فواید جسمی قرار گرفتن بدن افراد ضایعه نخاعی در وضعیت ایستاده

فواید جسمی قرار گرفتن بدن افراد ضایعه نخاعی در وضعیت ایستاده

افرادی که برای حرکت خود از ویلچر استفاده می کنند، باید سعی کنند از وسایلی مانند واكر یا عصاهای کمکی برای ایستادن خود استفاده کنند تا از عوارض ثانویه ای که اغلب دراثراستفاده طولانی مدت از ویلچر به وجود می آیند،جلوگیری شود. سالهاست که پزشکان ومتخصصان توصیه می کنند، افرادنخاعی باقراردادن بدن خوددرحالت ایستاده می توانندازمزایای فراوان آن درراستای سلامتی وبهبود وضعیت جسمی خودبهره مندشوند.علاوه برفوایدجسمی ،کسانی که بتوانندبدن خودرادرحالت ایستاده وصاف قراردهند،مزایای روحی وروانی مهمی از قبیل افزایش اعتمادبه نفس ورشد اجتماعی رانیز تجربه خواهندکرد.
برخی از فواید جسمی وروحی- روانی ایستادن به شرح زير مي باشد .البته فهرست زیر کامل نمی باشد و شما ممکن است ضمن مطالعه کتب و مقالات و بوشورهای مختلف با موارد دیگری نیز مواجه شوید.
فواید جسمی استقرار بدن در وضعیت ایستاده
قراردادن بدن دروضعیت ایستادن غیرفعال می توانداثرات زیانباربی حرکتی های طولانی مدت راپیشگیری ،کاهش و یا حتی بهبود بخشد.
مهمترین فواید بدنی ایستادن که تاکنون مورد تائیدقرارگرفته اند ، عبارتند از:
• پیشگیری ازسفتی مفاصل(قوزک پاها، زانوهاو مفاصل ران)
• بهبوددامنه حرکتی اندامها(ستون فقرات ،رانها،زانوها،وقوزک پاها)
• کاهش اسپاسم
• پیشگیری از پوکی استخوان و بهبود تراکم استخوانی وجلوگیری ازافزایش دفع کلسیم ازطریق ادرار
• بهتر شدن کارکلیه ها، بهبودوضعیت دفع ادرارودرنتیجه کاهش احتمال تشکیل سنگهای ادراری
• پیشگیری ازبروز زخمهای فشاری به دلیل تغییرحالت بدن
• بهبود وضعیت گردش خون بدن
• بهتر شدن کارکرد روده ها و اجابت مزاج
• طبیعی شدن وضعیت تنفس
ازدلایل دیگری که بعضی ازافراد سعی می کنند، بدن خود را در شرایط ایستاده قراردهند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• تسهیل حفظ وضعیت بدن درحالت متقارن و طبیعی
• افزایش قدرت بدنی برای تحمل بالا تنه و حفظ توازن بدن
• تسکین دردهای ناشی از استقراربدن دروضعیتهای نامناسب وطولانی
• افزایش تحمل و استقامت بدن دروضعیت ایستاده
• کم شدن احتمال بروز اسکلروزیس پیشرونده (انسداد عروق خونی)
• کمک به بهتر شدن شکل اسکلت بدن
• حفظ تراکم استخوانها
فوایدروحی – روانی قرارگرفتن بدن دروضعیت ایستاده
اگرچه منابع معتبرعلمی به ندرت به وضعیت روحی وروانی افرادنخاعی درحالت ایستاده پرداخته اند،اما فوایدحاصل از آن ،می تواندازمهمترین دلایلی باشدکه به ایستادن افرادنخاعی تاکید شده است.(بخصوص درموردکودکان).
متخصصان بالینی ، والدین و کاربران وسایل کمکی مهمترین فواید روحی- روانی ایستادن افرادنخاعی را موارد زیر ذکر کرده اند:
• افزایش استقلال وخودباوری
• احساس فعال بودن و توانائی حرکت به هنگام ایستادن
• افزایش هوشیاری
• افزایش شناخت محیط پیرامون
• افزایش ارتباطات اجتماعی وبخصوص برقراری رابطه با هم نوعان خود
• مشارکت درفعالیتهائی که ازطریق ایستادن قابل انجام هستند
• افزایش فعالیتهای روزمره زندگی
• افزایش قدرت کلامی و پاسخگوئی
• مشاهده بهتر هم نشینان خود
• بهبودحالت درآغوش گرفتن عزیزان خود
• نتیجه گیری بهتردرتحصیل وآموزش
• کاهش خستگی حاصل ازبی حرکتی
• کمک به پیشگیری ازافسردگی

منبع: ترجمه عباس کاشي، مركز ضايعات نخاعي جانبازان، شهریورماه 1387

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.