گزارش همایش همبستگی کانون های ناشنوایان، اردیبهشت 1394

گزارش همایش همبستگی کانون ها 15 الی 17 اردیبهشت ماه 1394
“همدلی و همزبانی کانونها”

15 اردیبهشت ماه ورودیه گرامی
16 اردیبهشت ماه روز چهارشنبه راس ساعت 10:30 شروع جلسه با مقدمه و توضیحاتی از سوی خانم شهیدی و در خواست بیان مسائل و مشکلات کانون ها که نمایندگان کانون ها یک به یک مشکلات و مسائل کانون خویش را بازگو کردند و خواستار همیاری و همکاری برای رفع مشکلات شدند. و پیشنهاد شد تا یک گروه متشکل از نمایندگان کانون ها در یکی از شبکه اجتماعی تشکیل شود تا اطلاع رسانی راحتتر و به سرعت انجام شود بین کانون ها و با موافقت حاضرین یکی از شبکه های اجتماعی انتخاب شد و این جلسه تا ساعت 13 به طول انجامید و پس آن تا ساعت 16 وقت ناهار و نماز و استراحت بود.
ساعت 13 تشکیل جلسه اول کارگاه آموزشی (مدیریت و نامه نگاری صحیح) توس مدرس آقای روستا تشکیل شد که تا ساعت 18:30 ادامه داشت.
17 اردیبهشت ماه روز پنجشنبه ساعت 10:30 تشکیل جلسه دوم کارگاه آموزشی آقای روستا در راستای موضوعات قبلی به مدت یک ساعت و پس از آن راس ساعت 12 جلسه با حضور هیئت مدیره و نمایندگان رسمیت پیدا کرده و آقای غلامی (مدیر عامل کانون ناشنوایان ایران) هدف از تشکیل همایش را به طور کامل توضیح دادند و تشکیل اساسنامه واحد و اتحاد و همبستگی بین کانون ها برای رفع مشکلات کانون ها و در راس آن ناشنوایان عزیز ، در میان به سئوالاتی که از سوی نمایندگان مطرح میشد پاسخ داده میشد تا رفع ابهام گردد و کاملا به هدف همایش آگاهی پیدا کنند.
ساعت 13 الی 15 صرف ناهار و استراحت و پس از آن ساعت 15 شروع جلسه و تنظیم و قرائت صورتجلسه و اصلاح آن با نظریات و پیشنهادات حاضرین و در آخر تایید صورتجلسه و امضای آن به دست حاضرین نمایندگان و کارشناسان استانها رساند.
منبع: سایت کانون ناشنوایان ایران، 7 تیر 1394

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.