مـداخله‌ زودهنگام برای کودکان آسیب دیده شنوایی

‌‌‌مـداخله‌ زودهنگام برای کودکان آسیب‌دیده شنوایی
رویکردهای رایج برنامه‌ریزی خانواده‌ محور1

امیرعباس ابراهیمی- کارشناس ارشـد‌ شـنوایی‌شناسی‌- آمـوزشگاه‌ باغچه‌بان شماره 6 تهران
منبع: تعلیم و تربیت استثنائی , شهریور 1389 – شماره 103، ص33-46

سه سال نخست زندگی به عنوان «سال‌های جادویی» شناخته می‌شوند. در خلال‌ ایـن زمان شیرخوار در حال رشد، همچون پدیدار شدن شخصیت و قابلیت‌ها پرورش یافته‌ و پرورانده می‌شود. قـدرت تجربه‌های‌ اوان‌ زندگی در رشـد آتـی و دلالت‌های دورۀ حساس فراگیری زبان، رشد هیجانی و شناختی به شگفت‌زده کردن پژوهشگران و مربیان میانجامد.
برای بسیاری از کودکان ناشنوا، گیجی به اندازۀ نیروی جادویی رشد آغازین ویژگی‌ سال‌های آغازین است. گاه افت شـنوایی تا سال دوم زندگی آشکار نیست و در آن زمان ارتباطات والد- شیرخوار2 ممکن است آسیب دیده و تعاملات بهطور معناداری محدود شود. مراقبان شنوایی در شناسایی‌ منبع‌ تفاوت‌های رشدی کودک بحث و جدل دارند و با دلالت‌های افت شـنوایی دسـت و پنجه نرم می‌کنند. مداخلۀ زودهنگام موجب آگاهی و مهارت خانواده‌ها در ارتباط با کودک می‌شود. با وجود این، این خدمات‌ نوعاً‌ وقتی کودک 3 ساله و وارد پیش‌دبستانی می‌شود به پایان می‌رسد. از اینرو، بسیاری از خـانواده‌ها سـودمندی مداخلۀ زودهنگام را کمتر از یک سال تجربه می‌کنند.
فنآوری غربالگری شنوایی نوزادان فرصتی‌ برای‌ الگویی متفاوت در تجربه‌های آغازین خردسالان ناشنوا و خانواده‌هایشان ارائه می‌کند. گسترش برنامه‌های غربالگری شنوایی در سراسر کشورها به ایـن مـعنا است که کودکان بیشتری از مزایای آغاز زودهنگام بهره‌مند‌ می‌شوند‌. والدین‌ و مراقبانی که در چند ماه‌ نخست‌ زندگی‌ کودک دربارۀ توانایی‌های شنوایی کودکشان می‌آموزند با پشتیبانی متخصصان بامعلومات و حساس، می‌توانند مـهارت‌هایی را فـراگیرند کـه برای سازگاری و تعامل با فـرزندشان‌ ، هـمتای‌ کـودک‌ شنوا و با همان کیفیت تجربه های اوان زندگی به‌ آن‌ نیازمندند.
زیـرنویسها :
1. Early Intervention for Hearing Impaired Children: Current Approaches to Family-Centered Programming
2. Parent-Infant
3. Early Childhood Special Education
4. Disability
5. Child-directed & directive
6. Teacher-centered
7. Barlett
8. John Tracy Clinic
9. Parent-initated
10. Community-based
11. Head Start
12‌. Home-based
13‌. Sensory Kids Impaired* Home Intervention
( برای آگاهی بیشتر به مـقالة «بـرنامة خـانواده‌محور Ski-HI برای کودکان آسیب‌ دیدة شنوایی». تعلیم و تربیت استثنایی. ش98-99. 1388 به قلم همین‌ نگارنده‌ نگاه‌ کنید).
14. Education for All Handicapped Children Act
15. Education of Handicapped Act Amendments of 1986
16‌. Individualized Family Service Plan
17. Amendment of 1997 Individuals with Disabilities Education Act
18‌. در‌ تازه‌ترین‌ بازنگری در سال 2004 میلادی، IDEA دستخوش تغییراتی شـد و «قـانون بـهبود آموزش و پرورش افراد دارای‌ کم‌توانی» نام گرفت.
19. Data-based
20. Ecological
21. The early Interventionist
22‌. Bronfenbrenner(1979)
23. Subsystem
24‌. System Approach
25. Microsystem
26. Mesosystem
27. Exosystem
28. Macrosystem
29. Self-contained
30. Reverse-integrated Preschool Deaf Program
31. Family-allied
32. Family-focused
33. Treatment-based
34. Assessment
35‌. Mental Health Agencies
36. Protocol
37. Curriculum
38. National Association of Early Childhood Specialist (NAECS)
39. Holistic
40. Shontz (1965)
41. برای آگـاهی بـیشتر درباره واکنش روانشناختی والدین به بحران به‌ فصل‌ دوم کتاب «توانبخشی شنوایی کودکان» نشر دانژه به قلم همین نگارنده نـگاه کـنید.
42. Audiogram
43. Child-focused
44. Center-based
45. Instructor
46. Tutor
47. Counselor
48. Family Advisor
49‌. Parent Trainer
50. Boys Town National Medical Research Hospital
(بـرنامه والد- شیرخوار بیمارستان پژوهش ملی پزشکی بویزتاون مداخلۀ زودهنگام را برای کـودکان ناشنوا و کم‌شنوا از تولّد تا 3 سالگی فراهم‌ می‌کند‌. زیربنای این برنامه «برنامۀ تشخیصی مداخلۀ زودهنگام (DEIP)» است. برنامه‌ای چندرشته‌ای، خـانواده‌محور کـه از خـانواده‌های دارای کودکانی که به تازگی افت شنوایی‌شان تشخیص داده شده پشتیبانی کرده و بـا شـناسایی‌ نیازهای‌ کودک‌ و اولویت‌های خانواده و کشف گزینه‌های خدمات‌ یاری‌رسان‌ آنها‌ است).
منابع:

Brown P.M., Nott P.(2006). Family-Centered Practice in Early Intervention for Oral Language Development: Philosophy,Methods, and Results.In P. Elizabeth Spencer , M.Marschark (Eds). Advances in the Spoken Language Development of Deaf and Hard-of-Hearing Children. Oxford University Press, Inc.
Krantz M.(1985). Parent-Infant programs for the Hearing Impaired. In J.Katz (Ed). Handbook of Clinical Audiology. William & Wilkins.
Marschark M., Lang H.G., Albertini J.A. (2002). Educating Deaf Students from Research to Practice. Oxford University Press, Inc. pp: 139-140.
Mendal L. (1997). Children &‌;amp; Adolescents with Hearing Impairment & their Parents. In T.A. Crowe (Ed). Application of Counseling in Speech- Language Pathology & Audiology. Williams & Wilkins.
Moeller M.P., Schow R.L., Johnson D.(2002). Audiologic Rehabilitation for Children: Assessment & Management. In R. Schow, M. Nerbonne (Eds). Introduction to Aural Rehabilitation. (4th ed). Allyn & Bacon.
Özdemir S.(2007). A Paradigm Shift in Early Intervention Services: from Childcenterdness to Family centerdness. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi.47, 2 :13-25. Available At: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/920/11475.pdf.
Sass-Lehrer M., Bodner-Johnson B. (2003). Early Intervention: Current Approaches to Family-Centered Programming. In In M. Marschark, P. Elizabeth Spencer (Eds). Oxford Handbook of Deaf Studies, Language & Education. Oxford University Press, Inc.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *