوشتی مشابه آنچه اشاره شد دچارگردید , اندک زمانی پس ازتصویب و ابلاغ به سازمان بهزیستی کشور , قیمت خودرو درداخل کشور به علت تحریم های ظالمانه غرب تا سه برابر افزایش یافت , کمپانی های خارجی تولیدات خود را درداخل کشور محدود و یا اینکه باتوجه به سه برابرشدن ارزش دلار به سطوح غیرقابل دسترسی افزایش دادند , امکان واردات خودرو به صورت انبوه بخاطر شرایط تحریم میسر نشد , سازمان بهزیستی کشور هم حدود دوسال زمان برای تعیین و معرفی ۴۷۰۰ نفر واجد شرایط ازبین معلولین را هدرداد ودرنهایت دربدترین شرایط اقتصادی کشور وزیرفشار شدید تحریم های ظالمانه و آشفتگی بازارهای اقتصادی کشورو بویژه صنعت خودرو , و استماع پیام ها و سخنرانیهای متناقض مسئولین سازمان بهزیستی کشور که به انواع مختلف اتلاف وقت راپیشه کرده و باامیدهای واهی ازجمله اینکه :
۱- ۴۷۰۰ دستگاه خودرو ویژه معلولین مناسب سازی شده وارد و درگمرکات کشور موجود است که بزودی تحویل خواهد شد.
۲- بزودی تسهیلات بانکی برای خرید خودرومناسب سازی شده داخلی دراختیارواجدین شرایط واردات خودرو ازطریق سیستم بانکی قرارداده میشود.
۳- به معلولین واجد شرایط ازتولیدات داخلی مناسب سازی شده ضمن تهاتربا ارزش مجوز واردات , خودرو تحویل خواهد شد و ……. راعنوان می کردند . ( تمام مستندات درآرشیو مطبوعات وسایت ها موجود است . )
به معلولین اطلاع داده شد برای ثبت سفارش و وارد کردن خودرو به سایت وزارت صنعت و معدن مراجعه و ثبت نام کنند , حداقل ششماه ازتاریخ ثبت نام معلولین دراین سایت هم سپری شد , تعداد انگشت شماری ازمعلولین که تمکن مالی داشتند موفق به وارد کردن خودرو شدند و تعدادی هم ازسرناعلاجی و نداشتن تجربه و بنیه مالی امتیازات خودرا به قیمت های بسیارنازل به دلالان فرصت طلب واگذارکردند . اما اکثریت قریب به اتفاق هم چنان بلاتکلیف مانده اند . زیرا نه حداقل حدود یک میلیارد ریال وجه نقد برای واردکردن خودرو دارند , نه امیدی به گشایش دریچه ای بمنظور استفاده ازتسهیلات بانکی یا گوشه چشم صنایع خودرو سازی برای تبدیل حواله به تولید داخلی و یاحمایت دولتمردان و ….
اما …. امروز بحث ایاب و ذهاب معلولین و جانبازان با نبود امکانات حمل ونقل عمومی مناسب اعم ازاتوبوس , مینی بوس , مترو , گرانی شدید هزینه های استفاده ازخودروهای شخصی عمومی , نظیر تاکسی عمومی یا تاکسی تلفنی و …. کمبود امکانات تنها سامانه حمل ونقل معلولین و جانبازان که فقط درتهران مستقراست , فرسودگی خودروهای معلولین و عدم امکان جایگزین کردن با خودرو نو , موجب شده است تعداد زیادی ازمعلولین و جانبازان ازفعالیتهای اجتماعی مهم , حتی اشتغال و تحصیل و درمان بازبمانند و خود را درحصارمنازل حبس کنند . پرداخت روزانه حدود ۵۰ هزارتومان هزینه ایاب و ذهاب برای رسیدن به محل کار یاتحصیل , درمان و… برای غالب معلولین مقدورنیست .
اگرسازمان بهزیستی اعلام می کند علیرغم اطلاع رسانی ناقص و پر ایرادش , حدود ۱۱۰ هزارنفردرثبت نام اولیه استفاده ازمعافیت گمرکی ورود خودرو شرکت کرده اند , باید قبول کنیم که افراد فاقد خودرو در بین معلولین کشور چند برابر این تعداد است و این درحالی است که عمرمفید خودروحداکثر ۵ سال برآورد می شود , دربرخی از کشورهای پیشرفته هرسه سال تا پنج سال به معلولین خودرو استاندارد و مناسب سازی شده به صورت رایگان یا با تسهیلات بسیارسهل و آسان ازطریق سازمانهای دولتی و حمایت کننده معلولین واگذارمی شود آیا وقت آن نرسیده دولتمردان مدبردراین مورد فکراساسی کنند ؟
– دولت تدبیروامید درصورتی که صنایع خودرو سازی کشور قادربه تامین نیاز معلولین نیستند باید نسبت به واردات ۴۷۰۰ دستگاه خودرو مناسب سازی شده بایک مدل و یک سیستم ازبازارهای خودرو سازی جهان اقدام و با تسهیلات دراختیار واجدین شرایط قراردهد .
– کشورما هیجدهمین تولید کننده بزرگ خودرو دردنیا محسوب می شود و درسال گذشته بیش ازیک میلیون خودرو دراین کشورتولید شده است که تعداد بیشماری هم به کشورهای مختلف صادرشده است , صنایع خودرو سازی کشور باید موظف شوند درصدی ازتولیدات خود را به معلولین اختصاص دهند و با نیازهای این قشر عظیم ساماندهی کنند .
– بانک های کشور که درهرفعالیت اقتصادی واردشده اند,چرابرای رفع مشکل معلولین درزمینه خرید خودرو تسهیلات مناسب درنظر نمی گیرند ؟
– باتعامل وزارتخانه های تجارت و صنعت و معدن , رفاه و تامین اجتماعی و وزارت اقتصاد ودارایی ,کارخانجات خودرو سازی داخلی درقبال ارزش مجوز واردات خودرو معلولین (۳۰ میلیون تومان ) خودرو داخلی مناسب سازی شده تحویل نمایند و معوض آن بتوانند ازمعافیت گمرکی برای وارد کردن قطعات و ماشین آلات و تجهیزات فنی , نه خودرو , استفاده کنند . این اقدام به جهت حمایت ازتولید داخلی و عدم ورود خودروهای لوکس خارجی که با شرایط فرهنگی مردم کشورما هماهنگی ندارد , مناسب است .
– سازمانها ذیربط نظیرسازمان مدیریت و برنامه ریزی , وزارت کشور , شهرداریها و ….همه ساله منابعی ازبودجه برای تجهیز ناوگان حمل ونقل عمومی درشهرهای کشور اختصاص دهند تا حداقل شرایط برای انجام امور روزمره معلولین و جانبازان و سالمندان مهیا و دریک پروسه زمان بندی تا حد مطلوب ارتقا یابد .
– مسئولین سازمان بهزیستی کشورضمن پیگیری های مجدانه , اطلاع رسانی دربین معلولین را به نحو شایسته انجام داده و به متصدیان مربوطه دراستانهای مختلف کشور اکیدا”توصیه کنند احترام و رفتارشایسته درمقابل مراجعه و پیگیری معلولین واجد شرایط دریافت خودرو راسرلوحه قراردهند .
انتظار میرودریاست محترم سازمان بهزیستی کشور دریک برنامه ویژه بارسانه های گروهی به دور ازهرگونه بزرگ نمایی و وعده و وعید های بی اساس مانند رفتارگذشتگان , آخرین وضعیت اجرای مصوبه معافیت های گمرکی دولت برای ۴۷۰۰ نفرازمعلولین واجد شرایط را اعلام وشفاف سازی کنند.

منبع: مسعود ورزنده، سایت آداک گردشگران معلولین، 31 خرداد 1394 ؛ سایت انجمن معلولان پارس

5 پاسخ
 1. غلامرضا
  غلامرضا می گوید:

  خواهشم از مسوولین اين است به ما هم وام داده در حد توانمان.من الان يك باشگاه فرهنگي ورزشي براي جانبازان ومعلولان راه اندازي كردم دريغ ازيك ريال .اميدوارم خداونددر اين راه ياريمان كند من فقط بخاطر خودم ودوستان توانخاهم اين باشگاه راه اندازي كردم.اميدوارم توانسته باشيم خدمت كوچكي به اين قشر آسيب پذير جامعه كرده باشم

  پاسخ
 2. غلامرضا
  غلامرضا می گوید:

  معلول كامل تحتاني t12 هستم تا كنون نتوانستم وام اشتغال از بهزيستي دريافت كنم گواهينامه معلولين دارم ماشين خير..ممنونم

  پاسخ
 3. ذکریایی
  ذکریایی می گوید:

  بررسی بسیار عالی صورت گرفته و به نکات ارزشمندی اشاره شده است. تشکر وافر از نویسنده مقاله

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.